Τετάρτη 06/07/2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η έκθεση του ΓΕ για ελέγχους της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της...

Η έκθεση του ΓΕ για ελέγχους της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στη δημοσιότητα έδωσε το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας την Ειδική Έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, για διαπίστωση της τήρησης των μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, με σκοπό την μείωση των κρουσμάτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση, «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στις 11 Μαρτίου 2020, η Αστυνομία κλήθηκε να επιτηρήσει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του ιού, που προκύπτουν από την έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται κατά καιρούς από τον Υπουργό Υγείας, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Η Αστυνομία, ως ένας από τους διάφορους φορείς που είχαν υποχρέωση να συμβάλουν στην εφαρμογή των εν λόγω Διαταγμάτων, στο πλαίσιο και των άλλων καθηκόντων της, ανταποκρίθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε αυτά που είχε να επιτελέσει, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, που προκάλεσε ακόμα και εσωτερικά προβλήματα (τα μέλη της δύναμης νόσησαν ή ήταν επαφές κρουσμάτων), που δυσχέραινε το έργο της.

Βασικός στόχος του ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ήταν η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, για διασφάλιση της τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων».

Τα ευρήματα της έκθεσης:

«Mε βάση τα επιμέρους ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες υπό τις οποίες η Αστυνομία διενεργούσε ελέγχους και προέβαινε σε λήψη αποφάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάλογα με την εξέλιξή της, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η Αστυνομία έχει προβεί, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων.

Η θετική επίδραση των ελέγχων της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, στην Επαρχία Λεμεσού, όπου διεκπεραιώθηκαν οι λιγότεροι έλεγχοι, καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα, ενώ στην Επαρχία Πάφου, όπου διεκπεραιώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων και καταγγελιών, κατ΄ αναλογία πληθυσμού, καταγράφηκαν τα λιγότερα κρούσματα.

Η Ελεγκτική διαπίστωσε, ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες που αναφέρονται πιο κάτω:

α. Από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020, οι ΔΕ/ οδηγίες που εκδόθηκαν από το Αρχηγείο προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις/Τμήματα ήταν γενικευμένες.

β. Η Αστυνομία διενήργησε αυξημένους ελέγχους και καταγγελίες, κατά τις περιόδους όπου είχαν επιβληθεί από την Κυβέρνηση αυστηρότερα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, όπως απαγόρευση της κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων, υποχρεωτική τηλεργασία, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και αναστολή εργασιών σε επιχειρήσεις, ωστόσο κατά τις περιόδους των χαλαρώσεων και την επανεκκίνηση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων οι έλεγχοι μειώνονταν δραστικά, με σημαντική μείωση να παρατηρείται το καλοκαίρι του 2021, όπου και καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων.

γ. Η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύτιμος χρόνος εκ μέρους τόσο των μελών της Αστυνομίας, όσο και των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζονται τα εν λόγω παράπονα.

δ. Η μη εξόφληση των εξωδίκων που επιβάλλονται έχει ως αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να οδηγούνται στα Δικαστήρια και να ακολουθεί η έκδοση ενταλμάτων προστίμου. Τα προβλήματα, σε σχέση με την εκτέλεσή τους, που αφορούν και στην αποτελεσματική απόδοση της δικαιοσύνης, καταγράφονται διαχρονικά σε Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία».

Γενικές συστάσεις

«Σε μελλοντικές περιπτώσεις παρόμοιων πανδημιών ή άλλων επειγουσών αναγκών, η Αστυνομία θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται από την Κυβέρνηση για τη διαχείριση μιας πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης κρίσης.

Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης παραπόνων, αλλά και οι διαχρονικές επισημάνσεις μας για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης της δικαιοσύνης, λόγω της διαχρονικής συσσώρευσης ενταλμάτων προστίμων, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Στη δημοσιότητα έδωσε το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας την Ειδική Έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, για διαπίστωση της τήρησης των μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, με σκοπό την μείωση των κρουσμάτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση, «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στις 11 Μαρτίου 2020, η Αστυνομία κλήθηκε να επιτηρήσει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του ιού, που προκύπτουν από την έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται κατά καιρούς από τον Υπουργό Υγείας, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Η Αστυνομία, ως ένας από τους διάφορους φορείς που είχαν υποχρέωση να συμβάλουν στην εφαρμογή των εν λόγω Διαταγμάτων, στο πλαίσιο και των άλλων καθηκόντων της, ανταποκρίθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε αυτά που είχε να επιτελέσει, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, που προκάλεσε ακόμα και εσωτερικά προβλήματα (τα μέλη της δύναμης νόσησαν ή ήταν επαφές κρουσμάτων), που δυσχέραινε το έργο της.

Βασικός στόχος του ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ήταν η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, για διασφάλιση της τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων».

Τα ευρήματα της έκθεσης:

«Mε βάση τα επιμέρους ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες υπό τις οποίες η Αστυνομία διενεργούσε ελέγχους και προέβαινε σε λήψη αποφάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάλογα με την εξέλιξή της, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η Αστυνομία έχει προβεί, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων.

Η θετική επίδραση των ελέγχων της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, στην Επαρχία Λεμεσού, όπου διεκπεραιώθηκαν οι λιγότεροι έλεγχοι, καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα, ενώ στην Επαρχία Πάφου, όπου διεκπεραιώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων και καταγγελιών, κατ΄ αναλογία πληθυσμού, καταγράφηκαν τα λιγότερα κρούσματα.

Η Ελεγκτική διαπίστωσε, ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες που αναφέρονται πιο κάτω:

α. Από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020, οι ΔΕ/ οδηγίες που εκδόθηκαν από το Αρχηγείο προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις/Τμήματα ήταν γενικευμένες.

β. Η Αστυνομία διενήργησε αυξημένους ελέγχους και καταγγελίες, κατά τις περιόδους όπου είχαν επιβληθεί από την Κυβέρνηση αυστηρότερα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, όπως απαγόρευση της κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων, υποχρεωτική τηλεργασία, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και αναστολή εργασιών σε επιχειρήσεις, ωστόσο κατά τις περιόδους των χαλαρώσεων και την επανεκκίνηση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων οι έλεγχοι μειώνονταν δραστικά, με σημαντική μείωση να παρατηρείται το καλοκαίρι του 2021, όπου και καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων.

γ. Η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύτιμος χρόνος εκ μέρους τόσο των μελών της Αστυνομίας, όσο και των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζονται τα εν λόγω παράπονα.

δ. Η μη εξόφληση των εξωδίκων που επιβάλλονται έχει ως αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να οδηγούνται στα Δικαστήρια και να ακολουθεί η έκδοση ενταλμάτων προστίμου. Τα προβλήματα, σε σχέση με την εκτέλεσή τους, που αφορούν και στην αποτελεσματική απόδοση της δικαιοσύνης, καταγράφονται διαχρονικά σε Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία».

Γενικές συστάσεις

«Σε μελλοντικές περιπτώσεις παρόμοιων πανδημιών ή άλλων επειγουσών αναγκών, η Αστυνομία θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται από την Κυβέρνηση για τη διαχείριση μιας πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης κρίσης.

Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης παραπόνων, αλλά και οι διαχρονικές επισημάνσεις μας για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης της δικαιοσύνης, λόγω της διαχρονικής συσσώρευσης ενταλμάτων προστίμων, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Στη δημοσιότητα έδωσε το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας την Ειδική Έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, για διαπίστωση της τήρησης των μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, με σκοπό την μείωση των κρουσμάτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση, «στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στις 11 Μαρτίου 2020, η Αστυνομία κλήθηκε να επιτηρήσει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του ιού, που προκύπτουν από την έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται κατά καιρούς από τον Υπουργό Υγείας, στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Η Αστυνομία, ως ένας από τους διάφορους φορείς που είχαν υποχρέωση να συμβάλουν στην εφαρμογή των εν λόγω Διαταγμάτων, στο πλαίσιο και των άλλων καθηκόντων της, ανταποκρίθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε αυτά που είχε να επιτελέσει, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, που προκάλεσε ακόμα και εσωτερικά προβλήματα (τα μέλη της δύναμης νόσησαν ή ήταν επαφές κρουσμάτων), που δυσχέραινε το έργο της.

