Κυριακή 25/10/2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Την εξωτερική πολιτική συζητούν οι 27, συμπεράσματα για κλίμα και COVID-19

Την εξωτερική πολιτική συζητούν οι 27, συμπεράσματα για κλίμα και COVID-19

Συμπεράσματα για τη νόσο COVID-19 και τους κλιματικούς στόχους υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης μέρας συνεδρίασης. Νωρίτερα την Πέμπτη είχαν υιοθετηθεί και τα συμπεράσματα για το Brexit. Το πρωί της Παρασκευής θα συζητηθούν οι σχέσεις με την Αφρική και τα υπόλοιπα θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υιοθετήθηκε για τον OCVID19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου και προκαλεί πολύ σοβαρές ανησυχίες».

Χαιρετίζει, «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον συνολικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά της COVID19, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας».

Καλεί το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη μέλη «να συνεχίσουν τη συνολική προσπάθεια συντονισμού βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς καραντίνας, τον εντοπισμό διασυνοριακών επαφών, τις στρατηγικές δοκιμών, την από κοινού αξιολόγηση των μεθόδων δοκιμών, την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων τεστ και τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέρχεται τακτικά σε αυτό το θέμα».

«Χαιρετίζοντας το έργο σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη και τη διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια ισχυρή διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της ικανότητας εμβολιασμού στην ΕΕ και τη δίκαιη και προσιτή πρόσβαση στα εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει επίσης την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο», συνεχίζει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα, τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν αναφέρουν ότι «για την επίτευξη του στόχου μιας ΕΕ με ουδέτερο κλίμα έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να ενημερώσει το πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε «την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο `Ενίσχυση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα το 2030`, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030, και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας».

«Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιστάσεις και τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», σημειώνεται.

«Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο του 2030 και στην επίτευξη του στόχου για την ουδετερότητα του κλίματος, σεβόμενοι παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού και την πρόληψη της διαρροής άνθρακα», προστίθεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο «να προχωρήσει στις εργασίες αυτής της ημερήσιας διάταξης».

Καλεί την Κομισιόν να «διεξαγάγει σε βάθος διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα επανέλθει στο ζήτημα κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου με σκοπό να συμφωνήσει για έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 και την υποβολή της ενημερωμένης εθνικής καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ (NDC) στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί «όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης ενημερωμένα NDC. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα, με σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει περαιτέρω την αιτία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής».

ΚΥΠΕ

Συμπεράσματα για τη νόσο COVID-19 και τους κλιματικούς στόχους υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης μέρας συνεδρίασης. Νωρίτερα την Πέμπτη είχαν υιοθετηθεί και τα συμπεράσματα για το Brexit. Το πρωί της Παρασκευής θα συζητηθούν οι σχέσεις με την Αφρική και τα υπόλοιπα θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υιοθετήθηκε για τον OCVID19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου και προκαλεί πολύ σοβαρές ανησυχίες».

Χαιρετίζει, «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον συνολικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά της COVID19, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας».

Καλεί το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη μέλη «να συνεχίσουν τη συνολική προσπάθεια συντονισμού βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς καραντίνας, τον εντοπισμό διασυνοριακών επαφών, τις στρατηγικές δοκιμών, την από κοινού αξιολόγηση των μεθόδων δοκιμών, την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων τεστ και τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέρχεται τακτικά σε αυτό το θέμα».

«Χαιρετίζοντας το έργο σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη και τη διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια ισχυρή διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της ικανότητας εμβολιασμού στην ΕΕ και τη δίκαιη και προσιτή πρόσβαση στα εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει επίσης την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο», συνεχίζει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα, τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν αναφέρουν ότι «για την επίτευξη του στόχου μιας ΕΕ με ουδέτερο κλίμα έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να ενημερώσει το πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε «την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο `Ενίσχυση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα το 2030`, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030, και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας».

«Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιστάσεις και τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», σημειώνεται.

«Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο του 2030 και στην επίτευξη του στόχου για την ουδετερότητα του κλίματος, σεβόμενοι παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού και την πρόληψη της διαρροής άνθρακα», προστίθεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο «να προχωρήσει στις εργασίες αυτής της ημερήσιας διάταξης».

Καλεί την Κομισιόν να «διεξαγάγει σε βάθος διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα επανέλθει στο ζήτημα κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου με σκοπό να συμφωνήσει για έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 και την υποβολή της ενημερωμένης εθνικής καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ (NDC) στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί «όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης ενημερωμένα NDC. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα, με σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει περαιτέρω την αιτία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής».

ΚΥΠΕ

Συμπεράσματα για τη νόσο COVID-19 και τους κλιματικούς στόχους υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης μέρας συνεδρίασης. Νωρίτερα την Πέμπτη είχαν υιοθετηθεί και τα συμπεράσματα για το Brexit. Το πρωί της Παρασκευής θα συζητηθούν οι σχέσεις με την Αφρική και τα υπόλοιπα θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υιοθετήθηκε για τον OCVID19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου και προκαλεί πολύ σοβαρές ανησυχίες».

