Κυριακή 20/06/2021
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κύπρος -Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής για πολιτογραφήσεις: Ενδεχόμενες πολιτικές & ποινικές ευθύνες

Κύπρος -Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής για πολιτογραφήσεις: Ενδεχόμενες πολιτικές & ποινικές ευθύνες

Το τελικό πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών στην Κύπρο, παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνας Νικολάτος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Νικολάτου υπάρχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες και καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, καθώς κατά την κρίση της επιτροπής υπήρξε μαζική παρανομία, δηλαδή υπέρβαση του σχετικού νόμου τόσο από το εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο, όσο και από δικηγόρους, λογιστές κτηματομεσίτες, developers και θεσμούς που δεν ανταποκρίθηκαν.

Το πόρισμα της επιτροπής αποτελείται από 780 σελίδες και συνοδεύεται από 5000 σελίδες παραρτήματα και αφορούσε αιτήσεις για συνολικά 6.779 αλλοδαπούς επενδυτές. Όπως ανέφερε ο Μύρωνας Νικολάτος η επιτροπή ενέργησε με τρόπο ορθό, δίκαιο και αμερόληπτο με σεβασμό στις αρχές δικαιοσύνης των φυσικών προσώπων. «Εξαιτίας του σύντομου διαστήματος δεν κατέστη δυνατό να προσέλθουν για κατάθεση στην επιτροπή όλοι οι επηρεαζόμενοι. Όλες οι παραστάσεις μέχρι την 1ή Ιουνίου λήφθηκαν υπόψιν. Μέχρι τις 17 Αυγούστου του 2020», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάτο από τους 6.779 πολιτογραφήσεις προκύπτει πως οι 3609 ή το 53% ήταν εκτός πλαισίου και αφορούσαν οικογένειες επενδυτών ή διευθυντικά στελέχη εταιρειών. Από το υπόλοιπο 47%, το 66% ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια. Σημείωσε επίσης πως το 92% των επενδυτών ικανοποιούσε το οικονομικά κριτήρια και το 88% ικανοποιούσε την μόνιμη κατοικία.

Η επιτροπή καλεί όλους τους αρμοδίους όπως εκμεταλλευθούν το πόρισμα για τιμωρία όσων έχουν ποινικές ευθύνες, αλλά και να γίνει ανάληψή πολιτικών ευθυνών. Επιπρόσθετα κάνει κάλεσμα για ανάκληση 88 πολιτογραφήσεων.

Τέλος ο κ. Νικολάτος κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα όπως δημοσιεύσει το πόρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή εντελλόταν όπως διερευνήσει σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

(i) τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

(ii) που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία”.

Δηλώσεις Γενικού Εισαγγελέα
Παραλαμβάνοντας το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης είπε ότι “όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδεται σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από την Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς έλαβα τη δέσμευση τόσο προς εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής”.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» γιατί πετύχατε κάτι που πολλοί θεώρησαν σαν ακατόρθωτο. Να εξετάσετε ενδελεχώς κάθε μια από τις 6779 περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων που παραχωρήθηκαν στην υπό αναφορά περίοδο. Ήταν ένα τεράστιο έργο και ο χρόνος ήταν περιορισμένος από τη Νομοθεσία. Ανταποκριθήκατε στο ακέραιο στις υποχρεώσεις σας. Κρίνοντας από την πληρότητα, τη λεπτομέρεια, την ανάλυση και την καθαρότητα της ενδιάμεσης έκθεσης την οποία μου παραδώσατε στις 16 Απριλίου 2021 την οποία μελέτησα, είμαι πεπεισμένος για την πληρότητα και ποιότητα της τελικής έκθεσης που τώρα μου παραδίδετε. Φέρατε εμπρόθεσμα σε πέρας ένα πολύ σοβαρό έργο που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε.

Ενεργήσατε στοχοπροσηλωμένα κι αυστηρά εντός του πλαισίου του Νόμου και της εντολής που σας δόθηκε, τιμώντας στο ακέραιο την εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε προς το πρόσωπό σας, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλάβατε και της δυσκολίας του έργου που κληθήκατε να επιτελέσετε. Εργαστήκατε χωρίς παρέκκλιση, έχοντας ως γνώμονα μόνον το δημόσιο συμφέρον, διεκπεραιώνοντας την εργασία σας χωρίς αντιμισθία και αφιλοκερδώς. Ένα γεγονός που ενδυναμώνει την ακεραιότητα και το κύρος των μελών της Επιτροπής, όπως και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του παραχθέντος έργου σας, δείγματα του οποίου επιδείχθηκαν από την ενδιάμεση έκθεσή σας, η οποία, δεν μπορώ να μην σημειώσω, ότι έτυχε αποδοχής και ευμενών σχολίων από όλους, ακόμη και από εκείνους που με τον διορισμό σας σάς αμφισβήτησαν. Αυτό αποτελεί για τον καθένα από εσάς μια ξεχωριστή καταξίωση πέραν των όσων πολύ σημαντικών ο κάθε ένας από εσάς έχει επιτύχει στην καταξιωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδετε σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς ανέλαβα τη δέσμευση τόσο σε εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής σας. Έχω, όπως καλώς γνωρίζετε, νομική αλλά και θεσμική υποχρέωση να διασφαλίσω την προστασία των ποινικών ερευνών που θα διεξαχθούν καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα διασφαλίσω επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που άπτονται της διαδικασίας παράβασης την οποία έχει εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξα και την προηγούμενη φορά.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εισηγείστε εξέταση για ανάκληση υπηκοοτήτων θα παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα του Κράτους για μελέτη και λήψη αποφάσεων. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που εντοπίζετε πιθανότητα ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών.

