Κυριακή 04/12/2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η BE OPEN εγκαινιάζει τον «Better Energy by Design»: ο διεθνής διαγωνισμός...

Η BE OPEN εγκαινιάζει τον «Better Energy by Design»: ο διεθνής διαγωνισμός νέων δημιουργών με επίκεντρο τον ΣΒΑ7 των Ηνωμένων Εθνών

Ο Better Energy by Design είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται από τη φιλανθρωπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία BE OPEN και τους συνεργάτες της. Είναι ανοιχτός σε όλους τους απανταχού γης φοιτητές, πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες που ειδικεύονται στους τομείς της τέχνης, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και των μέσων ενημέρωσης. Ο διαγωνισμός στοχεύει να ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων από νέους δημιουργούς, για ένα πιο ευημερούν και βιώσιμο μέλλον, και το επίκεντρο του διαγωνισμού είναι ο ΣΒΑ7 / «Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7» Ηνωμένων Εθνών: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.

Από το 2015 έχουν ξεκινήσει μια σειρά από εξειδικευμένους θεσμούς και πρωτοβουλίες για τον ΣΒΑ7 και την κλιματική αλλαγή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ έχει συνεχίσει επίσης να ενθαρρύνει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η BE OPEN να αναλάβουν κοινή δράση για να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες και να επιταχύνουν τη στροφή προς την ενεργειακή υποδομή χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η BE OPEN πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της στροφής προς τη βιώσιμη ύπαρξη. Για να πετύχουμε τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να σκεφτούμε εκ των προτέρων τους στόχους. Χρειαζόμαστε μια δημιουργική σκέψη – σχεδιαστική σκέψη – και δημιουργική δράση. Ο σχεδιασμός έχει να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο ως μέσο ή όχημα για την εφαρμογή των ΣΒΑ του ΟΗΕ.

Η Ελένα Μπατούρινα, η ιδρύτρια της BE OPEN εξηγεί τον στόχο του έργου: «Πιστεύω ότι η σειρά διαγωνισμών που η BE OPEN έχει επικεντρωθεί στην ατζέντα των ΣΒΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πιθανών εταίρων ικανών να τις ζωντανέψουν στον ενεργειακό τομέα. Με αυτόν τον διαγωνισμό μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΣΒΑ7 και να συμβάλουμε στην επίτευξή του μέσω της αναγνώρισης, προβολής και προώθησης των καλύτερων σχεδιαστικών ιδεών και των δημιουργών τους».

Τα έργα για το διαγωνισμό πρέπει να σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες υποβολής: Powered by Renewables, Save More Energy, Reducing Energy Gap / «Τροφοδοτείται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονομήστε περισσότερη Ενέργεια, Μειώνοντας το Ενεργειακό Κενό».

Η BE OPEN θα επιβραβεύσει το καλύτερο έργο με χρηματικά βραβεία καθώς και με τιμητικές διακρίσεις:

• Πρώτο βραβείο — 5.000 €
• Δεύτερο βραβείο — 3.000 €
• Τρίτο βραβείο — 2.000 €
• Βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας της BE OPEN – 3.000 €
• Βραβείο Δημόσια Ψήφος – 2.000 €

Η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις κορυφαίες 50 τιμητικές διακρίσεις, στη συνέχεια θα αποφασίσει μεταξύ των ισχυρότερων υποβολών και θα ονομάσει τους νικητές του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Βραβείου από όλες τις υποβολές.

Το βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας απονέμεται από την Ιδρύτρια της BE OPEN Έλένα Μπατουρίνα, η οποία θα επιλέξει τον βραβευμένο από 50 τιμητικές διακρίσεις. Ο βραβευτής της Δημόσιας Ψήφου θα επιλεχθεί με την πλειοψηφία των ψήφων σε μια διαδικτυακή ανοικτή ψηφοφορία από 50 τιμητικές αναφορές.

