Παρασκευή 03/02/2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως για άρση διάκρισης λόγω φύλου σε υπαξιωματικούς της ΕΦ

Σύσταση Επιτρόπου Διοικήσεως για άρση διάκρισης λόγω φύλου σε υπαξιωματικούς της ΕΦ

Σε σύσταση προκειμένου να αρθεί διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών υπαξιωματικών της ΕΦ στον τομέα της εργασίας προχώρησε η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Σε ηλεκτρονικό της μήνυμα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας το οποίο κοινοποίησε, αναφέρει ότι η διενεργηθείσα έρευνα, έπειτα από σχετικά παράππονα που της είχαν υποβληθεί από γυναίκες υπαξιωματικούς, είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι παραπονούμενες υπήρξαν θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία, όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη.

Προσθέτει ότι έγιναν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαβουλεύσεις στο Γραφείο της στις 12 και 31 Οκτωβρίου 2022 και σε αυτές παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και ο δικηγόρος των παραπονουμένων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ύστερα από τις διαβουλεύσεις η Επίτροπος προεβη στη Σύσταση όπως «το Υπουργείο Άμυνας προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για υλοποίηση της πρότασής του για παραχώρηση μίας πρόσθετης προσαύξησης εντός της μισθολογικής κλίμακας που βρίσκονται σε όλες τις γυναίκες υπαξιωματικούς, που προέρχονται από τις 5η, 6η, 7η και 8η σειρές, συμπεριλαμβανομένων και όσων από τις εν λόγω σειρές διορίστηκαν σε θέση Λοχία και στη συνέχεια για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν από την υπηρεσία. Το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω πρόταση, παρά μόνο στην περίπτωση ενδεχόμενης νέας συμφωνίας, η οποία θα είναι προς όφελος των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών», αναφέρει.

«Με σκοπό να τύχουν τα πιο πάνω εφαρμογής από την 1/1/2023, το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να προνοήσει όπως περιληφθεί σχετικό κονδύλι στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση», καταλήγει η Επίτροπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε σύσταση προκειμένου να αρθεί διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών υπαξιωματικών της ΕΦ στον τομέα της εργασίας προχώρησε η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Σε ηλεκτρονικό της μήνυμα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας το οποίο κοινοποίησε, αναφέρει ότι η διενεργηθείσα έρευνα, έπειτα από σχετικά παράππονα που της είχαν υποβληθεί από γυναίκες υπαξιωματικούς, είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι παραπονούμενες υπήρξαν θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία, όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη.

Προσθέτει ότι έγιναν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαβουλεύσεις στο Γραφείο της στις 12 και 31 Οκτωβρίου 2022 και σε αυτές παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και ο δικηγόρος των παραπονουμένων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ύστερα από τις διαβουλεύσεις η Επίτροπος προεβη στη Σύσταση όπως «το Υπουργείο Άμυνας προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για υλοποίηση της πρότασής του για παραχώρηση μίας πρόσθετης προσαύξησης εντός της μισθολογικής κλίμακας που βρίσκονται σε όλες τις γυναίκες υπαξιωματικούς, που προέρχονται από τις 5η, 6η, 7η και 8η σειρές, συμπεριλαμβανομένων και όσων από τις εν λόγω σειρές διορίστηκαν σε θέση Λοχία και στη συνέχεια για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν από την υπηρεσία. Το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω πρόταση, παρά μόνο στην περίπτωση ενδεχόμενης νέας συμφωνίας, η οποία θα είναι προς όφελος των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών», αναφέρει.

«Με σκοπό να τύχουν τα πιο πάνω εφαρμογής από την 1/1/2023, το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να προνοήσει όπως περιληφθεί σχετικό κονδύλι στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση», καταλήγει η Επίτροπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε σύσταση προκειμένου να αρθεί διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών υπαξιωματικών της ΕΦ στον τομέα της εργασίας προχώρησε η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Σε ηλεκτρονικό της μήνυμα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας το οποίο κοινοποίησε, αναφέρει ότι η διενεργηθείσα έρευνα, έπειτα από σχετικά παράππονα που της είχαν υποβληθεί από γυναίκες υπαξιωματικούς, είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι παραπονούμενες υπήρξαν θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία, όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη.