Επίσης, για άλλη μια φορά, διαβεβαιώνω ότι, εκεί και όπου εντοπίζονται συνθήκες που δικαιολογούν ποινικές ανακρίσεις και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον της Δικαιοσύνης, η Νομική Υπηρεσία θα πράξει το καθήκον της στο ακέραιο. Κάτι τέτοιο άλλωστε πράττουμε στις άλλες περιπτώσεις που έχουν σχέση με το πολύκροτο αυτό θέμα, όπως την περίπτωση των δημοσιευμάτων ξένου τηλεοπτικού σταθμού, του πορίσματος της Ad Hoc Επιτροπής υπό την προεδρία της κυρίας Καλογήρου, αλλά και της ενδιάμεσης δικής σας έκθεσης, την οποία αυτούσια μαζί με τα τεκμήριά της αποστείλαμε στην Αστυνομία, δίδοντας της οδηγίες για έναρξη ανακριτικού έργου εκεί και όπου αυτό ενδείκνυται.

Δεδομένης της σοβαρότητας των αδικημάτων που διερευνώνται, της πολυπλοκότητας των ανακρίσεων, των αντικειμενικών δυσκολιών στην εξασφάλιση νομικά αποδεκτής μαρτυρίας αλλά και του όγκου του ανακριτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας στο οποίο ανατέθηκε να διερευνήσει τα αδικήματα αυτά, έχει, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, πρόσφατα ενισχυθεί με ακόμη 10 ανακριτές, με εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, ούτως ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει με γοργότερους ρυθμούς. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της κάθε υπόθεσης, ο φάκελος της θα διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία ώστε να δίδονται περαιτέρω οδηγίες ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων. Τόσο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όσο και εγώ αλλά και ο Τομέας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επικοινωνία τόσο με την ηγεσία της Αστυνομίας όσο και με τους ανακριτές, δίδοντας εκεί και όπου χρειάζεται καθοδήγηση στις ανακρίσεις.

Θέλω με την ευκαιρία να υπενθυμίσω πως πολύ πρόσφατα, μετά από οδηγίες μας προς την Αστυνομία, παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο η πρώτη ποινική υπόθεση σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, μια υπόθεση που αναδείχθηκε μέσα από το πόρισμα της Ad Hoc Επιτροπής Καλογήρου, η οποία υπόθεση θυμίζω αφορά σε εννέα πρόσωπα (πέντε φυσικά και τέσσερα νομικά), τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 37 κατηγορίες.

Επιπλέον, η Αστυνομία μετά από οδηγίες μας, εξετάζει και άλλες υποθέσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι αναμένω πως πολύ σύντομα αυτές θα παραπεμφθούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Ένεκα της σοβαρότητας των υπό διερεύνηση υποθέσεων και του ανακριτικού έργου που αυτή τη στιγμή διενεργείται, θα ήθελα να επαναλάβω –έστω και αν γίνομαι φορτικός με την επίκλησή μου αυτή– την έκκλησή μου για επίδειξη αυτοσυγκράτησης και προσοχής στη δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει ποινικές έρευνες ή εκκρεμούσες στα δικαστήρια υποθέσεις. Επαναλαμβάνω πως, παρόλο που αντιλαμβάνομαι τον θυμό και την αγανάκτηση του κόσμου, σκοπός μας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι να στήνουμε λαϊκά δικαστήρια, αλλά να οδηγούμε όλους όσοι πρέπει στα ποινικά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την εξασφάλιση καταδίκης σε όσους πραγματικά ενέχονται, αλλά αντίθετα την δυσχεραίνουν, μια και η υπερβολική δημοσιότητα πληροφοριών προτού ο ύποπτος παραπεμφθεί ή κριθεί από δικαστήριο, που είναι και το μόνο αρμόδιο Σώμα να κρίνει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους την ενοχή όσων εμπλέκονται, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης.

Αυτό βεβαίως ουδόλως αναιρεί το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση την οποία δικαιούται όπου αυτό μας επιτρέπεται. Ούτε βεβαίως και αναιρεί το δικαιολογημένο δημόσιο αίσθημα και τα όσα αυτό απαιτεί, το οποίο και κατανοώ αλλά και συμμερίζομαι πλήρως. Όμως οι θεσμοί δεν νοείται να κατευθύνονται, να λαμβάνουν αποφάσεις ή και γενικά να ενεργούν είτε βεβιασμένα, είτε με συναισθηματισμούς, είτε με κινήσεις εντυπωσιασμού και δημόσιες παρεμβάσεις με γνώμονα την ικανοποίηση της κοινής γνώμης τη δεδομένη στιγμή. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις δεν κρίνονται βάσει αυτών. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις κρίνονται με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους αλλά και την νομικά αποδεκτή μαρτυρία και η Νομική Υπηρεσία λαμβάνει τις όποιες αποφάσεις της στη βάση των νόμων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις αρχές που ως Νομική Υπηρεσία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε, να διασφαλίζουμε και να προασπιζόμαστε.

Τελειώνοντας, θέλω ξανά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για την προσφορά τους και για τον προσωπικό χρόνο και τον μόχθο που αφιλοκερδώς δαπάνησαν με σκοπό να φέρουν εις πέρας μία πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία.

Κούσιος: Παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με κατάχρηση ΚΕΠ
Την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με την κατάχρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος επεσήμανε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να εκφράσει την ιδιαίτερη του ικανοποίηση για την αποπεράτωση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις και την κατάθεση του τελικού πορίσματος στον Γενικό Εισαγγελέα.

“Πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα μέλη της Επιτροπής επιτέλεσαν με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, μέσα σε δύσκολες συνθήκες και για το οποίο τους αξίζουν συγχαρητήρια”, ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Επεσήμανε πως τα πρώτα σχόλια, χωρίς να έχουν το ολοκληρωμένο κείμενο των πορισμάτων, με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνα Νικολάτου, είναι πως “η κατάθεση του πορίσματος κλείνει, ή οφείλει να κλείνει, ένα παρατεταμένο κύκλο πολιτικής έντασης και τοξικού κλίματος, που κατά κύριο λόγο στοχοποιούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του”.

“Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι πως μέσα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής αποκαθίστανται τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Από τα όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι υπήρξαν λανθασμένες ερμηνείες του νόμου, κενά, αδυναμίες και ελλιπές πλαίσιο εποπτικού ελέγχου, δεν καταλογίζεται δόλος ή αξιόποινες πράξεις στα εκάστοτε Υπουργικά Συμβούλια” είπε ο κ. Κούσιος.

Συνέχισε λέγοντας πως συνεπώς, χωρίς καμία πρόθεση σύγκρουσης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως “οι επί μήνες απαξιωτικοί ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, οι προσωπικές επιθέσεις και η κατασυκοφάντηση, με στόχο την απαξίωση του Προέδρου, έχουν καταρρεύσει”.

Σημείωσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού μελετήσει ενδελεχώς το πόρισμα της Επιτροπής, θα επανέλθει με αυτοκριτική διάθεση, με στόχο όχι την άρνηση των οποιονδήποτε ευθυνών, αλλά την ανάληψη της ευθύνης που του αναλογεί.

Σύμφωνα με τον ΚΕ, το δεδηλωμένο της αποφασιστικότητας και βούλησης του Προέδρου, καταγράφεται με την απόφαση για τον οριστικό τερματισμό του Προγράμματος, τη συμμόρφωση στις συστάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής και τη σύσταση της Επιτροπής Ανάκλησης παρανόμων πολιτογραφήσεων.

“Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και για αυτό χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα, προκειμένου να διωχθούν αδιακρίτως όσοι εμπλέκονται στην κατάχρηση ενός Προγράμματος που στόχο είχε την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του λαού”, κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

Το τελικό πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών στην Κύπρο, παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνας Νικολάτος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Νικολάτου υπάρχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες και καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, καθώς κατά την κρίση της επιτροπής υπήρξε μαζική παρανομία, δηλαδή υπέρβαση του σχετικού νόμου τόσο από το εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο, όσο και από δικηγόρους, λογιστές κτηματομεσίτες, developers και θεσμούς που δεν ανταποκρίθηκαν.

Το πόρισμα της επιτροπής αποτελείται από 780 σελίδες και συνοδεύεται από 5000 σελίδες παραρτήματα και αφορούσε αιτήσεις για συνολικά 6.779 αλλοδαπούς επενδυτές. Όπως ανέφερε ο Μύρωνας Νικολάτος η επιτροπή ενέργησε με τρόπο ορθό, δίκαιο και αμερόληπτο με σεβασμό στις αρχές δικαιοσύνης των φυσικών προσώπων. «Εξαιτίας του σύντομου διαστήματος δεν κατέστη δυνατό να προσέλθουν για κατάθεση στην επιτροπή όλοι οι επηρεαζόμενοι. Όλες οι παραστάσεις μέχρι την 1ή Ιουνίου λήφθηκαν υπόψιν. Μέχρι τις 17 Αυγούστου του 2020», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάτο από τους 6.779 πολιτογραφήσεις προκύπτει πως οι 3609 ή το 53% ήταν εκτός πλαισίου και αφορούσαν οικογένειες επενδυτών ή διευθυντικά στελέχη εταιρειών. Από το υπόλοιπο 47%, το 66% ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια. Σημείωσε επίσης πως το 92% των επενδυτών ικανοποιούσε το οικονομικά κριτήρια και το 88% ικανοποιούσε την μόνιμη κατοικία.

Η επιτροπή καλεί όλους τους αρμοδίους όπως εκμεταλλευθούν το πόρισμα για τιμωρία όσων έχουν ποινικές ευθύνες, αλλά και να γίνει ανάληψή πολιτικών ευθυνών. Επιπρόσθετα κάνει κάλεσμα για ανάκληση 88 πολιτογραφήσεων.

Τέλος ο κ. Νικολάτος κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα όπως δημοσιεύσει το πόρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή εντελλόταν όπως διερευνήσει σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

(i) τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

(ii) που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία”.

Δηλώσεις Γενικού Εισαγγελέα
Παραλαμβάνοντας το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης είπε ότι “όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδεται σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από την Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς έλαβα τη δέσμευση τόσο προς εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής”.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» γιατί πετύχατε κάτι που πολλοί θεώρησαν σαν ακατόρθωτο. Να εξετάσετε ενδελεχώς κάθε μια από τις 6779 περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων που παραχωρήθηκαν στην υπό αναφορά περίοδο. Ήταν ένα τεράστιο έργο και ο χρόνος ήταν περιορισμένος από τη Νομοθεσία. Ανταποκριθήκατε στο ακέραιο στις υποχρεώσεις σας. Κρίνοντας από την πληρότητα, τη λεπτομέρεια, την ανάλυση και την καθαρότητα της ενδιάμεσης έκθεσης την οποία μου παραδώσατε στις 16 Απριλίου 2021 την οποία μελέτησα, είμαι πεπεισμένος για την πληρότητα και ποιότητα της τελικής έκθεσης που τώρα μου παραδίδετε. Φέρατε εμπρόθεσμα σε πέρας ένα πολύ σοβαρό έργο που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε.

