Κυριακή 24/01/2021
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα σύλληψης Ισραηλινού επιχειρηματία για την υπόθεση του βαν...

Το Ανώτατο ακύρωσε ένταλμα σύλληψης Ισραηλινού επιχειρηματία για την υπόθεση του βαν στη Λάρνακα

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε χθες ένταλμα σύλληψης κατά Ισραηλινού επιχειρηματία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό βαν με εξοπλισμό παρακολουθήσεων στη Λάρνακα, κρίνοντας ότι δεν είχε καταδειχθεί η αναγκαιότητα της σύλληψής του.

Το ένταλμα σύλληψης το οποίο είχε εκδοθεί από Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 19 Δεκεμβρίου, 2019, είχε εκτελεστεί στις 2 Ιουνίου, 2020 κατά την άφιξή του στην Κύπρο.

Στην απόφασή της η Δικαστής του Ανωτάτου Τάσια Ψαρά-Μιλτιάδου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα διερευνόμενα αδικήματα ήσαν σοβαρά. Δεν υπάρχει διαφωνία. Όμως η διαπίστωση αυτή δεν ατονεί την ανάγκη δικαιολόγησης ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης του εντάλματος».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «παρουσιάστηκε στην ένορκη δήλωση που στηρίζει το αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης πως ο Αιτητής δεν ήταν στην Κύπρο κατά το χρόνο αιτήματος στις 19.12.2019».

Όπως διαφάνηκε, αναφέρεται, «ο τελευταίος έφυγε από την Κύπρο, όταν ήδη έλαβαν χώρα οι πρώτες έρευνες και τότε δεν ζητήθηκε – ούτε υπήρχε – ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Οπότε σίγουρα δεν ομιλούμε για εγκατάλειψη της Κύπρου, ως η θέση των καθ΄ων η αίτηση».

«Μελετώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά του Αιτητή κατά τη διερεύνηση παρατηρώ πως υπήρξε συνεργασία του με τις αρχές», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο ίδιος μέσω και των υπαλλήλων του ενήργησε ώστε να συντελεστούν ευκολότερα οι έρευνες της Αστυνομίας και κατά πάντα χρόνο έδιδε ο ίδιος ή οι δικηγόροι του κάθε στοιχείο που αναζητούσαν οι ανακριτές. «Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τις πρώτες ημέρες των ερευνών που εκτελέστηκαν τα πρώτα εντάλματα έρευνας», προστίθεται.

Η απόφαση συνεχίζει αναφέροντας ότι «στις 3.12.2019 με επιστολή τους οι δικηγόροι του Αιτητή δηλώνουν σαφώς την προθυμία συνεργασίας τους με την Αστυνομία, καθώς και δηλώνουν ότι ο Αιτητής ως επιχειρηματίας σε διεθνή χώρο ήταν εκτός Κύπρου»..

«Σ΄ αυτή την επιστολή προτείνουν την κάθοδο του Αιτητή στην Κύπρο, “νοουμένου ότι δεν θα κρατηθεί”».

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης, αναφέρεται, «θεώρησε ότι αυτή η προθυμία δεν μπορεί να εκληφθεί σαν τέτοια, αφού δόθηκε με όρους».

«Θα συμφωνούσαμε εάν η δήλωση αυτή δεν συνοδευόταν με την προηγούμενη έμπρακτη προθυμία του Αιτητή να συνεργαστεί με την Αστυνομία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά το ότι προσήλθε στην Κύπρο, γνωρίζοντας για το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης εναντίον του», προστίθεται.

«Υπό τις περιστάσεις λοιπόν κρίνω ότι η σύλληψη του δεν ήταν αναγκαία», σημειώνεται.

«Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ανθρώπινη ελευθερία, έκφανση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάμπτεται μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, «η Αστυνομία παρέλειψε να θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τα πλήρη δεδομένα που αφορούσαν τη συνεργασία και προθυμία του Αιτητή, ώστε να μπορεί να κρίνει ότι η κράτηση δεν ήταν αναγκαία».

«Μπορούσε κάλλιστα το ανακριτικό έργο να συνεχιστεί χωρίς να είναι ανάγκη να συλληφθεί ή κρατηθεί ο Αιτητής», συνεχίζει η απόφαση.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, αναφέρεται, «συντείνει και το γεγονός ότι είχε παρέλθει περίοδος 45 ημερών περίπου από τις πρώτες έρευνες μέχρι το ένταλμα σύλληψης χωρίς ουσιώδη νέα δεδομένα».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η φύση των αδικημάτων που εξετάζονταν «δεν συνηγορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, στην αναγκαιότητα κράτησης. Δεν ήταν δε εύλογος ο φόβος για επηρεασμό μαρτυρίας, ειδικά λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που παρήλθε, ως άνω».

