Σάββατο 20/08/2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Νομικό κώλυμα στην υπόθεση Άντρης Ελευθερίου δεν επέτρεπε προώθηση στο Δικαστήριο για...

Νομικό κώλυμα στην υπόθεση Άντρης Ελευθερίου δεν επέτρεπε προώθηση στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη λέει η Αστυνομία

Νομικό κώλυμα στην υπόθεση Άντρης Ελευθερίου δεν επέτρεπε την προώθηση στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, λέει η Αστυνομία,

Η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι λόγω νομικού κωλύματος, η υπόθεση της Άντρης Ελευθερίου, η οποία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούσε να προωθηθεί στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, αναφέρει η Αστυνομία σε σημερινή ανακοίνωση.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι «η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αφορούσε το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης και συγκεκριμένα δύο περιστατικά κατά τα έτη 2006 και 2008, σε χώρα του εξωτερικού, με φερόμενο ως θύτη πρόσωπο που συμμετείχε στην αποστολή ενός ανεξάρτητου, μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού» και «η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε με κάθε υπευθυνότητα και σοβαρότητα, από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ή και παρενόχλησης και αφού ολοκληρώθηκε προωθήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες».

«Βάσει των γεγονότων και της μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε δεν προέκυπτε η στοιχειοθέτηση άλλου αδικήματος που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο που προνοούσε ποινή φυλάκισης πέραν των 2 ετών, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί υπόθεση», αναφέρει και προσθέτει ότι «ως εκ τούτου, τα νομικά κωλύματα που διαπιστώθηκαν στην παρούσα υπόθεση αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στη λήψη της απόφασης από τη Νομική Υπηρεσία για μη προώθηση της υπόθεσης για ποινική δίωξη».

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Ποινικού Κώδικα, τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν, κατά κανόνα, δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν εντός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και, μεταξύ άλλων, για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιανδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας ενόσω αυτός είναι στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας, αν το αδίκημα τιμωρείται στη Δημοκρατία με φυλάκιση που υπερβαίνει τα δύο χρόνια και η πράξη ή παράλειψη που συνιστά το αδίκημα είναι επίσης αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τον Νόμο της χώρας όπου αυτό διαπράχθηκε.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, «το άρθρο 5(1) δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού αφ’ ενός τα υπό διερεύνηση αδικήματα κατά τον επίδικο χρόνο τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης δύο χρόνων και αφ’ ετέρου ο φερόμενος ως ύποπτος, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος, δεν ήταν υπάλληλος της Δημοκρατίας ούτε ενεργούσε για αυτή».

Η Αστυνομία σημειώνει ότι, από το 2009 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας, με αποτέλεσμα το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης να επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών, κάτι που ικανοποιεί την προϋπόθεση του άρθρου 5(1), για περιπτώσεις, όμως που συμβαίνουν μετά από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αποτέλεσε το έναυσμα ώστε και άλλοι συμπολίτες μας να προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία για παρόμοιας φύσεως αδικήματα και προσθέτει πως συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 27 καταγγελίες στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας, από τις οποίες οι 15 έχουν καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίων για εκδίκαση.

 

Νομικό κώλυμα στην υπόθεση Άντρης Ελευθερίου δεν επέτρεπε την προώθηση στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, λέει η Αστυνομία,

Η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι λόγω νομικού κωλύματος, η υπόθεση της Άντρης Ελευθερίου, η οποία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούσε να προωθηθεί στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, αναφέρει η Αστυνομία σε σημερινή ανακοίνωση.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι «η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αφορούσε το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης και συγκεκριμένα δύο περιστατικά κατά τα έτη 2006 και 2008, σε χώρα του εξωτερικού, με φερόμενο ως θύτη πρόσωπο που συμμετείχε στην αποστολή ενός ανεξάρτητου, μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού» και «η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε με κάθε υπευθυνότητα και σοβαρότητα, από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ή και παρενόχλησης και αφού ολοκληρώθηκε προωθήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες».

«Βάσει των γεγονότων και της μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε δεν προέκυπτε η στοιχειοθέτηση άλλου αδικήματος που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο που προνοούσε ποινή φυλάκισης πέραν των 2 ετών, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί υπόθεση», αναφέρει και προσθέτει ότι «ως εκ τούτου, τα νομικά κωλύματα που διαπιστώθηκαν στην παρούσα υπόθεση αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στη λήψη της απόφασης από τη Νομική Υπηρεσία για μη προώθηση της υπόθεσης για ποινική δίωξη».