Ενεργήσατε στοχοπροσηλωμένα κι αυστηρά εντός του πλαισίου του Νόμου και της εντολής που σας δόθηκε, τιμώντας στο ακέραιο την εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε προς το πρόσωπό σας, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλάβατε και της δυσκολίας του έργου που κληθήκατε να επιτελέσετε. Εργαστήκατε χωρίς παρέκκλιση, έχοντας ως γνώμονα μόνον το δημόσιο συμφέρον, διεκπεραιώνοντας την εργασία σας χωρίς αντιμισθία και αφιλοκερδώς. Ένα γεγονός που ενδυναμώνει την ακεραιότητα και το κύρος των μελών της Επιτροπής, όπως και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του παραχθέντος έργου σας, δείγματα του οποίου επιδείχθηκαν από την ενδιάμεση έκθεσή σας, η οποία, δεν μπορώ να μην σημειώσω, ότι έτυχε αποδοχής και ευμενών σχολίων από όλους, ακόμη και από εκείνους που με τον διορισμό σας σάς αμφισβήτησαν. Αυτό αποτελεί για τον καθένα από εσάς μια ξεχωριστή καταξίωση πέραν των όσων πολύ σημαντικών ο κάθε ένας από εσάς έχει επιτύχει στην καταξιωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδετε σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς ανέλαβα τη δέσμευση τόσο σε εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής σας. Έχω, όπως καλώς γνωρίζετε, νομική αλλά και θεσμική υποχρέωση να διασφαλίσω την προστασία των ποινικών ερευνών που θα διεξαχθούν καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα διασφαλίσω επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που άπτονται της διαδικασίας παράβασης την οποία έχει εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξα και την προηγούμενη φορά.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εισηγείστε εξέταση για ανάκληση υπηκοοτήτων θα παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα του Κράτους για μελέτη και λήψη αποφάσεων. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που εντοπίζετε πιθανότητα ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών.

Επίσης, για άλλη μια φορά, διαβεβαιώνω ότι, εκεί και όπου εντοπίζονται συνθήκες που δικαιολογούν ποινικές ανακρίσεις και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον της Δικαιοσύνης, η Νομική Υπηρεσία θα πράξει το καθήκον της στο ακέραιο. Κάτι τέτοιο άλλωστε πράττουμε στις άλλες περιπτώσεις που έχουν σχέση με το πολύκροτο αυτό θέμα, όπως την περίπτωση των δημοσιευμάτων ξένου τηλεοπτικού σταθμού, του πορίσματος της Ad Hoc Επιτροπής υπό την προεδρία της κυρίας Καλογήρου, αλλά και της ενδιάμεσης δικής σας έκθεσης, την οποία αυτούσια μαζί με τα τεκμήριά της αποστείλαμε στην Αστυνομία, δίδοντας της οδηγίες για έναρξη ανακριτικού έργου εκεί και όπου αυτό ενδείκνυται.

Δεδομένης της σοβαρότητας των αδικημάτων που διερευνώνται, της πολυπλοκότητας των ανακρίσεων, των αντικειμενικών δυσκολιών στην εξασφάλιση νομικά αποδεκτής μαρτυρίας αλλά και του όγκου του ανακριτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας στο οποίο ανατέθηκε να διερευνήσει τα αδικήματα αυτά, έχει, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, πρόσφατα ενισχυθεί με ακόμη 10 ανακριτές, με εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, ούτως ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει με γοργότερους ρυθμούς. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της κάθε υπόθεσης, ο φάκελος της θα διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία ώστε να δίδονται περαιτέρω οδηγίες ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων. Τόσο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όσο και εγώ αλλά και ο Τομέας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επικοινωνία τόσο με την ηγεσία της Αστυνομίας όσο και με τους ανακριτές, δίδοντας εκεί και όπου χρειάζεται καθοδήγηση στις ανακρίσεις.

Θέλω με την ευκαιρία να υπενθυμίσω πως πολύ πρόσφατα, μετά από οδηγίες μας προς την Αστυνομία, παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο η πρώτη ποινική υπόθεση σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, μια υπόθεση που αναδείχθηκε μέσα από το πόρισμα της Ad Hoc Επιτροπής Καλογήρου, η οποία υπόθεση θυμίζω αφορά σε εννέα πρόσωπα (πέντε φυσικά και τέσσερα νομικά), τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 37 κατηγορίες.

Επιπλέον, η Αστυνομία μετά από οδηγίες μας, εξετάζει και άλλες υποθέσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι αναμένω πως πολύ σύντομα αυτές θα παραπεμφθούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Ένεκα της σοβαρότητας των υπό διερεύνηση υποθέσεων και του ανακριτικού έργου που αυτή τη στιγμή διενεργείται, θα ήθελα να επαναλάβω –έστω και αν γίνομαι φορτικός με την επίκλησή μου αυτή– την έκκλησή μου για επίδειξη αυτοσυγκράτησης και προσοχής στη δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει ποινικές έρευνες ή εκκρεμούσες στα δικαστήρια υποθέσεις. Επαναλαμβάνω πως, παρόλο που αντιλαμβάνομαι τον θυμό και την αγανάκτηση του κόσμου, σκοπός μας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι να στήνουμε λαϊκά δικαστήρια, αλλά να οδηγούμε όλους όσοι πρέπει στα ποινικά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την εξασφάλιση καταδίκης σε όσους πραγματικά ενέχονται, αλλά αντίθετα την δυσχεραίνουν, μια και η υπερβολική δημοσιότητα πληροφοριών προτού ο ύποπτος παραπεμφθεί ή κριθεί από δικαστήριο, που είναι και το μόνο αρμόδιο Σώμα να κρίνει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους την ενοχή όσων εμπλέκονται, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης.

Αυτό βεβαίως ουδόλως αναιρεί το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση την οποία δικαιούται όπου αυτό μας επιτρέπεται. Ούτε βεβαίως και αναιρεί το δικαιολογημένο δημόσιο αίσθημα και τα όσα αυτό απαιτεί, το οποίο και κατανοώ αλλά και συμμερίζομαι πλήρως. Όμως οι θεσμοί δεν νοείται να κατευθύνονται, να λαμβάνουν αποφάσεις ή και γενικά να ενεργούν είτε βεβιασμένα, είτε με συναισθηματισμούς, είτε με κινήσεις εντυπωσιασμού και δημόσιες παρεμβάσεις με γνώμονα την ικανοποίηση της κοινής γνώμης τη δεδομένη στιγμή. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις δεν κρίνονται βάσει αυτών. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις κρίνονται με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους αλλά και την νομικά αποδεκτή μαρτυρία και η Νομική Υπηρεσία λαμβάνει τις όποιες αποφάσεις της στη βάση των νόμων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις αρχές που ως Νομική Υπηρεσία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε, να διασφαλίζουμε και να προασπιζόμαστε.

