Παρασκευή 24/03/2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα, επιβεβαιώνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα, επιβεβαιώνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στην «Πύλη Κτηματολογίου», την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Διευκρινίζεται, πως από την περασμένη Τετάρτη, όπου διαπιστώθηκε το τεχνικό πρόβλημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχετικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων, που προνοείται για τέτοιες περιπτώσεις, με ενημέρωση και εμπλοκή της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΔΗΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΤΚΧ και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), με τη συνδρομή των εταιρειών υποστήριξης των μηχανογραφικών συστημάτων του ΤΚΧ, διέκοψαν άμεσα τη λειτουργία τόσο της Πύλης Κτηματολογίου, όσο και του υπόλοιπου δικτύου του ΤΚΧ, ώστε να απομονωθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης και επίλυσής του.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση η διερεύνηση του προβλήματος γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το ΤΚΧ, το ΤΥΠ, την ΑΨΑ, την ΥΔΗΕ, τις εταιρείες υποστήριξης των σχετικών συστημάτων και άλλους, με σκοπό την επίλυσή του, το συντομότερο δυνατό, με ασφαλή τρόπο.

Επισημαίνεται ότι λόγω της κρισιμότητας και του μεγέθους των συστημάτων του ΤΚΧ, αλλά και της φύσης της επίθεσης που αυτά δέχθηκαν, θα γίνει σταδιακή επαναφορά των συστημάτων, ξεκινώντας από την επαναφορά των βασικών εργασιών των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η σταδιακή επαναφορά των λειτουργιών της Πύλης Κτηματολογίου και η σύνδεσή της με τους εξωτερικούς χρήστες του συστήματος.

Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Αναφέρεται ότι το ΤΚΧ απολογείται ξανά για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία έχουν υποστεί οι πολίτες και θα ενημερώνει με ανακοινώσεις το κοινό, αλλά και απευθείας τους επηρεαζόμενους, στην περίπτωση που χρειάζεται να ανασταλούν προγραμματισμένα ραντεβού.

Παράλληλα, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το ΤΚΧ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όσα πρόσωπα και φορείς εργάζονται από την Τετάρτη αδιάκοπα, για επίλυση του προβλήματος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στην «Πύλη Κτηματολογίου», την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Διευκρινίζεται, πως από την περασμένη Τετάρτη, όπου διαπιστώθηκε το τεχνικό πρόβλημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχετικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων, που προνοείται για τέτοιες περιπτώσεις, με ενημέρωση και εμπλοκή της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΔΗΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΤΚΧ και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), με τη συνδρομή των εταιρειών υποστήριξης των μηχανογραφικών συστημάτων του ΤΚΧ, διέκοψαν άμεσα τη λειτουργία τόσο της Πύλης Κτηματολογίου, όσο και του υπόλοιπου δικτύου του ΤΚΧ, ώστε να απομονωθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης και επίλυσής του.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση η διερεύνηση του προβλήματος γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το ΤΚΧ, το ΤΥΠ, την ΑΨΑ, την ΥΔΗΕ, τις εταιρείες υποστήριξης των σχετικών συστημάτων και άλλους, με σκοπό την επίλυσή του, το συντομότερο δυνατό, με ασφαλή τρόπο.

Επισημαίνεται ότι λόγω της κρισιμότητας και του μεγέθους των συστημάτων του ΤΚΧ, αλλά και της φύσης της επίθεσης που αυτά δέχθηκαν, θα γίνει σταδιακή επαναφορά των συστημάτων, ξεκινώντας από την επαναφορά των βασικών εργασιών των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η σταδιακή επαναφορά των λειτουργιών της Πύλης Κτηματολογίου και η σύνδεσή της με τους εξωτερικούς χρήστες του συστήματος.

Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Αναφέρεται ότι το ΤΚΧ απολογείται ξανά για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία έχουν υποστεί οι πολίτες και θα ενημερώνει με ανακοινώσεις το κοινό, αλλά και απευθείας τους επηρεαζόμενους, στην περίπτωση που χρειάζεται να ανασταλούν προγραμματισμένα ραντεβού.

Παράλληλα, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το ΤΚΧ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όσα πρόσωπα και φορείς εργάζονται από την Τετάρτη αδιάκοπα, για επίλυση του προβλήματος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε κυβερνοεπίθεση οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στην «Πύλη Κτηματολογίου», την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Διευκρινίζεται, πως από την περασμένη Τετάρτη, όπου διαπιστώθηκε το τεχνικό πρόβλημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχετικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων, που προνοείται για τέτοιες περιπτώσεις, με ενημέρωση και εμπλοκή της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΔΗΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΤΚΧ και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), με τη συνδρομή των εταιρειών υποστήριξης των μηχανογραφικών συστημάτων του ΤΚΧ, διέκοψαν άμεσα τη λειτουργία τόσο της Πύλης Κτηματολογίου, όσο και του υπόλοιπου δικτύου του ΤΚΧ, ώστε να απομονωθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης και επίλυσής του.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση η διερεύνηση του προβλήματος γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το ΤΚΧ, το ΤΥΠ, την ΑΨΑ, την ΥΔΗΕ, τις εταιρείες υποστήριξης των σχετικών συστημάτων και άλλους, με σκοπό την επίλυσή του, το συντομότερο δυνατό, με ασφαλή τρόπο.