«Εάν τα δεδομένα θα διαφοροποιούντο στην πορεία, ήταν ανοικτό στην Αστυνομία το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτημα για κράτηση, εάν τούτο καθίστατο πλέον αναγκαίο, για σκοπούς του ανακριτικού έργου», προστίθεται.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε χθες ένταλμα σύλληψης κατά Ισραηλινού επιχειρηματία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό βαν με εξοπλισμό παρακολουθήσεων στη Λάρνακα, κρίνοντας ότι δεν είχε καταδειχθεί η αναγκαιότητα της σύλληψής του.

Το ένταλμα σύλληψης το οποίο είχε εκδοθεί από Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 19 Δεκεμβρίου, 2019, είχε εκτελεστεί στις 2 Ιουνίου, 2020 κατά την άφιξή του στην Κύπρο.

Στην απόφασή της η Δικαστής του Ανωτάτου Τάσια Ψαρά-Μιλτιάδου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα διερευνόμενα αδικήματα ήσαν σοβαρά. Δεν υπάρχει διαφωνία. Όμως η διαπίστωση αυτή δεν ατονεί την ανάγκη δικαιολόγησης ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης του εντάλματος».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «παρουσιάστηκε στην ένορκη δήλωση που στηρίζει το αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης πως ο Αιτητής δεν ήταν στην Κύπρο κατά το χρόνο αιτήματος στις 19.12.2019».

Όπως διαφάνηκε, αναφέρεται, «ο τελευταίος έφυγε από την Κύπρο, όταν ήδη έλαβαν χώρα οι πρώτες έρευνες και τότε δεν ζητήθηκε – ούτε υπήρχε – ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Οπότε σίγουρα δεν ομιλούμε για εγκατάλειψη της Κύπρου, ως η θέση των καθ΄ων η αίτηση».

«Μελετώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά του Αιτητή κατά τη διερεύνηση παρατηρώ πως υπήρξε συνεργασία του με τις αρχές», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο ίδιος μέσω και των υπαλλήλων του ενήργησε ώστε να συντελεστούν ευκολότερα οι έρευνες της Αστυνομίας και κατά πάντα χρόνο έδιδε ο ίδιος ή οι δικηγόροι του κάθε στοιχείο που αναζητούσαν οι ανακριτές. «Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τις πρώτες ημέρες των ερευνών που εκτελέστηκαν τα πρώτα εντάλματα έρευνας», προστίθεται.

Η απόφαση συνεχίζει αναφέροντας ότι «στις 3.12.2019 με επιστολή τους οι δικηγόροι του Αιτητή δηλώνουν σαφώς την προθυμία συνεργασίας τους με την Αστυνομία, καθώς και δηλώνουν ότι ο Αιτητής ως επιχειρηματίας σε διεθνή χώρο ήταν εκτός Κύπρου»..

«Σ΄ αυτή την επιστολή προτείνουν την κάθοδο του Αιτητή στην Κύπρο, “νοουμένου ότι δεν θα κρατηθεί”».

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης, αναφέρεται, «θεώρησε ότι αυτή η προθυμία δεν μπορεί να εκληφθεί σαν τέτοια, αφού δόθηκε με όρους».

«Θα συμφωνούσαμε εάν η δήλωση αυτή δεν συνοδευόταν με την προηγούμενη έμπρακτη προθυμία του Αιτητή να συνεργαστεί με την Αστυνομία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά το ότι προσήλθε στην Κύπρο, γνωρίζοντας για το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης εναντίον του», προστίθεται.

«Υπό τις περιστάσεις λοιπόν κρίνω ότι η σύλληψη του δεν ήταν αναγκαία», σημειώνεται.

«Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ανθρώπινη ελευθερία, έκφανση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάμπτεται μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, «η Αστυνομία παρέλειψε να θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τα πλήρη δεδομένα που αφορούσαν τη συνεργασία και προθυμία του Αιτητή, ώστε να μπορεί να κρίνει ότι η κράτηση δεν ήταν αναγκαία».