Τελειώνοντας, θέλω ξανά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για την προσφορά τους και για τον προσωπικό χρόνο και τον μόχθο που αφιλοκερδώς δαπάνησαν με σκοπό να φέρουν εις πέρας μία πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία.

Κούσιος: Παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με κατάχρηση ΚΕΠ
Την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με την κατάχρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος επεσήμανε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να εκφράσει την ιδιαίτερη του ικανοποίηση για την αποπεράτωση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις και την κατάθεση του τελικού πορίσματος στον Γενικό Εισαγγελέα.

“Πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα μέλη της Επιτροπής επιτέλεσαν με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, μέσα σε δύσκολες συνθήκες και για το οποίο τους αξίζουν συγχαρητήρια”, ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Επεσήμανε πως τα πρώτα σχόλια, χωρίς να έχουν το ολοκληρωμένο κείμενο των πορισμάτων, με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνα Νικολάτου, είναι πως “η κατάθεση του πορίσματος κλείνει, ή οφείλει να κλείνει, ένα παρατεταμένο κύκλο πολιτικής έντασης και τοξικού κλίματος, που κατά κύριο λόγο στοχοποιούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του”.

“Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι πως μέσα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής αποκαθίστανται τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Από τα όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι υπήρξαν λανθασμένες ερμηνείες του νόμου, κενά, αδυναμίες και ελλιπές πλαίσιο εποπτικού ελέγχου, δεν καταλογίζεται δόλος ή αξιόποινες πράξεις στα εκάστοτε Υπουργικά Συμβούλια” είπε ο κ. Κούσιος.

Συνέχισε λέγοντας πως συνεπώς, χωρίς καμία πρόθεση σύγκρουσης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως “οι επί μήνες απαξιωτικοί ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, οι προσωπικές επιθέσεις και η κατασυκοφάντηση, με στόχο την απαξίωση του Προέδρου, έχουν καταρρεύσει”.

Σημείωσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού μελετήσει ενδελεχώς το πόρισμα της Επιτροπής, θα επανέλθει με αυτοκριτική διάθεση, με στόχο όχι την άρνηση των οποιονδήποτε ευθυνών, αλλά την ανάληψη της ευθύνης που του αναλογεί.

Σύμφωνα με τον ΚΕ, το δεδηλωμένο της αποφασιστικότητας και βούλησης του Προέδρου, καταγράφεται με την απόφαση για τον οριστικό τερματισμό του Προγράμματος, τη συμμόρφωση στις συστάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής και τη σύσταση της Επιτροπής Ανάκλησης παρανόμων πολιτογραφήσεων.

“Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και για αυτό χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα, προκειμένου να διωχθούν αδιακρίτως όσοι εμπλέκονται στην κατάχρηση ενός Προγράμματος που στόχο είχε την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του λαού”, κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

Το τελικό πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών στην Κύπρο, παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνας Νικολάτος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Νικολάτου υπάρχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες και καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, καθώς κατά την κρίση της επιτροπής υπήρξε μαζική παρανομία, δηλαδή υπέρβαση του σχετικού νόμου τόσο από το εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο, όσο και από δικηγόρους, λογιστές κτηματομεσίτες, developers και θεσμούς που δεν ανταποκρίθηκαν.

Το πόρισμα της επιτροπής αποτελείται από 780 σελίδες και συνοδεύεται από 5000 σελίδες παραρτήματα και αφορούσε αιτήσεις για συνολικά 6.779 αλλοδαπούς επενδυτές. Όπως ανέφερε ο Μύρωνας Νικολάτος η επιτροπή ενέργησε με τρόπο ορθό, δίκαιο και αμερόληπτο με σεβασμό στις αρχές δικαιοσύνης των φυσικών προσώπων. «Εξαιτίας του σύντομου διαστήματος δεν κατέστη δυνατό να προσέλθουν για κατάθεση στην επιτροπή όλοι οι επηρεαζόμενοι. Όλες οι παραστάσεις μέχρι την 1ή Ιουνίου λήφθηκαν υπόψιν. Μέχρι τις 17 Αυγούστου του 2020», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάτο από τους 6.779 πολιτογραφήσεις προκύπτει πως οι 3609 ή το 53% ήταν εκτός πλαισίου και αφορούσαν οικογένειες επενδυτών ή διευθυντικά στελέχη εταιρειών. Από το υπόλοιπο 47%, το 66% ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια. Σημείωσε επίσης πως το 92% των επενδυτών ικανοποιούσε το οικονομικά κριτήρια και το 88% ικανοποιούσε την μόνιμη κατοικία.

Η επιτροπή καλεί όλους τους αρμοδίους όπως εκμεταλλευθούν το πόρισμα για τιμωρία όσων έχουν ποινικές ευθύνες, αλλά και να γίνει ανάληψή πολιτικών ευθυνών. Επιπρόσθετα κάνει κάλεσμα για ανάκληση 88 πολιτογραφήσεων.

Τέλος ο κ. Νικολάτος κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα όπως δημοσιεύσει το πόρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή εντελλόταν όπως διερευνήσει σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

(i) τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

(ii) που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία”.