Προσθέτει ότι έγιναν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαβουλεύσεις στο Γραφείο της στις 12 και 31 Οκτωβρίου 2022 και σε αυτές παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και ο δικηγόρος των παραπονουμένων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ύστερα από τις διαβουλεύσεις η Επίτροπος προεβη στη Σύσταση όπως «το Υπουργείο Άμυνας προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για υλοποίηση της πρότασής του για παραχώρηση μίας πρόσθετης προσαύξησης εντός της μισθολογικής κλίμακας που βρίσκονται σε όλες τις γυναίκες υπαξιωματικούς, που προέρχονται από τις 5η, 6η, 7η και 8η σειρές, συμπεριλαμβανομένων και όσων από τις εν λόγω σειρές διορίστηκαν σε θέση Λοχία και στη συνέχεια για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν από την υπηρεσία. Το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω πρόταση, παρά μόνο στην περίπτωση ενδεχόμενης νέας συμφωνίας, η οποία θα είναι προς όφελος των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών», αναφέρει.

«Με σκοπό να τύχουν τα πιο πάνω εφαρμογής από την 1/1/2023, το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να προνοήσει όπως περιληφθεί σχετικό κονδύλι στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση», καταλήγει η Επίτροπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε Επίσης

Σταθερή η βρετανική υποστήριξη σε λύση ΔΔΟ στην Κύπρο, λέει εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ

Η θέση της βρετανικής Κυβέρνησης υπέρ μιας λύσης στο Κυπριακό που θα βασίζεται σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δεν έχει αλλάξει, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ...

Πέραν των €10 εκ. οι αιτήσεις 187 γυναικών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος για επιχειρηματικότητα, λέει η Πηλείδου

Συνολικά 187 αιτήσεις από γυναίκες εγκρίθηκαν το 2021 για το ποσό των 10,6 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Επιχειρηματικότητα» για την περίοδο...

Πολιτική κρίση στο Περού: Πρώτος θάνατος στη Λίμα – 48 οι νεκροί στις ταραχές

Εκατοντάδες διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και ήταν εφοδιασμένοι με ασπίδες, συγκρούστηκαν χθες Σάββατο με...

Απόπειρα φόνου κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε νυχτερινό κέντρο διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία

Σε απόπειρα φόνου φαίνεται ότι εξελίχθηκε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο, στη Λευκωσία, σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της...

Έκλεψαν το μπρούτζινο άγαλμα “Το κορίτσι με το χούλα χούπ” της εικαστικού Γιώτας Ιωαννίδου

Άγνωστα πρόσωπα απέσπασαν το μπρούτζινο άγαλμα “Το κορίτσι με το χούλα χούπ” της εικαστικού Γιώτας Ιωαννίδου, που είχε τοποθετηθεί στην τοποθεσία Χάνι του Ιμπραήμ,...

Αναστασιάδης: Προανήγγειλε νέα σύσκεψη στο Προεδρικό για εκκρεμότητες στο Βασιλικό

Σε σύσκεψη με τους κοινοτάρχες των εννέα κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού παρακάθισε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος...

Διαβάστε Επίσης

Σταθερή η βρετανική υποστήριξη σε λύση ΔΔΟ στην Κύπρο, λέει εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ

Η θέση της βρετανικής Κυβέρνησης υπέρ μιας λύσης στο Κυπριακό που θα βασίζεται σε...
|

Πολιτική κρίση στο Περού: Πρώτος θάνατος στη Λίμα – 48 οι νεκροί στις ταραχές

Εκατοντάδες διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με...
|

Απόπειρα φόνου κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε νυχτερινό κέντρο διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία

Σε απόπειρα φόνου φαίνεται ότι εξελίχθηκε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο,...
|

Έκλεψαν το μπρούτζινο άγαλμα “Το κορίτσι με το χούλα χούπ” της εικαστικού Γιώτας Ιωαννίδου

Άγνωστα πρόσωπα απέσπασαν το μπρούτζινο άγαλμα “Το κορίτσι με το χούλα χούπ” της εικαστικού...
|

Αναστασιάδης: Προανήγγειλε νέα σύσκεψη στο Προεδρικό για εκκρεμότητες στο Βασιλικό

Σε σύσκεψη με τους κοινοτάρχες των εννέα κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού παρακάθισε το πρωί...
|

Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ στέλνουν 31 άρματα μάχης Abrams στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ στέλνουν 31 προηγμένα άρματα...
|

Στην Αστυνομία νεαρός άνδρας για την υπόθεση 16χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στα κατεχόμενα