Επισημαίνεται ότι λόγω της κρισιμότητας και του μεγέθους των συστημάτων του ΤΚΧ, αλλά και της φύσης της επίθεσης που αυτά δέχθηκαν, θα γίνει σταδιακή επαναφορά των συστημάτων, ξεκινώντας από την επαναφορά των βασικών εργασιών των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η σταδιακή επαναφορά των λειτουργιών της Πύλης Κτηματολογίου και η σύνδεσή της με τους εξωτερικούς χρήστες του συστήματος.

Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που γίνεται, φαίνεται, ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων του ΤΚΧ και το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στην Πύλη Κτηματολογίου.

Αναφέρεται ότι το ΤΚΧ απολογείται ξανά για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία έχουν υποστεί οι πολίτες και θα ενημερώνει με ανακοινώσεις το κοινό, αλλά και απευθείας τους επηρεαζόμενους, στην περίπτωση που χρειάζεται να ανασταλούν προγραμματισμένα ραντεβού.

Παράλληλα, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το ΤΚΧ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όσα πρόσωπα και φορείς εργάζονται από την Τετάρτη αδιάκοπα, για επίλυση του προβλήματος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε Επίσης

Απέτυχε η εκτόξευση του πρώτου διαστημικού πυραύλου που φτιάχτηκε σε 3D εκτυπωτή (video)

Η αμερικανική εταιρεία Relativity Space κατασκεύασε τον πρώτο διαστημικό πύραυλο χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ο πύραυλος που ονομάζεται Terran 1 χρησιμοποιεί ως καύσιμο μεθάνιο...

Η βιογραφική ταινία των Kiss έρχεται το 2024

Ο επί μακρόν μάνατζερ των Kiss Doc McGhee επιβεβαίωσε ότι η βιογραφική ταινία του Kiss είναι στα σκαριά. Σε μια συνέντευξη του στο The...

«Παραλύει» από τις απεργίες η Γαλλία. Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές εναντίον Μακρόν (video)

Συνεχίζονται για ένατη μέρα, σήμερα Πέμπτη 23/3, οι απεργίες στην Γαλλία, καθώς χιλιάδες πολίτες βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Εμανουέλ...

Αυτό είναι το πιο μικροσκοπικό σκυλί του κόσμου

Όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν σκύλο και προιμούν μικρότερες ράτσες μπορούν να βρουν έναν φίλο σε ράτσες όπως Pomeranians ή pugs, ενώ όσοι αναζητούν μεγαλύτερους...

Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων ενόψει Ουγγαρίας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων ενόψει του φιλικού της 28ης Μαρτίου με αντίπαλο την Ουγγαρία. Το φιλικό όπως...

Κολομβιανή παρουσιάστρια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής

Τη σοκαριστική σκηνή της κατάρρευσης ζωντάνα σε στούντιο, της παρουσιάστριας Ελιάνις Γκαρίντο κατέγραψαν οι κάμερες της εκπομπής Lo Sé Todo στο κρατικό Κανάλι 1...

Μεντβέντεφ: Ενδεχόμενη σύλληψη του Πούτιν θα αποτελούσε «κήρυξη πολέμου»

Οποιαδήποτε απόπειρα να συλληφθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από ξένη χώρα μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του την περασμένη εβδομάδα από το...

Διαβάστε Επίσης

Απέτυχε η εκτόξευση του πρώτου διαστημικού πυραύλου που φτιάχτηκε σε 3D εκτυπωτή (video)

Η αμερικανική εταιρεία Relativity Space κατασκεύασε τον πρώτο διαστημικό πύραυλο χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης....
|

Η βιογραφική ταινία των Kiss έρχεται το 2024

Ο επί μακρόν μάνατζερ των Kiss Doc McGhee επιβεβαίωσε ότι η βιογραφική ταινία του...
|

«Παραλύει» από τις απεργίες η Γαλλία. Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές εναντίον Μακρόν (video)

Συνεχίζονται για ένατη μέρα, σήμερα Πέμπτη 23/3, οι απεργίες στην Γαλλία, καθώς χιλιάδες πολίτες...
|

Αυτό είναι το πιο μικροσκοπικό σκυλί του κόσμου

Όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν σκύλο και προιμούν μικρότερες ράτσες μπορούν να βρουν έναν φίλο...
|

Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων ενόψει Ουγγαρίας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων ενόψει του...
|