Δηλώσεις Γενικού Εισαγγελέα
Παραλαμβάνοντας το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης είπε ότι “όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδεται σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από την Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς έλαβα τη δέσμευση τόσο προς εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής”.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» γιατί πετύχατε κάτι που πολλοί θεώρησαν σαν ακατόρθωτο. Να εξετάσετε ενδελεχώς κάθε μια από τις 6779 περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων που παραχωρήθηκαν στην υπό αναφορά περίοδο. Ήταν ένα τεράστιο έργο και ο χρόνος ήταν περιορισμένος από τη Νομοθεσία. Ανταποκριθήκατε στο ακέραιο στις υποχρεώσεις σας. Κρίνοντας από την πληρότητα, τη λεπτομέρεια, την ανάλυση και την καθαρότητα της ενδιάμεσης έκθεσης την οποία μου παραδώσατε στις 16 Απριλίου 2021 την οποία μελέτησα, είμαι πεπεισμένος για την πληρότητα και ποιότητα της τελικής έκθεσης που τώρα μου παραδίδετε. Φέρατε εμπρόθεσμα σε πέρας ένα πολύ σοβαρό έργο που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε.

Ενεργήσατε στοχοπροσηλωμένα κι αυστηρά εντός του πλαισίου του Νόμου και της εντολής που σας δόθηκε, τιμώντας στο ακέραιο την εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε προς το πρόσωπό σας, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλάβατε και της δυσκολίας του έργου που κληθήκατε να επιτελέσετε. Εργαστήκατε χωρίς παρέκκλιση, έχοντας ως γνώμονα μόνον το δημόσιο συμφέρον, διεκπεραιώνοντας την εργασία σας χωρίς αντιμισθία και αφιλοκερδώς. Ένα γεγονός που ενδυναμώνει την ακεραιότητα και το κύρος των μελών της Επιτροπής, όπως και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του παραχθέντος έργου σας, δείγματα του οποίου επιδείχθηκαν από την ενδιάμεση έκθεσή σας, η οποία, δεν μπορώ να μην σημειώσω, ότι έτυχε αποδοχής και ευμενών σχολίων από όλους, ακόμη και από εκείνους που με τον διορισμό σας σάς αμφισβήτησαν. Αυτό αποτελεί για τον καθένα από εσάς μια ξεχωριστή καταξίωση πέραν των όσων πολύ σημαντικών ο κάθε ένας από εσάς έχει επιτύχει στην καταξιωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Όπως και στην περίπτωση της ενδιάμεσης έκθεσης, η τελική έκθεση που μου παραδίδετε σήμερα θα τύχει σε πρώτο στάδιο ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, και όπως ακριβώς ανέλαβα τη δέσμευση τόσο σε εσάς όσο και δημόσια, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής σας. Έχω, όπως καλώς γνωρίζετε, νομική αλλά και θεσμική υποχρέωση να διασφαλίσω την προστασία των ποινικών ερευνών που θα διεξαχθούν καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα διασφαλίσω επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που άπτονται της διαδικασίας παράβασης την οποία έχει εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξα και την προηγούμενη φορά.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εισηγείστε εξέταση για ανάκληση υπηκοοτήτων θα παραπεμφθούν στα αρμόδια όργανα του Κράτους για μελέτη και λήψη αποφάσεων. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που εντοπίζετε πιθανότητα ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών.

Επίσης, για άλλη μια φορά, διαβεβαιώνω ότι, εκεί και όπου εντοπίζονται συνθήκες που δικαιολογούν ποινικές ανακρίσεις και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον της Δικαιοσύνης, η Νομική Υπηρεσία θα πράξει το καθήκον της στο ακέραιο. Κάτι τέτοιο άλλωστε πράττουμε στις άλλες περιπτώσεις που έχουν σχέση με το πολύκροτο αυτό θέμα, όπως την περίπτωση των δημοσιευμάτων ξένου τηλεοπτικού σταθμού, του πορίσματος της Ad Hoc Επιτροπής υπό την προεδρία της κυρίας Καλογήρου, αλλά και της ενδιάμεσης δικής σας έκθεσης, την οποία αυτούσια μαζί με τα τεκμήριά της αποστείλαμε στην Αστυνομία, δίδοντας της οδηγίες για έναρξη ανακριτικού έργου εκεί και όπου αυτό ενδείκνυται.

Δεδομένης της σοβαρότητας των αδικημάτων που διερευνώνται, της πολυπλοκότητας των ανακρίσεων, των αντικειμενικών δυσκολιών στην εξασφάλιση νομικά αποδεκτής μαρτυρίας αλλά και του όγκου του ανακριτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας στο οποίο ανατέθηκε να διερευνήσει τα αδικήματα αυτά, έχει, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, πρόσφατα ενισχυθεί με ακόμη 10 ανακριτές, με εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, ούτως ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει με γοργότερους ρυθμούς. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της κάθε υπόθεσης, ο φάκελος της θα διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία ώστε να δίδονται περαιτέρω οδηγίες ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων. Τόσο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όσο και εγώ αλλά και ο Τομέας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επικοινωνία τόσο με την ηγεσία της Αστυνομίας όσο και με τους ανακριτές, δίδοντας εκεί και όπου χρειάζεται καθοδήγηση στις ανακρίσεις.

Θέλω με την ευκαιρία να υπενθυμίσω πως πολύ πρόσφατα, μετά από οδηγίες μας προς την Αστυνομία, παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο η πρώτη ποινική υπόθεση σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, μια υπόθεση που αναδείχθηκε μέσα από το πόρισμα της Ad Hoc Επιτροπής Καλογήρου, η οποία υπόθεση θυμίζω αφορά σε εννέα πρόσωπα (πέντε φυσικά και τέσσερα νομικά), τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 37 κατηγορίες.