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Ποινικού Κώδικα, τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν, κατά κανόνα, δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν εντός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και, μεταξύ άλλων, για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιανδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας ενόσω αυτός είναι στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας, αν το αδίκημα τιμωρείται στη Δημοκρατία με φυλάκιση που υπερβαίνει τα δύο χρόνια και η πράξη ή παράλειψη που συνιστά το αδίκημα είναι επίσης αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τον Νόμο της χώρας όπου αυτό διαπράχθηκε.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, «το άρθρο 5(1) δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού αφ’ ενός τα υπό διερεύνηση αδικήματα κατά τον επίδικο χρόνο τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης δύο χρόνων και αφ’ ετέρου ο φερόμενος ως ύποπτος, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος, δεν ήταν υπάλληλος της Δημοκρατίας ούτε ενεργούσε για αυτή».

Η Αστυνομία σημειώνει ότι, από το 2009 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας, με αποτέλεσμα το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης να επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών, κάτι που ικανοποιεί την προϋπόθεση του άρθρου 5(1), για περιπτώσεις, όμως που συμβαίνουν μετά από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αποτέλεσε το έναυσμα ώστε και άλλοι συμπολίτες μας να προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία για παρόμοιας φύσεως αδικήματα και προσθέτει πως συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 27 καταγγελίες στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας, από τις οποίες οι 15 έχουν καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίων για εκδίκαση.

 

Νομικό κώλυμα στην υπόθεση Άντρης Ελευθερίου δεν επέτρεπε την προώθηση στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, λέει η Αστυνομία,

Η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι λόγω νομικού κωλύματος, η υπόθεση της Άντρης Ελευθερίου, η οποία είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούσε να προωθηθεί στο Δικαστήριο για ποινική δίωξη, αναφέρει η Αστυνομία σε σημερινή ανακοίνωση.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι «η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αφορούσε το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης και συγκεκριμένα δύο περιστατικά κατά τα έτη 2006 και 2008, σε χώρα του εξωτερικού, με φερόμενο ως θύτη πρόσωπο που συμμετείχε στην αποστολή ενός ανεξάρτητου, μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού» και «η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε με κάθε υπευθυνότητα και σοβαρότητα, από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ή και παρενόχλησης και αφού ολοκληρώθηκε προωθήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες».

«Βάσει των γεγονότων και της μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε δεν προέκυπτε η στοιχειοθέτηση άλλου αδικήματος που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο που προνοούσε ποινή φυλάκισης πέραν των 2 ετών, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί υπόθεση», αναφέρει και προσθέτει ότι «ως εκ τούτου, τα νομικά κωλύματα που διαπιστώθηκαν στην παρούσα υπόθεση αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στη λήψη της απόφασης από τη Νομική Υπηρεσία για μη προώθηση της υπόθεσης για ποινική δίωξη».

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Ποινικού Κώδικα, τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν, κατά κανόνα, δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν εντός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και, μεταξύ άλλων, για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιανδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας ενόσω αυτός είναι στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και για όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας, αν το αδίκημα τιμωρείται στη Δημοκρατία με φυλάκιση που υπερβαίνει τα δύο χρόνια και η πράξη ή παράλειψη που συνιστά το αδίκημα είναι επίσης αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τον Νόμο της χώρας όπου αυτό διαπράχθηκε.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, «το άρθρο 5(1) δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού αφ’ ενός τα υπό διερεύνηση αδικήματα κατά τον επίδικο χρόνο τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης δύο χρόνων και αφ’ ετέρου ο φερόμενος ως ύποπτος, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος, δεν ήταν υπάλληλος της Δημοκρατίας ούτε ενεργούσε για αυτή».

Η Αστυνομία σημειώνει ότι, από το 2009 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας, με αποτέλεσμα το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης να επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών, κάτι που ικανοποιεί την προϋπόθεση του άρθρου 5(1), για περιπτώσεις, όμως που συμβαίνουν μετά από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι η καταγγελία της κ. Ελευθερίου αποτέλεσε το έναυσμα ώστε και άλλοι συμπολίτες μας να προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία για παρόμοιας φύσεως αδικήματα και προσθέτει πως συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 27 καταγγελίες στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας, από τις οποίες οι 15 έχουν καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίων για εκδίκαση.