Κολομβιανή παρουσιάστρια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής

Τη σοκαριστική σκηνή της κατάρρευσης ζωντάνα σε στούντιο, της παρουσιάστριας Ελιάνις Γκαρίντο κατέγραψαν οι...
|

Μεντβέντεφ: Ενδεχόμενη σύλληψη του Πούτιν θα αποτελούσε «κήρυξη πολέμου»

Οποιαδήποτε απόπειρα να συλληφθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από ξένη χώρα μετά το ένταλμα σύλληψης...
|

ΟΗΕ, ΕΕ και ΗΠΑ καταδικάζουν νομοσχέδιο στην Ουγκάντα εναντίον των σεξουαλικών μειονοτήτων (video)

Ο νέος νόμος κατά των ομοφυλόφιλων προσώπων στην Ουγκάντα, που προβλέπει ποινές ισόβιας κάθειρξης...
|

Αδασμοαφορολόγητα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων σε Λάρνακα και Λευκωσία

Αδασμοαφορολόγητος καπνός για στριφτό τσιγάρο, τσιγάρα και θερμαινόμενα τσιγάρα, κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων...
|

Εξήντα επτά τροχαίες καταγγελίες στην Πάφο το τελευταίο 24ωρο

Συντονισμένη επιχείρηση διενήργησε η Αστυνομία Πάφου στο πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν 67 τροχαίες καταγγελίες,...
|

«Δεν αξίζει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-16» είπε ο Μενέντεζ στον Μπλίνκεν

Nέα σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας ενώπιον του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν,...
|

Βαριές απώλειες στο ΧΑΚ. «Άγγιξε» την Κύπρο η αβεβαιότητα διεθνώς

Βαριές απώλειες παρουσιάζει την Δευτέρα το ΧΑΚ, με τους τραπεζικούς τίτλους να δέχονται μεγάλες...
|

Ο Μπόρις Τζόνσον απολογείται για τα κορονοπάρτι

Σήμερα (20.03.2023) το απόγευμα αναμένεται να δημοσιευτούν τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας,...
|

Στην κόψη του ξυραφιού ο Μακρόν. Αντιμέτωπος με δύο προτάσεις μομφής για το συνταξιοδοτικό (video)

Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σήμερα δυο προτάσεις μομφής, η απόρριψη των οποίων από τους...
|

Στη Μόσχα σήμερα o Σι Τζινπίνγκ για να προωθήσει «τη συνεργασία και την ειρήνη»

Ο Σι Τζίνπινγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήραν σήμερα τη διμερή τους συνεργασία, λίγες...
|

Πειθαρχική έρευνα από ΟΚΥπΥ για γυμνή ηλικιωμένη

Προχωρά σε πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό με την ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού...
|

Ο Πούτιν χαιρετίζει «την επιθυμία της Κίνας για εποικοδομητικό ρόλο στην διευθέτηση» του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρετίζει «την επιθυμία της Κίνας να διαδραματίσει εποικοδομητικό...
|

Αυτοκίνητο ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

Αυτοκίνητο ανετράπη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο τμήμα από Κακορατζιά...
|

Οκταήμερη κράτηση για 33χρονη που έφτασε στην Κύπρο με κάνναβη βάρους σχεδόν 17 κιλών στις αποσκευές

Διάταγμα κράτησης για περίοδο 8 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε γυναίκα...
|

Καταγγελία για τηλεφωνική απάτη 79χρονης που κατέβαλε €9.000 για υποτιθέμενη επείγουσα εγχείρηση της κόρης της

Υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εις βάρος 79χρονης διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την...
|

Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι για τις 303 χιλιάδες κροτίδες

Μετά από πολύωρη διαδικασία το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την 8ήμερη...
|

Ετήσια αύξηση 3,8% παρουσίασε το 4ο τρίμηνο του 2022 το ωριαίο εργατικό κόστος

Αύξηση κατά 3,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, σημείωσε το ωριαίο...
|

Παριστάνουν τους γιατρούς και αποσπούν χρήματα από πολίτες

Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες, μέσω τηλεφώνου, παριστάνοντας τους γιατρούς. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της...
|

ΠτΔ: Η Κύπρος μοντέλο σύζευξης και ειρηνικής συνύπαρξης μέσα από την επίλυση του Κυπριακού

Η Κύπρος δύναται να αναδειχθεί ως μοντέλο σύζευξης και ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών...
|

Στα 780 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ στην Ελλάδα ανακοίνωσε και επισήμως σήμερα...
|

Συστάσεις Προέδρου προς Υπουργούς για τις λιμουζίνες

Aυστηρές συστάσεις Προέδρου Χριστοδουλίδη για τα υπηρεσιακά οχήματα Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Υφυπουργός παρά...
|

Μετά τις επιστημονικές εξετάσεις το πόρισμα Σπηλιοπούλου για την 28χρονη Ουκρανή

Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων από τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...