Επιπλέον, η Αστυνομία μετά από οδηγίες μας, εξετάζει και άλλες υποθέσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι αναμένω πως πολύ σύντομα αυτές θα παραπεμφθούν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Ένεκα της σοβαρότητας των υπό διερεύνηση υποθέσεων και του ανακριτικού έργου που αυτή τη στιγμή διενεργείται, θα ήθελα να επαναλάβω –έστω και αν γίνομαι φορτικός με την επίκλησή μου αυτή– την έκκλησή μου για επίδειξη αυτοσυγκράτησης και προσοχής στη δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει ποινικές έρευνες ή εκκρεμούσες στα δικαστήρια υποθέσεις. Επαναλαμβάνω πως, παρόλο που αντιλαμβάνομαι τον θυμό και την αγανάκτηση του κόσμου, σκοπός μας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι να στήνουμε λαϊκά δικαστήρια, αλλά να οδηγούμε όλους όσοι πρέπει στα ποινικά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την εξασφάλιση καταδίκης σε όσους πραγματικά ενέχονται, αλλά αντίθετα την δυσχεραίνουν, μια και η υπερβολική δημοσιότητα πληροφοριών προτού ο ύποπτος παραπεμφθεί ή κριθεί από δικαστήριο, που είναι και το μόνο αρμόδιο Σώμα να κρίνει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους την ενοχή όσων εμπλέκονται, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης.

Αυτό βεβαίως ουδόλως αναιρεί το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση την οποία δικαιούται όπου αυτό μας επιτρέπεται. Ούτε βεβαίως και αναιρεί το δικαιολογημένο δημόσιο αίσθημα και τα όσα αυτό απαιτεί, το οποίο και κατανοώ αλλά και συμμερίζομαι πλήρως. Όμως οι θεσμοί δεν νοείται να κατευθύνονται, να λαμβάνουν αποφάσεις ή και γενικά να ενεργούν είτε βεβιασμένα, είτε με συναισθηματισμούς, είτε με κινήσεις εντυπωσιασμού και δημόσιες παρεμβάσεις με γνώμονα την ικανοποίηση της κοινής γνώμης τη δεδομένη στιγμή. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις δεν κρίνονται βάσει αυτών. Στα Δικαστήρια οι υποθέσεις κρίνονται με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους αλλά και την νομικά αποδεκτή μαρτυρία και η Νομική Υπηρεσία λαμβάνει τις όποιες αποφάσεις της στη βάση των νόμων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις αρχές που ως Νομική Υπηρεσία έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε, να διασφαλίζουμε και να προασπιζόμαστε.

Τελειώνοντας, θέλω ξανά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για την προσφορά τους και για τον προσωπικό χρόνο και τον μόχθο που αφιλοκερδώς δαπάνησαν με σκοπό να φέρουν εις πέρας μία πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία.

Κούσιος: Παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με κατάχρηση ΚΕΠ
Την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, σε σχέση με την κατάχρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος επεσήμανε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να εκφράσει την ιδιαίτερη του ικανοποίηση για την αποπεράτωση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις και την κατάθεση του τελικού πορίσματος στον Γενικό Εισαγγελέα.

“Πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα μέλη της Επιτροπής επιτέλεσαν με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, μέσα σε δύσκολες συνθήκες και για το οποίο τους αξίζουν συγχαρητήρια”, ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Επεσήμανε πως τα πρώτα σχόλια, χωρίς να έχουν το ολοκληρωμένο κείμενο των πορισμάτων, με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής Μύρωνα Νικολάτου, είναι πως “η κατάθεση του πορίσματος κλείνει, ή οφείλει να κλείνει, ένα παρατεταμένο κύκλο πολιτικής έντασης και τοξικού κλίματος, που κατά κύριο λόγο στοχοποιούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του”.

“Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι πως μέσα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής αποκαθίστανται τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Από τα όσα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε προκύπτει πως παρά το γεγονός ότι υπήρξαν λανθασμένες ερμηνείες του νόμου, κενά, αδυναμίες και ελλιπές πλαίσιο εποπτικού ελέγχου, δεν καταλογίζεται δόλος ή αξιόποινες πράξεις στα εκάστοτε Υπουργικά Συμβούλια” είπε ο κ. Κούσιος.

Συνέχισε λέγοντας πως συνεπώς, χωρίς καμία πρόθεση σύγκρουσης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως “οι επί μήνες απαξιωτικοί ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, οι προσωπικές επιθέσεις και η κατασυκοφάντηση, με στόχο την απαξίωση του Προέδρου, έχουν καταρρεύσει”.

Σημείωσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού μελετήσει ενδελεχώς το πόρισμα της Επιτροπής, θα επανέλθει με αυτοκριτική διάθεση, με στόχο όχι την άρνηση των οποιονδήποτε ευθυνών, αλλά την ανάληψη της ευθύνης που του αναλογεί.

Σύμφωνα με τον ΚΕ, το δεδηλωμένο της αποφασιστικότητας και βούλησης του Προέδρου, καταγράφεται με την απόφαση για τον οριστικό τερματισμό του Προγράμματος, τη συμμόρφωση στις συστάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής και τη σύσταση της Επιτροπής Ανάκλησης παρανόμων πολιτογραφήσεων.

“Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και για αυτό χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα, προκειμένου να διωχθούν αδιακρίτως όσοι εμπλέκονται στην κατάχρηση ενός Προγράμματος που στόχο είχε την εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του λαού”, κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

Διαβάστε Επίσης

Τον εγκατέλειψαν σε κάδο σκουπιδιών όταν ήταν μωρό και τώρα είναι εκατομμυριούχος

«Μην αφήνετε τις περιστάσεις να καθορίζουν το ποιοι είστε», είναι το μότο του και δικαιωματικά τον εκφράζει απόλυτα. Ο εκατομμυριούχος Φρέντι Φίγκερς δεν το...

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν θανατωθεί

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίζεται ο πιλότος πως προηγήθηκαν της δολοφονίας της συζύγου του φαίνεται να δίνει η κατάθεση της ιατροδικαστή σύμφωνα με την οποία...

Στο Λουξεμβούργο ο ΥΠΕΞ για Συμβούλιο ΕΕ, οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας στην ατζέντα

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Λουξεμβούργο, για να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται...

Euro 2020: Οι αγώνες του Σαββάτου

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη νικήτρια της μέρας στον 6ο όμιλο. Τα «πάντσερ» ισοπέδωσαν με 4-2 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ομάδα του Γιόκιμ...