Ο Better Energy by Design είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται από τη φιλανθρωπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία BE OPEN και τους συνεργάτες της. Είναι ανοιχτός σε όλους τους απανταχού γης φοιτητές, πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες που ειδικεύονται στους τομείς της τέχνης, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και των μέσων ενημέρωσης. Ο διαγωνισμός στοχεύει να ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων από νέους δημιουργούς, για ένα πιο ευημερούν και βιώσιμο μέλλον, και το επίκεντρο του διαγωνισμού είναι ο ΣΒΑ7 / «Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7» Ηνωμένων Εθνών: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.

Από το 2015 έχουν ξεκινήσει μια σειρά από εξειδικευμένους θεσμούς και πρωτοβουλίες για τον ΣΒΑ7 και την κλιματική αλλαγή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ έχει συνεχίσει επίσης να ενθαρρύνει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η BE OPEN να αναλάβουν κοινή δράση για να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες και να επιταχύνουν τη στροφή προς την ενεργειακή υποδομή χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η BE OPEN πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της στροφής προς τη βιώσιμη ύπαρξη. Για να πετύχουμε τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να σκεφτούμε εκ των προτέρων τους στόχους. Χρειαζόμαστε μια δημιουργική σκέψη – σχεδιαστική σκέψη – και δημιουργική δράση. Ο σχεδιασμός έχει να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο ως μέσο ή όχημα για την εφαρμογή των ΣΒΑ του ΟΗΕ.

Η Ελένα Μπατούρινα, η ιδρύτρια της BE OPEN εξηγεί τον στόχο του έργου: «Πιστεύω ότι η σειρά διαγωνισμών που η BE OPEN έχει επικεντρωθεί στην ατζέντα των ΣΒΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πιθανών εταίρων ικανών να τις ζωντανέψουν στον ενεργειακό τομέα. Με αυτόν τον διαγωνισμό μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΣΒΑ7 και να συμβάλουμε στην επίτευξή του μέσω της αναγνώρισης, προβολής και προώθησης των καλύτερων σχεδιαστικών ιδεών και των δημιουργών τους».

Τα έργα για το διαγωνισμό πρέπει να σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες υποβολής: Powered by Renewables, Save More Energy, Reducing Energy Gap / «Τροφοδοτείται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονομήστε περισσότερη Ενέργεια, Μειώνοντας το Ενεργειακό Κενό».

Η BE OPEN θα επιβραβεύσει το καλύτερο έργο με χρηματικά βραβεία καθώς και με τιμητικές διακρίσεις:

• Πρώτο βραβείο — 5.000 €
• Δεύτερο βραβείο — 3.000 €
• Τρίτο βραβείο — 2.000 €
• Βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας της BE OPEN – 3.000 €
• Βραβείο Δημόσια Ψήφος – 2.000 €

Η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις κορυφαίες 50 τιμητικές διακρίσεις, στη συνέχεια θα αποφασίσει μεταξύ των ισχυρότερων υποβολών και θα ονομάσει τους νικητές του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Βραβείου από όλες τις υποβολές.

Το βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας απονέμεται από την Ιδρύτρια της BE OPEN Έλένα Μπατουρίνα, η οποία θα επιλέξει τον βραβευμένο από 50 τιμητικές διακρίσεις. Ο βραβευτής της Δημόσιας Ψήφου θα επιλεχθεί με την πλειοψηφία των ψήφων σε μια διαδικτυακή ανοικτή ψηφοφορία από 50 τιμητικές αναφορές.

Ο Better Energy by Design είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται από τη φιλανθρωπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία BE OPEN και τους συνεργάτες της. Είναι ανοιχτός σε όλους τους απανταχού γης φοιτητές, πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες που ειδικεύονται στους τομείς της τέχνης, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και των μέσων ενημέρωσης. Ο διαγωνισμός στοχεύει να ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων από νέους δημιουργούς, για ένα πιο ευημερούν και βιώσιμο μέλλον, και το επίκεντρο του διαγωνισμού είναι ο ΣΒΑ7 / «Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7» Ηνωμένων Εθνών: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.