Χαιρετίζει, «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον συνολικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά της COVID19, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας».

Καλεί το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη μέλη «να συνεχίσουν τη συνολική προσπάθεια συντονισμού βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς καραντίνας, τον εντοπισμό διασυνοριακών επαφών, τις στρατηγικές δοκιμών, την από κοινού αξιολόγηση των μεθόδων δοκιμών, την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων τεστ και τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέρχεται τακτικά σε αυτό το θέμα».

«Χαιρετίζοντας το έργο σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη και τη διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια ισχυρή διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της ικανότητας εμβολιασμού στην ΕΕ και τη δίκαιη και προσιτή πρόσβαση στα εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει επίσης την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο», συνεχίζει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα, τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν αναφέρουν ότι «για την επίτευξη του στόχου μιας ΕΕ με ουδέτερο κλίμα έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να ενημερώσει το πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε «την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο `Ενίσχυση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα το 2030`, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030, και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας».

«Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιστάσεις και τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», σημειώνεται.

«Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο του 2030 και στην επίτευξη του στόχου για την ουδετερότητα του κλίματος, σεβόμενοι παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού και την πρόληψη της διαρροής άνθρακα», προστίθεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο «να προχωρήσει στις εργασίες αυτής της ημερήσιας διάταξης».

Καλεί την Κομισιόν να «διεξαγάγει σε βάθος διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα επανέλθει στο ζήτημα κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου με σκοπό να συμφωνήσει για έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 και την υποβολή της ενημερωμένης εθνικής καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ (NDC) στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί «όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης ενημερωμένα NDC. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα, με σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει περαιτέρω την αιτία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής».

ΚΥΠΕ

Διαβάστε Επίσης

Με αυτή τη γυναίκα είναι ερωτευμέvος ο Αντώνης Αλεξανδρίδης του «Big Brother» (Pics)

Για τον Αντώνη Αλεξανδρίδη μίλησε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη νέα του διαδικτυακή συνέντευξη. Ο σάλος που ξέσπασε με τις δηλώσεις του Κρητικού παίκτη...

«The Bachelor»: Στο νοσοκομείο ο Παναγιώτης Βασιλάκος και παίκτρια – Σοβαρό ατύχημα κατά διάρκεια των γυρισμάτων (Vid)

Ατύχημα είχαν ο Παναγιώτης Βασιλάκος και η διαγωνιζόμενη Ραφαέλλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Bachelor». Όπως πρόδωσαν τα πρώτα πλάνα του αποψινού επεισοδίου,...

Οι αρχές ανακοίνωσαν 130 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 το Σάββατο

Εκατό τριάντα περιστατικά της νόσου COVID-19 ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο από σύνολο 4.285 εργαστηριακών διαγνώσεων, εκφράζοντας ανησυχία για τα άτομα που νοσηλεύονται διασωληνωμένα...

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα: Μία ώρα πίσω τα ρολόγια

Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν αύριο ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών, προκειμένου να εφαρμοστεί η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου...

Γενικός Εισαγγελέας: Καλεί σε τάξη Οδυσσέα Μιχαηλίδη για πολιτογραφήσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης, με γραπτή ανακοίνωσή του καλεί σε τάξη τον Γενικό Ελεγκτή και την Ελεγκτική Υπηρεσία, ζητώντας του να...

Λευκωσία: Θα καταγγελθεί στον ΟΗΕ η είσοδος Οκτάι στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου

Την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος βρέθηκε στα κατεχόμενα, με αφορμή την...

Σε 41 καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 καταγγελίες προχώρησε η Αστυνομία στην Κύπρο το τελευταίο 24ωρο για παραβάσεις των διαταγμάτων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Συνολικά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος...

Διαβάστε Επίσης

Με αυτή τη γυναίκα είναι ερωτευμέvος ο Αντώνης Αλεξανδρίδης του «Big Brother» (Pics)

Για τον Αντώνη Αλεξανδρίδη μίλησε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη νέα του διαδικτυακή...
|

«The Bachelor»: Στο νοσοκομείο ο Παναγιώτης Βασιλάκος και παίκτρια – Σοβαρό ατύχημα κατά διάρκεια των γυρισμάτων (Vid)

Ατύχημα είχαν ο Παναγιώτης Βασιλάκος και η διαγωνιζόμενη Ραφαέλλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων...
|

Οι αρχές ανακοίνωσαν 130 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 το Σάββατο

Εκατό τριάντα περιστατικά της νόσου COVID-19 ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο από σύνολο 4.285...
|

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα: Μία ώρα πίσω τα ρολόγια

Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν αύριο ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών, προκειμένου να εφαρμοστεί...
|

Γενικός Εισαγγελέας: Καλεί σε τάξη Οδυσσέα Μιχαηλίδη για πολιτογραφήσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης, με γραπτή ανακοίνωσή του καλεί σε τάξη...
|