Διαβάστε Επίσης

Τον εγκατέλειψαν σε κάδο σκουπιδιών όταν ήταν μωρό και τώρα είναι εκατομμυριούχος

«Μην αφήνετε τις περιστάσεις να καθορίζουν το ποιοι είστε», είναι το μότο του και...
|

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν θανατωθεί

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίζεται ο πιλότος πως προηγήθηκαν της δολοφονίας της συζύγου του φαίνεται...
|

Στο Λουξεμβούργο ο ΥΠΕΞ για Συμβούλιο ΕΕ, οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας στην ατζέντα

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Λουξεμβούργο, για να συμμετάσχει στη...
|

Euro 2020: Οι αγώνες του Σαββάτου

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη νικήτρια της μέρας στον 6ο όμιλο. Τα «πάντσερ» ισοπέδωσαν...
|

Γλυκά Νερά: Τι έγραφε στο ημερολόγιό της η Καρολάιν για τη σχέση της με τον 32χρονο

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Από...
|

Ανακοινώθηκαν 76 νέα περιστατικά COVID-19 την Παρασκευή, 45 ασθενείς νοσηλεύονται

Συνολικά 76 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν την Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό...
|

Υπό 8ημερη κράτηση 35χρονος για εμπρησμό κτηρίου στη Λευκωσία

Υπό κράτηση με δικαστικό διάταγμα διάρκειας οκτώ ημερών, τέθηκε την Παρασκευή 35χρονος, ο οποίος...
|

Συνελήφθη καταζητούμενος για υπόθεση κατοχής 1 κιλού κάνναβης στη Λάρνακα

Συνελήφθη την Παρασκευή από μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 23χρονος ο οποίος καταζητείτο σχετικά...
|

Δεν θα εισηγηθεί νέα διάσκεψη η Λουτ αν δεν δει κοινό έδαφος

Η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της...
|

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Cyta 2021-2022

Η ΚΟΠ δημοσιεύει την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Cyta 2021-2022. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη...
|

Υπό οκταήμερη κράτηση οι 3 για τα όπλα και τα ναρκωτικά στη Λεμεσό

Δεν έφερε ένσταση στην κράτηση τους, για περίοδο 8 ημερών, ο δικηγόρος των τριών...
|

Νεκρός 70χρονος σε τροχαίο στο δρόμο Λευκωσίας – Ευρύχου

Τα αίτια θανάτου του 70χρονου, Μιχάλη Αγαθοκλέους, από τη Λακατάμεια, ο οποίος ενεπλάκη το...
|

Την επόμενη εβδομάδα νεότερα για την έγκριση του Sputnik

Υπάρχει κινητικότητα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έγκριση του εμβολίου Sputnik, δήλωσε...
|

Αποδεκτή η παραίτηση Γιολίτη, χρέη Υπουργού Δικαιοσύνης εκτελεί ο ΥΠΑΜ

Οκτώ πιθανά θύματα εμπορίας προσώπων εντόπισε η Αστυνομία στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης με...
|

Παραιτήθηκε η Γιολίτη! Η επιστολή της προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και η απογοήτευση

Την παραίτηση της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη θέση της Υπουργού Δικαιοσύνης υπέβαλε...
|

EURO 2020: Νίκες για Ουαλία και Ρωσία

Η Ρωσία έδειξε χαρακτήρα κόντρα στη Φινλανδία, επικρατώντας 1-0 στην Αγία Πετρούπολη και παρέμεινε...
|

Η υιοθέτηση ΜΟΕ θα βοηθούσε σημαντικά στη συνέχιση της ειρηνευτική διαδικασίας, λέει ο Πρόεδρος

Την ανάγκη υιοθέτησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), που ίδιος έχει προτείνει, με στόχο...
|

Εξήντα οκτώ νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε απόψε 68 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, τα οποία εντοπίστηκαν...
|

Για εγκληματική ομάδα μιλά η Αστυνομία μετά τις συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλισμό

Κοντά στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας εκτιμά πως βρίσκεται η Αστυνομία, μετά τις σημερινές συλλήψεις...
|

Καμιά συμφωνία με την Τουρκία για τους S-400, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον πρόεδρο Μπάιντεν στη Γενεύη, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού...
|

64 νέα κρούσματα και κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο

64 νέα κρούσματα ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Υγείας της Κύπρου, ενώ δεν έχουν...
|

Ποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή γυναίκας οδηγού οχήματος χωρίς πινακίδες

Ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στην κατοχή γυναίκας οδηγού οχήματος, χωρίς πινακίδες εγγραφής, το οποίο ακινητοποιήθηκε...
|

Καταδίωξη και σύλληψη 26χρονου με κλοπιμαίο όχημα και περιουσία

Χειροπέδες σε 26χρονο πέρασαν το απόγευμα αστυνομικοί της ΑΔΕ Λεμεσού, ο οποίος συνελήφθη μετά...
|

Το Δ.Σ. της ΚΟΠ επικύρωσε τον τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων μέχρι το 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του Συνεδρία, επικύρωσε το σχέδιο που παρουσιάστηκε...
|

Μέτρα στις πύλες εισόδου με στόχο τις μεταλλάξεις Covid-19

Μέτρα στις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς περιορισμό της εξάπλωσης των μεταλλαγμένων στελεχών...
|

Στο ΓΣΠ ο αγώνας Super Cup Ομόνοια-Ανόρθωση

Ο αγώνας του Super Cup 2021 μεταξύ της Πρωταθλήτριας Ομόνοιας και της Κυπελλούχου Ανόρθωσης,...
|

Σήμερα η άτυπη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα, 14 Ιουνίου άτυπη Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η Συνέλευση θα...
|

Πολωνία και Ρουμανία στην Πράσινη Κατηγορία, σύμφωνα με τη νέα κατηγοριοποίηση χωρών

Η Πολωνία και η Ρουμανία θα ταξινομούνται από τις 17 Ιουνίου από την Πορτοκαλί...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...