Από το 2015 έχουν ξεκινήσει μια σειρά από εξειδικευμένους θεσμούς και πρωτοβουλίες για τον ΣΒΑ7 και την κλιματική αλλαγή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ έχει συνεχίσει επίσης να ενθαρρύνει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η BE OPEN να αναλάβουν κοινή δράση για να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες και να επιταχύνουν τη στροφή προς την ενεργειακή υποδομή χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η BE OPEN πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της στροφής προς τη βιώσιμη ύπαρξη. Για να πετύχουμε τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να σκεφτούμε εκ των προτέρων τους στόχους. Χρειαζόμαστε μια δημιουργική σκέψη – σχεδιαστική σκέψη – και δημιουργική δράση. Ο σχεδιασμός έχει να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο ως μέσο ή όχημα για την εφαρμογή των ΣΒΑ του ΟΗΕ.

Η Ελένα Μπατούρινα, η ιδρύτρια της BE OPEN εξηγεί τον στόχο του έργου: «Πιστεύω ότι η σειρά διαγωνισμών που η BE OPEN έχει επικεντρωθεί στην ατζέντα των ΣΒΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και πιθανών εταίρων ικανών να τις ζωντανέψουν στον ενεργειακό τομέα. Με αυτόν τον διαγωνισμό μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΣΒΑ7 και να συμβάλουμε στην επίτευξή του μέσω της αναγνώρισης, προβολής και προώθησης των καλύτερων σχεδιαστικών ιδεών και των δημιουργών τους».

Τα έργα για το διαγωνισμό πρέπει να σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες υποβολής: Powered by Renewables, Save More Energy, Reducing Energy Gap / «Τροφοδοτείται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονομήστε περισσότερη Ενέργεια, Μειώνοντας το Ενεργειακό Κενό».

Η BE OPEN θα επιβραβεύσει το καλύτερο έργο με χρηματικά βραβεία καθώς και με τιμητικές διακρίσεις:

• Πρώτο βραβείο — 5.000 €
• Δεύτερο βραβείο — 3.000 €
• Τρίτο βραβείο — 2.000 €
• Βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας της BE OPEN – 3.000 €
• Βραβείο Δημόσια Ψήφος – 2.000 €

Η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις κορυφαίες 50 τιμητικές διακρίσεις, στη συνέχεια θα αποφασίσει μεταξύ των ισχυρότερων υποβολών και θα ονομάσει τους νικητές του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Βραβείου από όλες τις υποβολές.

Το βραβείο της Επιλογής της Ιδρύτριας απονέμεται από την Ιδρύτρια της BE OPEN Έλένα Μπατουρίνα, η οποία θα επιλέξει τον βραβευμένο από 50 τιμητικές διακρίσεις. Ο βραβευτής της Δημόσιας Ψήφου θα επιλεχθεί με την πλειοψηφία των ψήφων σε μια διαδικτυακή ανοικτή ψηφοφορία από 50 τιμητικές αναφορές.

Διαβάστε Επίσης

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό στο πλαίσιο...

Λεωφορείο προκάλεσε καραμπόλα συγκρούσεων στη Λευκωσία και ακινητοποιήθηκε σε κατάστημα

Καραμπόλα συγκρούσεων προκάλεσε χθες το απόγευμα λεωφορείο της Cyprus Public Transport, το οποίο στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε πρόσοψη καταστήματος, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ειδικότερα, όπως...

Επαφές με ξένους ηγέτες, δεξίωση των ΗΕ στο Λήδρα Πάλας, στο πρόγραμμα του Προέδρου την επόμενη εβδομάδα

«Σημαντικές» επαφές με ξένους ηγέτες θα έχει αυτή την εβδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα συμμετάσχει σε δυο Συνόδους υψηλού...