Σε αστυνομικό τμήμα στις ελεύθερες περιοχές είχε μεταβεί νεαρός άνδρας ο οποίος προέβηκε σε...
|

Στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Κύπρο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Καζακστάν

Στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν σε διμερές,...
|

Σε λειτουργία το Κέντρο Αίματος κατά την απεργία της Πέμπτης, κάνει έκκληση για να καλυφθούν οι ανάγκες

  Σε λειτουργία θα παραμείνουν όλοι οι σταθμοί του Κέντρου Αίματος κατά τη διάρκεια της...
|

Υποψήφιοι ακόλουθοι του ΥΠΕΞ της Ελλάδος επισκέφθηκαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Αντιπροσωπεία υποψήφιων ακολούθων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, που πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο,...
|

Τρία χρόνια μετά το lockdown, η Ουχάν έχει γυρίσει σελίδα

Οι κάτοικοι της Ουχάν δηλώνουν ότι έχουν επιστρέψει πλήρως στην ομαλότητα, τρία χρόνια μετά...
|

Η αδερφή της Εύας Καϊλή θέλει να διαγράψει την εταιρεία της από τα μητρώα διαφάνειας της Ε.Ε.

Η αδερφή της Εύας Καϊλή προσπαθεί να καθαρίσει την ιστορία από τα αρχεία διαφάνειας...
|

«Δεν χτυπήσαμε τον Άλκη», λένε οι 12 κατηγορούμενοι

Αρνούνται τις κατηγορίες οι 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δικάζονται στο Μικτό Ορκωτό...
|

Πρώτη φορά στην Κύπρο βαρύ πρόστιμο για θανάτωση άγριων πτηνών

Πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ επιβλήθηκε για θανάτωση άγριων πτηνών με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σύμφωνα...
|

Νίκες για ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα (video)

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε με 2-0 τον Ακρίτα Χλώρακας σε αγώνα για την 20η αγωνιστική...
|

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΓΝ Λευκωσίας Τ/κ πολυτραυματίας έπειτα από σοβαρό τροχαίο στα κατεχόμενα

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νεαρός Τ/κ που μεταφέρθηκε στις...
|

Σε καθημερινή βάση η πώληση ρεύματος στην τ/κ κοινότητα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ

Καθημερινά πωλείται ρεύμα στην τ/κ κοινότητα μέσω του διασυνδεδεμένου δικτύου ηλεκτροδότησης εδώ και λίγες...
|

Λύπη για μη επιστροφή Αμμοχώστου και πικρία για το ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό εξέφρασε ο Πρόεδρος

Λύπη γιατί «παρά τις άοκνες προσπάθειες ακόμα και προ της λύσης να επιστραφεί η...
|

Φονική κακοκαιρία στο Αφγανιστάν στοίχησε τη ζωή σε 70 ανθρώπους

Στους 70 ανέρχονται οι νεκροί από το κύμα πολικού ψύχους που έχει πλήξει το...
|

Παραιτείται η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν

H πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εγκαταλείψει το αξίωμα...
|

Οργανώσεις ανησυχούν για την αργοπορία στη δημοσίευση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα

Το BirdLife Cyprus, το Terra Cypria, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, η Πρωτοβουλία...
|

Η Ρωσία έτοιμη να αναπτύξει στρατό στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να αναπτύξει...
|

Πέθανε το γηραιότερο άτομο στον κόσμο σε ηλικία 118 ετών

Πέθανε, σε ηλικία 118 ετών, η μοναχή Αντρέ από την Τουλόν της Γαλλίας -...
|

Νέα εξέταση μόνο για τους 257 μαθητές που αποχώρησαν μετά τη διαρροή

Την απόφαση του Υπουργικού για το ζήτημα που προέκυψε με τους τελειόφοιτους μαθητές που...
|

Τουλάχιστον 15 νεκροί από την συντριβή ελικοπτέρου έξω από το Κίεβο (video)

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, το οποίο συνετρίβη σήμερα...
|

Νεκρός ο Τούρκος στρατηγός που σκότωσε τον Σολωμό Σολωμού

Tην τελευταία του πνοή άφησε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των κατεχομένων ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία...
|

Στο 71% της κανονικής η βροχόπτωση εντός Ιανουαρίου, 22,4 χιλιοστά στη Λευκωσία το τελευταίο 24ωρο

Στο 71% της κανονικής η βροχόπτωση εντός Ιανουαρίου – 22,4 χιλιοστά στη Λευκωσία το...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...