«Μπορούσε κάλλιστα το ανακριτικό έργο να συνεχιστεί χωρίς να είναι ανάγκη να συλληφθεί ή κρατηθεί ο Αιτητής», συνεχίζει η απόφαση.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, αναφέρεται, «συντείνει και το γεγονός ότι είχε παρέλθει περίοδος 45 ημερών περίπου από τις πρώτες έρευνες μέχρι το ένταλμα σύλληψης χωρίς ουσιώδη νέα δεδομένα».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η φύση των αδικημάτων που εξετάζονταν «δεν συνηγορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, στην αναγκαιότητα κράτησης. Δεν ήταν δε εύλογος ο φόβος για επηρεασμό μαρτυρίας, ειδικά λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που παρήλθε, ως άνω».

«Εάν τα δεδομένα θα διαφοροποιούντο στην πορεία, ήταν ανοικτό στην Αστυνομία το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτημα για κράτηση, εάν τούτο καθίστατο πλέον αναγκαίο, για σκοπούς του ανακριτικού έργου», προστίθεται.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε χθες ένταλμα σύλληψης κατά Ισραηλινού επιχειρηματία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό βαν με εξοπλισμό παρακολουθήσεων στη Λάρνακα, κρίνοντας ότι δεν είχε καταδειχθεί η αναγκαιότητα της σύλληψής του.

Το ένταλμα σύλληψης το οποίο είχε εκδοθεί από Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 19 Δεκεμβρίου, 2019, είχε εκτελεστεί στις 2 Ιουνίου, 2020 κατά την άφιξή του στην Κύπρο.

Στην απόφασή της η Δικαστής του Ανωτάτου Τάσια Ψαρά-Μιλτιάδου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα διερευνόμενα αδικήματα ήσαν σοβαρά. Δεν υπάρχει διαφωνία. Όμως η διαπίστωση αυτή δεν ατονεί την ανάγκη δικαιολόγησης ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης του εντάλματος».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «παρουσιάστηκε στην ένορκη δήλωση που στηρίζει το αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης πως ο Αιτητής δεν ήταν στην Κύπρο κατά το χρόνο αιτήματος στις 19.12.2019».

Όπως διαφάνηκε, αναφέρεται, «ο τελευταίος έφυγε από την Κύπρο, όταν ήδη έλαβαν χώρα οι πρώτες έρευνες και τότε δεν ζητήθηκε – ούτε υπήρχε – ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Οπότε σίγουρα δεν ομιλούμε για εγκατάλειψη της Κύπρου, ως η θέση των καθ΄ων η αίτηση».

«Μελετώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά του Αιτητή κατά τη διερεύνηση παρατηρώ πως υπήρξε συνεργασία του με τις αρχές», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο ίδιος μέσω και των υπαλλήλων του ενήργησε ώστε να συντελεστούν ευκολότερα οι έρευνες της Αστυνομίας και κατά πάντα χρόνο έδιδε ο ίδιος ή οι δικηγόροι του κάθε στοιχείο που αναζητούσαν οι ανακριτές. «Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τις πρώτες ημέρες των ερευνών που εκτελέστηκαν τα πρώτα εντάλματα έρευνας», προστίθεται.

Η απόφαση συνεχίζει αναφέροντας ότι «στις 3.12.2019 με επιστολή τους οι δικηγόροι του Αιτητή δηλώνουν σαφώς την προθυμία συνεργασίας τους με την Αστυνομία, καθώς και δηλώνουν ότι ο Αιτητής ως επιχειρηματίας σε διεθνή χώρο ήταν εκτός Κύπρου»..

«Σ΄ αυτή την επιστολή προτείνουν την κάθοδο του Αιτητή στην Κύπρο, “νοουμένου ότι δεν θα κρατηθεί”».

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης, αναφέρεται, «θεώρησε ότι αυτή η προθυμία δεν μπορεί να εκληφθεί σαν τέτοια, αφού δόθηκε με όρους».

«Θα συμφωνούσαμε εάν η δήλωση αυτή δεν συνοδευόταν με την προηγούμενη έμπρακτη προθυμία του Αιτητή να συνεργαστεί με την Αστυνομία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά το ότι προσήλθε στην Κύπρο, γνωρίζοντας για το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης εναντίον του», προστίθεται.

«Υπό τις περιστάσεις λοιπόν κρίνω ότι η σύλληψη του δεν ήταν αναγκαία», σημειώνεται.

«Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ανθρώπινη ελευθερία, έκφανση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάμπτεται μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, «η Αστυνομία παρέλειψε να θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τα πλήρη δεδομένα που αφορούσαν τη συνεργασία και προθυμία του Αιτητή, ώστε να μπορεί να κρίνει ότι η κράτηση δεν ήταν αναγκαία».