«Ναι στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν εγκαταλείπω την Ουκρανία» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα Παρασκευή τους όρους που έθεσε για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο...

Θα μποϊκοτάρει τη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρανα η Σερβία

Η Σερβία δεν θα συμμετάσχει στην Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας...

Επιχείρηση για πάταξη πορνείας και αδήλωτης εργασίας στη Λεμεσό

Ανακοίνωση Αστυνομίας – Koινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων – Εντοπίστηκε ένα πιθανό θύμα σε υποστατικό στη Λεμεσό – Σύλληψη δύο...

Μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις και βασανιστήρια σε διαδηλωτές από αστυνομικούς στην Κολομβία

«Κορυφή του παγόβουνου» για τη σεξουαλική βία κατά διαδηλωτών που υπέστηκαν ψυχολογική και σωματική βία, βασανισμούς και βιασμούς Για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάσει το...

Διαβάστε Επίσης

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης...
|

Λεωφορείο προκάλεσε καραμπόλα συγκρούσεων στη Λευκωσία και ακινητοποιήθηκε σε κατάστημα

Καραμπόλα συγκρούσεων προκάλεσε χθες το απόγευμα λεωφορείο της Cyprus Public Transport, το οποίο στη...
|

Επαφές με ξένους ηγέτες, δεξίωση των ΗΕ στο Λήδρα Πάλας, στο πρόγραμμα του Προέδρου την επόμενη εβδομάδα

«Σημαντικές» επαφές με ξένους ηγέτες θα έχει αυτή την εβδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,...
|

«Ναι στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν εγκαταλείπω την Ουκρανία» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα Παρασκευή τους όρους που έθεσε για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με...
|

Θα μποϊκοτάρει τη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στα Τίρανα η Σερβία

Η Σερβία δεν θα συμμετάσχει στην Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί...
|

Επιχείρηση για πάταξη πορνείας και αδήλωτης εργασίας στη Λεμεσό

Ανακοίνωση Αστυνομίας – Koινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την πάταξη της εμπορίας προσώπων – Εντοπίστηκε...
|

Μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις και βασανιστήρια σε διαδηλωτές από αστυνομικούς στην Κολομβία

«Κορυφή του παγόβουνου» για τη σεξουαλική βία κατά διαδηλωτών που υπέστηκαν ψυχολογική και σωματική...
|

Στην πράσινη γραμμή για δέσμευση διαβίβασης μεταναστευτικού προβλήματος το Δίκτυο Υψηλού Επιπέδου

Επίσκεψη Δικτύου Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές στην Πράσινη Γραμμή και δέσμευση για διαβίβαση...
|

Κοντά σε μαζική εξαφάνιση η άγρια ζωή του πλανήτη

Αγώνας για την προστασία της ζωής στον πλανήτη Να βάλουν φρένο στην καταστροφή των οικοσυστημάτων...
|

Εκδήλωση διεκδίκησης δικαιωμάτων αναπήρων έξω από το Προεδρικό

Έξω από το προεδρικό μέγαρο βρέθηκαν μέλη και φίλοι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων...
|

Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία

Άγνωστη ακόμα η σχέση της γυναίκας με τα δύο βρέφη Μπροστά σε μια φρικιαστική υπόθεση...
|

«Απαράδεκτος ένας πυρηνικός πόλεμος» λέει ο Λαβρόφ

Δηλώσεις Λαβρόφ για τα πυρηνικά, ενώ αντιαεροπορικός συναγερμός σήμανε σε ολόκληρη την Ουκρανία με...
|

Η Κίνα χαλαρώνει τους αυστηρούς περιορισμούς έναντι της Covid μετά τις μαζικές διαδηλώσεις (video)

Ο αντιπρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «νέα κατάσταση» Παρά...
|