Λευκωσία: Θα καταγγελθεί στον ΟΗΕ η είσοδος Οκτάι στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου

Την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας,...
|

Σε 41 καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 καταγγελίες προχώρησε η Αστυνομία στην Κύπρο το τελευταίο 24ωρο για παραβάσεις των...
|

Μόλις μια καταγγελία υποστατικού στη Λεμεσό που λειτουργούσε μετά τις 22:30

Ένα καφενείο καταγγέλθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό γιατί λειτουργούμε μετά τις 22:30, ενώ δεν...
|

Νέα νίκη για Πάφος FC

Με τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Πρωτάθλημα Cyta. Η αγωνιστική δράση άρχισε την...
|

Ελληνικό διάβημα για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex

Διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά επέδωσε την Παρασκευή ο πρέσβης της Ελλάδας στην...
|

Κύπρος: 160 νέα κρούσματα, δύο διασωληνωμένοι

Σε 160 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Κύπρου...
|

Αναβάλλεται η αντικατοχική εκδήλωση των Γυναικών λόγω κορωνοϊού

Αναβάλλεται η αντικατοχική εκδήλωση των Γυναικών, που ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου, λόγω...
|

Βουλή: Ψήφισαν ΟΧΙ σε αυτοδιάλυση

Με 26 ψήφους υπέρ και 30 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την πρόταση...
|

Το Υπ.Υγείας ξεκαθαρίζει: Ανάμεσα στο ιατρικό προσωπικό του American Medical Center το κρούσμα

Ενημέρωση στις 20 Οκτωβρίου για ύπαρξη επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 ανάμεσα στο ιατρικό προσωπικό του...
|

Ενοχοι οι τρεις κατηγορούμενοι – ιδιοκτήτες κέντρου αναψυχής στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου έκρινε σήμερα ένοχους τους τρεις κατηγορούμενους – ιδιοκτήτες κέντρου αναψυχής...
|

Θλίψη για τον θάνατο της Ελλης Κυριακίδου, εκφράζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Τη θλίψη του για το θάνατο της ηθοποιού Έλλης Κυριακίδου, εκφράζει, σε ανάρτηση του...
|

188 νέα κρούσματα την Πέμπτη στην Κύπρο

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε σήμερα η Μονάδα Επιδημιολογικής...
|

Όλοι οι αγώνες χωρίς την παρουσία φιλάθλων μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, λέει η ΚΟΠ

Σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί με σημερινό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας (22.10.2020),...
|

Επικαιροποιημένη οδηγία για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Με στόχο την προστασία των πολιτών και της Δημόσιας Υγείας από τη νόσο COVID-19,...
|

Διευκρινίσεις Υπ. Γεωργίας για ρύθμιση της κατοχής και πώλησης ζώων συντροφιάς

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετίζει την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική...
|

Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Αστυνομία Κύπρου αναφορικά με διαρροή προσωπικών δεδομένων

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε στην Αστυνομία Κύπρου διοικητικό πρόστιμο...
|

Ενίσχυση μέτρων και μερικό lockdown σε Λεμεσό και Πάφο, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Ενίσχυση των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου Covid-19, αλλά και μερικό Lockdown στις...
|

Κύπρος: 127 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την Τετάρτη

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρουανακοίνωσε ότι από σύνολο 3,309 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 127 νέα...
|

Δεκαετής φυλάκιση σε 34χρονο για υπόθεση κατοχής έξι περίπου κιλών κάνναβης

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμοχώστου επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα ετών σε άνδρα ηλικίας...
|

Μη αναστρέψιμη η βλάβη σε πέντε από τους οκτώ ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καταρράκτη

Ως μη αναστρέψιμη θεωρείται η βλάβη, που έχουν υποστεί στο μάτι, πέντε από τους...
|

Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος καταδίκασαν τουρκικές προκλήσεις, επιστολή Αναστασιάδη στον ΓΓ ΟΗΕ

Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος καταδίκασαν σήμερα με τον πιο έντονο τρόπο τις παράνομες γεωτρήσεις...
|

Υπό κράτηση ένα πρόσωπο για παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών

Υπόθεση παράνομη κατοχής μαχαιριού εκτός κατοικίας, παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου και οδήγηση υπό την...
|

Υπό κράτηση πέντε πρόσωπα για υπόθεση κατοχής αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων

Υπό κράτηση τέθηκαν πέντε πρόσωπα, τέσσερεις άνδρες και και μια γυναίκα για υπόθεση εισαγωγής...
|

Έξω από τη Βουλή το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό Δημοτικής, ζητά μονιμοποίηση

Στη Βουλή βρέθηκε σήμερα ομάδα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΒΓΠ) Δημοτικής Εκπαίδευσης, που κατήλθε...
|

Σε αλλαγή των θέσεων Τατάρ στο Κυπριακό ελπίζουν Αναστασιάδης και Μητσοτάκης

Την ελπίδα ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, να μην προσέλθει στο τραπέζι των...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...