 

Διαβάστε Επίσης

Ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσιάζουν την Αστυνομία ως αποστολέα, προσοχή συστήνουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία στο κοινό, σχετικά με απάτη αποστολής κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που ψευδώς παρουσιάζουν την Αστυνομία Κύπρου ως αποστολέα. Κοινοποίηση...

Στις 30 Αυγούστου ο τελικός οδικός χάρτης διαχείρισης της πανδημίας, υποχρεωτική μάσκα, εισήγηση για rapid test, λέει ο Χατζηπαντέλα

Στις 30 Αυγούστου θα παρουσιαστεί ο τελικός οδικός χάρτης διαχείρισης της πανδημίας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, προσθέτοντας ότι οι επιστήμονες είναι υπέρ...

Στο 6,8% η ανεργία το 2ο τρίμηνο, μειωμένο κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021

Στο 6,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 2ο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου, καταγράφοντας μείωση σε...

Τα εμβόλια COVID-19 στην εγκυμοσύνη δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό ή θνησιγένεια, επιβεβαιώνει μεγάλη καναδική μελέτη

Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στον εμβολιασμό των εγκύων κατά του κορωνοϊού και σε υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό, λιποβαρές μωρό ή θνησιγένεια, δείχνει...

Συνέχεια εξετάσεων για τον θάνατο της τρίχρονης σε πισίνα ξενοδοχείου με ενισχυμένη ανακριτική ομάδα

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως οι εξετάσεις για την υπόθεση του θανάτου της τρίχρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο συμπληρώνονται σύντομα και αναμένεται πως...

Ενώπιον των ειδικών την Παρασκευή ο οδικός χάρτης για διαχείρισης της πανδημίας τους επόμενους μήνες

Τίθεται αύριο Παρασκευή ενώπιων των Ειδικών το προσχέδιο του οδικού χάρτη, που αφορά στον προγραμματισμό διαχείρισης της COVID-19 τους επόμενους μήνες. Ο οδικός χάρτης θα...

Διαβάστε Επίσης

Ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσιάζουν την Αστυνομία ως αποστολέα, προσοχή συστήνουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία στο κοινό, σχετικά με απάτη αποστολής κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού...
|

Στις 30 Αυγούστου ο τελικός οδικός χάρτης διαχείρισης της πανδημίας, υποχρεωτική μάσκα, εισήγηση για rapid test, λέει ο Χατζηπαντέλα

Στις 30 Αυγούστου θα παρουσιαστεί ο τελικός οδικός χάρτης διαχείρισης της πανδημίας, δήλωσε ο...
|

Στο 6,8% η ανεργία το 2ο τρίμηνο, μειωμένο κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021

Στο 6,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 2ο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την...
|

Συνέχεια εξετάσεων για τον θάνατο της τρίχρονης σε πισίνα ξενοδοχείου με ενισχυμένη ανακριτική ομάδα

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως οι εξετάσεις για την υπόθεση του θανάτου της τρίχρονης...
|

Ενώπιον των ειδικών την Παρασκευή ο οδικός χάρτης για διαχείρισης της πανδημίας τους επόμενους μήνες

Τίθεται αύριο Παρασκευή ενώπιων των Ειδικών το προσχέδιο του οδικού χάρτη, που αφορά στον...
|

Η Κύπρος δεν διαιρείται επ΄ουδενί, απαντά σε τουρκική επιστολή στα ΗΕ ο Χατζηχρυσάνθου

Η Κύπρος δεν διαιρείται για κανένα λόγο και είναι καιρός η Τουρκία να παραμερίσει...
|

Σε τρεις πυρκαγιές ανταποκρίθηκε την Τρίτη η Πυροσβεστική, κατασβέστηκαν όλες σύμφωνα με τον Α. Κεττή

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε διαμέρισμα στον 2ο όροφο πολυκατοικίας στην Παλλουριώτισσα...
|

Καταγγέλθηκαν 1.680 παραβάσεις τροχαίας το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

«Αυξημένα μέτρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του δεκαπενταύγουστου που πέρασε, έλαβε η...
|