148 διαγνώσεις HIV λοίμωξης στην Κύπρο το 2021

Τη δέσμευση της Κύπρου για επίτευξη των στόχων των ΗΕ για τον ιό HIV...
|

Με εισαγγελική εντολή απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές

Η απαγόρευση αφορά και σε τρία ακόμη στελέχη της οργάνωσης, από τα πέντε τα...
|

Άγνωστοι βεβήλωσαν φωτογραφία ήρωα με ναζιστικά σύμβολα

Άγνωστοι βεβήλωσαν με ναζιστικά σύμβολα φωτογραφία του ήρωα Μιχαλάκη Σκουφάρη στο χώρο του μνημείου...
|

Το Υπουργείο Υγείας απαντά για το πόσο επικίνδυνη είναι φέτος η γρίπη και ο COVID-19

Για την επικινδυνότητα της συνύπαρξης γρίπης και COVID-19, τα μέτρα προστασίας, τη μεταδοτικότητα και...
|

Αντισυνταγματικός ο νόμος που ψήφισε η Βουλή για μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, λέει το Ανώτατο

Aπό τον Ιανουάριο είχε προχωρήσει ο ΠτΔ σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο για τον...
|

Στήριξη στις θέσεις της Κύπρου στο Κυπριακό εξέφρασαν η Γερμανίδα ΥΦΕΞ και η Αντιπρόεδρος της Βουλής

Στήριξη στις θέσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό εξέφρασε η Υφυπουργός Εξωτερικών...
|

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο πρώην πρόεδρος της Κίνας Ζιάνγκ Ζεμίν

Πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 96 ετών ο πρώην πρόεδρος της Κίνας Ζιάνγκ Ζεμίν,...
|

Έκρηξη στην ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη

Η έκρηξη σημειώθηκε από παγιδευμένη επιστολή - Ένας τραυματίας Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας...
|

Με προδικαστικές ενστάσεις και αιχμές κατά Γενικού Εισαγγελέα για Al Jazeera

Εκ νέου αναβολή στη δίκη για τις πολιτογραφήσεις, μη παραδοχή στις κατηγορίες από Πιττάτζη...
|

Η σεξιστική ερώτηση στις πρωθυπουργούς Φινλανδίας – Νέας Ζηλανδίας για την ηλικία τους (Βίντεο)

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν έβαλε στη θέση του δημοσιογράφο ο οποίος...
|

Ετοιμάζονται για «δημοτικές εκλογές» στα κατεχόμενα

Στις «τοπικές εκλογές» της 25ης Δεκεμβρίου θα στηθούν στα κατεχόμενα 768 κάλπες ενώ δικαίωμα...
|

«Η “χρυσή εποχή” στις σχέσεις Βρετανίας – Κίνας έχει τελειώσει»

«Η Κίνα αποτελεί μια συστηματική πρόκληση για τις αξίες και τα συμφέροντά μας, μια...
|

Συνάντηση Μητροπολίτη Ταμασού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη (pics)

Επίσκεψη στο Πατριαρχείο του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα – Τι συζήτησαν με...
|

Ο «αποκλεισμός» αλλοδαπών στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές και η 2η ανάγνωση της απόφασης

Αντίστροφη μέτρηση για Αρχιεπισκοπικές εκλογές – Ο «αποκλεισμός» των αλλοδαπών και η δεύτερη ανάγνωση...
|

Κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η βία κατά των γυναικών, είπε η ΠτΒ στην Αθήνα

«Κάθε γυναικοκτονία, δεν είναι παρά μία αποτρόπαια πράξη κατά μίας συζύγου, μίας κόρης, μίας...
|

Πρόβλημα στη λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το «διπλό καπέλο» του Γενικού Εισαγγελέα, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγκτής

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία λόγω του «διπλού καπέλου» του Γενικού Εισαγγελέα...
|

Δύο τροχαίες συγκρούσεις σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας

Συμφόρηση της τροχαίας κίνησης παρατηρείται γύρω στις 7.45 το πρωί της Δευτέρας, στον αυτοκινητόδρομο...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...