«Μπορούσε κάλλιστα το ανακριτικό έργο να συνεχιστεί χωρίς να είναι ανάγκη να συλληφθεί ή κρατηθεί ο Αιτητής», συνεχίζει η απόφαση.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, αναφέρεται, «συντείνει και το γεγονός ότι είχε παρέλθει περίοδος 45 ημερών περίπου από τις πρώτες έρευνες μέχρι το ένταλμα σύλληψης χωρίς ουσιώδη νέα δεδομένα».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η φύση των αδικημάτων που εξετάζονταν «δεν συνηγορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, στην αναγκαιότητα κράτησης. Δεν ήταν δε εύλογος ο φόβος για επηρεασμό μαρτυρίας, ειδικά λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που παρήλθε, ως άνω».

«Εάν τα δεδομένα θα διαφοροποιούντο στην πορεία, ήταν ανοικτό στην Αστυνομία το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτημα για κράτηση, εάν τούτο καθίστατο πλέον αναγκαίο, για σκοπούς του ανακριτικού έργου», προστίθεται.

Διαβάστε Επίσης

Προχώρησαν με νίκη Ομόνοια και Εθνικός

Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα από το Παραλίμνι και ανέβηκε στουε 43 βαθμούς, πιάνοντας τον Απόλλωνα στην πρώτη θέση, ο οποίος αγωνίζεται την Κυριακή με...

Σπάνιες οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna, σύμφωνα με CDC

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού της Moderna φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σπάνιες, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των...

Αυξημένη η κίνηση στο Τρόοδος, καταγγελίες για παραβίαση μέτρων κατά COVID

Αυξημένη ήταν σήμερα η διακίνηση πολιτών στην περιοχή Τροόδους και έγιναν δεκάδες καταγγελίες για παραβίαση μέτρων κατά COVID, τροχαία αδικήματα και πλανοδιοπώληση. Σε αστυνομική ανακοίνωση...

Tέσσερις θάνατοι και 129 νέα περιστατικά το Σάββατο, 174 ασθενείς οι 59 σε σοβαρή κατάσταση

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2021: - Τέσσερα άτομα έχουν αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 183. -...

Μία σύλληψη την Πάφο για υπόθεση παράνομης κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών

Υπόθεση παράνομης κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών διερευνά η Αστυνομία Πάφου. Για την υπόθεση συνελήφθη μια γυναίκα ενώ καταζητείται ο συμβίος της.   Σύμφωνα με την Αστυνομία,...

Υπό κράτηση ζεύγος για τον εμπρησμό της οικίας τους και σύλληψη 4ου υπόπτου

Διάταγμα κράτησης έξι ημερών και τριών ημερών, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 47χρονου και 45χρονης, αντίστοιχα, ύποπτους για την υπόθεση εμπρησμού της...

ΚΗΔΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΝΑΟΥΤΑ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΝΑΟΥΤΑ (από τη Λεμεσό) που απεβίωσε στις 20.01.21 σε ηλικία 80 ετών, κηδεύουμε στις 22.01.21 και ώρα 12:00...

Πέντε ρίχτερ ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, ανακοίνωσε το Σεισμολογικό Κέντρο

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη και ώρα 16:27, καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του...

Διαβάστε Επίσης

Προχώρησαν με νίκη Ομόνοια και Εθνικός

Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα από το Παραλίμνι και ανέβηκε στουε 43 βαθμούς, πιάνοντας τον...
|

Σπάνιες οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna, σύμφωνα με CDC

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού της Moderna φαίνεται να είναι...
|

Αυξημένη η κίνηση στο Τρόοδος, καταγγελίες για παραβίαση μέτρων κατά COVID

Αυξημένη ήταν σήμερα η διακίνηση πολιτών στην περιοχή Τροόδους και έγιναν δεκάδες καταγγελίες για...
|

Tέσσερις θάνατοι και 129 νέα περιστατικά το Σάββατο, 174 ασθενείς οι 59 σε σοβαρή κατάσταση

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2021: - Τέσσερα άτομα έχουν αποβιώσει από...
|

Μία σύλληψη την Πάφο για υπόθεση παράνομης κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών

Υπόθεση παράνομης κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών διερευνά η Αστυνομία Πάφου. Για την υπόθεση συνελήφθη...
|

Υπό κράτηση ζεύγος για τον εμπρησμό της οικίας τους και σύλληψη 4ου υπόπτου

Διάταγμα κράτησης έξι ημερών και τριών ημερών, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον...
|

Πέντε ρίχτερ ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, ανακοίνωσε το Σεισμολογικό Κέντρο