Κανένας λόγος ανησυχίας στο παρόν στάδιο από τον ιό Langya στη Κίνα, λέει το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ανίχνευση του ιού Langya στη...
|

Κοριτσάκι 3,5 ετών βρέθηκε νεκρό σε πισίνα στην Πάφο

Τη χειρότερη κατάληξη είχαν διακοπές οικογένειας Ελληνοκυπρίων από τη Λευκωσία καθώς πνίγηκε το 3,5...
|

Συνεχίζονται οι υποκλοπές κωδικών πρόσβασης σε ΜΚΔ, προσοχή στο κοινό συστήνει η Αστυνομία

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνομίας Κύπρου, προειδοποιεί το κοινό ότι συνεχίζονται τα ύποπτα μηνύματα...
|

Να αξιοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά μέσα για επανένωση της Κύπρου, λέει η Πρόεδρος Βουλής

Η επανένωση της πατρίδας μας είναι ο στόχος όλων των Κυπρίων και επιβάλλεται να...
|

Υπό κράτηση δύο άτομα για υποθέσεις εντοπισμού ναρκωτικών, μεγάλου χρηματικού ποσού και πυροβόλου όπλου

Γύρω στις 6.45μ.μ. χθες, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη του Ουλαμού Πρόληψης...
|

Ο Απόλλων κατέκτησε το Super Cup

Ο Απόλλων Λεμεσού ήταν ο νικητής στον αγώνα του Super Cup με αντίπαλο την...
|

Υπό κράτηση άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση που αφορά αιφνίδιο θάνατο γυναίκας το 2019

Μεταφέρθηκε χθες στην Κύπρο, από την Ισπανία και συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος καταζητείτο από...
|

Τη διόρθωση λαθών στους λογαριασμούς ρεύματος από την ίδια την ΑΗΚ, ζητά η ΠΕΟ

Τον εντοπισμό και την επανόρθωση σε περιπτώσεις λανθασμένης καταγραφής κατανάλωσης ρεύματος από την ίδια...
|

Σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τους κατόχους και χρήστες των e-scooters

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 28 Ιουλίου 2022, ο περί της Ρύθμισης...
|

Διεξήχθη η κοινή άσκηση μεταξύ ενόπλων δυνάμεων Κύπρου και ΗΠΑ “Guardian 2022”

Η Διοίκηση Καταδρομών Κύπρου και oi Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συνδιοργάνωσαν...
|

Υπό πενθήμερη κράτηση 55χρονος για διαδικτυακή απάτη

Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 55χρονου, ο οποίος συνελήφθη στην...
|

Τουλάχιστον έξι νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων...
|

Τον θάνατο του γάτου Berton διερευνά η Αστυνομία για τα Ζώα

Μετά από συνεννόηση του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας κ. Δημήτρη Δημητρίου με τον Γενικό Εισαγγελέα...
|

Το Ανώτατο καταδίκασε σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή τον Α. Κουρουζίδη, σε σχέση με την υπόθεση ΧΥΤΑ Πάφου-ΧΥΤΥ Κόσιης

Σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το Ανώτατο Δικαστήριο τον Αντώνη Κουρουζίδη, σε...
|

Τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας για την οικονομία της Ελλάδας ανακοίνωσε η Κομισιόν

Το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας κάτω από το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η οικονομία...
|

Πραγματοποιήθηκε η κοινή Άσκηση Έρευνας-Διάσωσης Κύπρου – Ελλάδας, «Σαλαμίς – 04/22»

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Ερευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας,...
|

Αποκλεισμός για τον πρωταθλητή Απόλλωνα από το Champions League

Με δύο «κεραυνούς» από Ονγκέντα και Κολ, ο Απόλλων Λεμεσού έφτασε στα μισά της...
|

Υπό τριήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής

Διατάγματα κράτησης τριών ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 26...
|

Πώς η σκόνη επηρεάζει το κλίμα θα απαντήσει η NASA που προβάλλει δορυφορική φωτογραφία της Κύπρου

Η λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρει "Ένα νέφος σκόνης απλώνεται στην ανατολική Μεσόγειο, καλύπτοντας τμήματα...
|

Κλείνουν τα σημεία δειγματοληψίας για δωρεάν rapid test

Τερματίζεται η διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του SARS-CoV-2 στην κοινότητα όπως ανακοίνωσε το...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...