Βασικός στόχος του ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ήταν η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, που διενέργησε η Αστυνομία, κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, για διασφάλιση της τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων».

Τα ευρήματα της έκθεσης:

«Mε βάση τα επιμέρους ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες υπό τις οποίες η Αστυνομία διενεργούσε ελέγχους και προέβαινε σε λήψη αποφάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάλογα με την εξέλιξή της, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η Αστυνομία έχει προβεί, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων.

Η θετική επίδραση των ελέγχων της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, στην Επαρχία Λεμεσού, όπου διεκπεραιώθηκαν οι λιγότεροι έλεγχοι, καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα, ενώ στην Επαρχία Πάφου, όπου διεκπεραιώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων και καταγγελιών, κατ΄ αναλογία πληθυσμού, καταγράφηκαν τα λιγότερα κρούσματα.

Η Ελεγκτική διαπίστωσε, ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες που αναφέρονται πιο κάτω:

α. Από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020, οι ΔΕ/ οδηγίες που εκδόθηκαν από το Αρχηγείο προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις/Τμήματα ήταν γενικευμένες.

β. Η Αστυνομία διενήργησε αυξημένους ελέγχους και καταγγελίες, κατά τις περιόδους όπου είχαν επιβληθεί από την Κυβέρνηση αυστηρότερα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, όπως απαγόρευση της κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων, υποχρεωτική τηλεργασία, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και αναστολή εργασιών σε επιχειρήσεις, ωστόσο κατά τις περιόδους των χαλαρώσεων και την επανεκκίνηση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων οι έλεγχοι μειώνονταν δραστικά, με σημαντική μείωση να παρατηρείται το καλοκαίρι του 2021, όπου και καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων.

γ. Η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύτιμος χρόνος εκ μέρους τόσο των μελών της Αστυνομίας, όσο και των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζονται τα εν λόγω παράπονα.

δ. Η μη εξόφληση των εξωδίκων που επιβάλλονται έχει ως αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να οδηγούνται στα Δικαστήρια και να ακολουθεί η έκδοση ενταλμάτων προστίμου. Τα προβλήματα, σε σχέση με την εκτέλεσή τους, που αφορούν και στην αποτελεσματική απόδοση της δικαιοσύνης, καταγράφονται διαχρονικά σε Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία».

Γενικές συστάσεις

«Σε μελλοντικές περιπτώσεις παρόμοιων πανδημιών ή άλλων επειγουσών αναγκών, η Αστυνομία θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται από την Κυβέρνηση για τη διαχείριση μιας πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης κρίσης.

Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης παραπόνων, αλλά και οι διαχρονικές επισημάνσεις μας για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης της δικαιοσύνης, λόγω της διαχρονικής συσσώρευσης ενταλμάτων προστίμων, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Διαβάστε Επίσης

Πνευμονικό οίδημα υπέστη δύτης που βρισκόταν για κατάδυση στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Δύτης που βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο Ζηνοβία στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λάρνακας κινδύνευσε να πνιγεί. Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης...

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη Μέση Ανατολή, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος...

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Πέτρος Δημητρίου, στο American Heart Center. Σύμφωνα...

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης Στη σημασία των τριμερών και πολυμερών συνεργασιών, στις οποίες συμμετέχουν...

Αύξηση κατά 34% των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες της Ευρώπης σε σχέση με προηγούμενη εβδομάδα, λέει η Στέλλα Κυριακίδου

Στο 34% φθάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία...

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των εντολών που έχει ο...