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα...
|

Δύο θανάτους και 164 νέα περιστατικά κορωνοϊού ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2021: -       Δύο άτομα έχουν αποβιώσει από...
|

Έχασε τη ζωή του 66χρονος από εργατικό ατύχημα

Σε εργατικό ατύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του...
|

Ψηφίστηκε σε νόμο ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής σε νόμο ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του 2021, με...
|

Σε αυτές τις 16 χώρες είναι βασίλισσα η Ελισάβετ

H Βρετανική Κοινοπολιτεία ήταν μια από τις πιο ευρείες αυτοκρατορίες όλων των εποχών. Ο...
|

Ευρεία στήριξη στη βάση της λύσης του κυπριακού από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ενημερώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαελίας από την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ – Ευρεία στήριξη στη...
|

Σύλληψη 27χρονου για την έκρηξη βόμβας σε υποκατάστημα της Cyta στη Λεμεσό

Χειροπέδες σε 27χρονο για την έκρηξη βόμβας σε υποκατάστημα της Cyta στη Λεμεσό –...
|

Ένα θάνατο και 164 νέα περιστατικά κορωνοϊού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Ένας άνθρωπος απεβίωσε από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 176,...
|

Επιπλέον 565 χιλιάδες δόσεις εμβολίου της Pfizer/BioNTech εξασφάλισε η Κύπρος μέσω ΕΕ

Πέραν του μισού εκατομμυρίου επιπλέον δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BioNTech εξασφάλισε η Κύπρος μέσω...
|

Ισοπαλία για Δόξα και ΑΕΚ

Σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε  20η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Cyta, Δόξα και ΑΕΚ...
|

Πέντε θανάτους και 162 νέα περιστατικά ανακοίνωσε την Δευτέρα το Υπ. Υγείας

Πέντε θάνατοι, 162 νέα περιστατικά και 199 νοσηλευόμενοι ανακοινώθηκαν την Δευτέρα από το Υπουργείο...
|

Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Αναστασιάδη – Ζ. Μπορέλ με επίκεντρο το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και...
|

Αύριο θα συνεχιστούν οι έρευνες για εντοπισμό γυναίκας που αγνοείται από χθες στη περιοχή των Φοινικούδων

Αύριο  θα συνεχιστούν οι έρευνες για εντοπισμό γυναίκας που αγνοείται από το μεσημέρι της...
|

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έλαβε τη 2η δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έλαβε το πρωί της Δευτέρας τη δεύτερη δόση...
|

ΠΑΣΥΨΥ: Οδηγός για την αντιμετώπιση της καραντίνας

Οδηγό βασισμένο σε επιστημονικές έρευνες, με χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση της καραντίνας και...
|

Υπό κράτηση ένα πρόσωπο για πλαστά πιστοποιητικά ασφάλειας οχημάτων

Άλλα έξι πλαστά πιστοποιητικά ασφάλισης οχήματος εντόπισε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εναντίον...
|

Υπό επήρεια αλκοόλης και θετική σε νάρκοτεστ φέρεται να εντοπίστηκε οδηγός στη Λευκωσία

Με τελικό έλεγχο αλκοόλης (81μg), θετική σε έλεγχο νάρκοτεστ και χωρίς άδεια κυκλοφορίας από...
|

Σύλληψη 34χρονου για υπόθεση παράνομης καλλιέργειας φυτών κάνναβης στην επαρχία Λάρνακας

Ανδρας ηλικίας 34 ετών, κάτοικος επαρχίας Λεμεσού συνελήφθη χθες ως ύποπτος για υπόθεση παράνομης...
|

Σύλληψη 40χρονου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Χειροπέδες σε 40χρονο, ύποπτο σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, πέρασε σήμερα η Αστυνομία, μετά από...
|

Γραπτή απάντηση στο ΑΚΕΛ δίνει ο ΥΠΕΣ για τα γεγονότα στο Κέντρο Υποδοχής «Πουρνάρα»

Αντί το ΑΚΕΛ να θέτει ερωτήματα στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εσωτερικών γιατί στο...
|

Υπό κράτηση 26χρονη για διαδικτυακή απάτη και απόσπαση χιλιάδων ευρώ

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα 24χρονη, η οποία συνελήφθη στη Βιέννη και...
|

Ειδικό σχέδιο κατάρτισης ανέργων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές...
|

Οι επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αναφέρει ο Υπουργός Υγείας

Η ταχεία ανίχνευση είναι καθοριστικό εργαλείο στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρει σε...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...