Διαβάστε Επίσης

Πνευμονικό οίδημα υπέστη δύτης που βρισκόταν για κατάδυση στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Δύτης που βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο Ζηνοβία στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της...
|

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για...
|

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο...
|

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι....
|

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει...
|

Πυροβολισμοί στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου σε προάστιο του Σικάγο

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς...
|

Στις 5 Φεβρουαρίου ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών 2023

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των Προεδρικών Εκλογών του 2023...
|

Δεν έχουν παραληφθεί ακόμη οι προτάσεις Τατάρ από την ε/κ πλευρά

Οι προτάσεις συνεργασίας του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Ταταρ προς την ε/κ πλευρά, δεν έχουν...
|

Οι ελπίδες μας διαψεύσθηκαν οικτρά, λέει η Ένωση Καταναλωτών για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στο Προεδρικό

«Διαψευστήκαμε οικτρά» λέει Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής σε σχέση με τις ελπίδες...
|

Για τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί τη μόνη επιλογή, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί...
|

Η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο ξεπέρασε το 1 εκατ. για πρώτη φορά ύστερα από 33 μήνες, αναφέρει η Hermes Airports

Οι περισσότεροι τουρίστες ήρθαν από Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γερμανία και Πολωνία Ξεπέρασε το ένα...
|

Στο €1,70 από αύριο η ανώτατη τιμή πώλησης στα φαρμακεία συσκευασιών του ενός self-test

Tο Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει πως μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από τη Δευτέρα...
|

Έφερε προστατευτικό κράνος ο μοτοσικλετιστής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρνακα

Έφερε προστατευτικό κράνος ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, 21 ετών, μοτοσικλετιστής που έχασε σήμερα τα ξημερώματα...
|

Πιο δυνατοί θα βγούμε από την τρέχουσα κρίση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αισιόδοξος για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος...
|

Χάλκινο μετάλλιο για την Κάλια Αντωνίου!

Η Κάλια Αντωνίου τερμάτισε στην τρίτη θέση των 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης στον τελικό...
|

Αναλόγως του περιεχομένου των προτάσεων Τατάρ θα είναι και η δική μας απάντηση, είπε ο Πρόεδρος

Αντί να συζητούμε για διορισμό ειδικού, προσωπικού ή άλλως πως απεσταλμένου του ΓΓ των...
|

Είκοσι ένας νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυραυλικά κτυπήματα στην περιοχή της Οδησσού

Είκοσι ένα άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικών κτυπημάτων σε οικιστική...
|

Δωδεκάμηνη φυλάκιση σε 25χρονο που παρέσυρε και σκότωσε τουρίστρια στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και στέρηση άδειας οδήγησης για...
|

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, η οικογένεια προχώρησε στη δωρεά οργάνων του

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος έχασε τη...
|

Ο Μπάιντεν λέει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να πουλήσουν» F-16 στην Τουρκία

«Οι ΗΠΑ αυξάνουν τον αριθμό των δυνάμεών τους στην Ευρώπη και στην ανατολική πτέρυγα...
|

«Aνοικτή πληγή» το Κυπριακό – Συνομιλία ΠτΔ με Ερντογάν στη Μαδρίτη

Την προσήλωσή του στην προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων...
|

Σύλληψη νεαρού που φέρεται να βοήθησε δύο άτομα να εισέλθουν παράνομα στη Δημοκρατία

Νεαρός ηλικίας 27 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να...
|

Χρυσό μετάλλιο για τον Μάριο Γεωργίου

Νέα μεγάλη διάκριση εντός ολίγων ωρών για την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν,...
|

Παραλίμνι: Νέο σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 35χρονου μοτοσικλετιστή, που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα...
|

Απεβίωσε ΣΥΟΠ μετά από τραυματισμό σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς

Ο 27χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής...
|

Πολύ σημαντικό βήμα η συμφωνία του “Fit for 55” λέει ο Εκπρόσωπος

Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επί του...
|

Νέο άλμα στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, TTF, στα €139,59

Νέο άλμα, πέραν του 8%, πραγματοποιεί την Τετάρτη η τιμή του βασικού ευρωπαϊκού φυσικού...
|

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και δημόσιων έργων σε ώρες αιχμής

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και πραγματοποίησης δημοσίων έργων σε ώρες κυκλοφοριακής...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...