Κυριακή 04/06/2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ενδελεχής έλεγχος για καταπολέμηση κακοδιοίκησης, είπε η Επίτροπος Διοικήσεως

Ενδελεχής έλεγχος για καταπολέμηση κακοδιοίκησης, είπε η Επίτροπος Διοικήσεως

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, δήλωσε σε ομιλία της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «Αρχές Χρηστής Διοίκησης και Κράτος Δικαίου σε Οργανισμούς του Δημοσίου», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο ΡΙΚ.

Η κ. Λοττίδη ανέφερε ότι στα σύγχρονα κράτη δικαίου η έννοια της διοίκησης έχει πια μετεξελιχθεί ώστε να ταυτίζεται με αυτήν της δημόσιας υπηρεσίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.

Δήλωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η αξίωση για χρηστή διοίκηση, έχει μετουσιωθεί σε δικαίωμα των πολιτών, με σαφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο, από το οποίο απορρέουν ειδικότερες αρχές, που μπορούν να συνοψιστούν ως «κουλτούρα εξυπηρέτησης».

Επισήμανε ότι στον αντίποδα, βρίσκεται η έννοια της κακοδιοίκησης, η οποία ορίζεται ως μία γραφειοκρατική διοίκηση, που τη χαρακτηρίζει η δυστροπία, η εσωστρέφεια και η έλλειψη ποιότητας. Πρόσθεσε ότι μια τέτοιας μορφής διοίκηση όχι απλώς συνιστά παθογένεια του διοικητικού μηχανισμού, αλλά επιπρόσθετα έρχεται σε ευθεία ρήξη με την αρχή του κράτους δικαίου.

Υπογράμμισε ότι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η ενημέρωση του πολίτη και γενικά η συνεργασία μαζί του, η τήρηση της αρχής της καλής πίστης και η ποιοτική, εξατομικευμένη και εντός εύλογου χρόνου εξέταση των αιτημάτων.

Τόνισε ότι απώτερος στόχος της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων που δεν είναι απλώς τυπικά ή νομικά ορθές, αλλά και ουσιαστικά ή/και ηθικά δίκαιες.

Η Επίτροπος Διοικήσεως μίλησε για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του Γραφείου της, αναφέροντας ότι το 2013 σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατάρτισε τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στόχος του Οδηγού, όπως εξήγησε, είναι «αφενός, να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο εργασίας που θα κατευθύνει τους δημόσιους υπαλλήλους κατά την καθημερινή εργασία τους, και αφετέρου να συμβάλει στη θεμελίωση κουλτούρας σεβασμού και επαγγελματισμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών».

Η Επίτροπος ανέδειξε στην ομιλία της την υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να επωφελείται από συνθήκες εργασίας που αντιστοιχούν στην υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

Εξήγησε ότι σύμφωνα και με παλαιότερη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εργασιακός εκφοβισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο άτομο, όσο και στον ίδιο τον οργανισμό. Τόνισε ότι για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να αυξηθεί η σχετική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων, οι Οργανισμοί να προβαίνουν σε σαφή δήλωση, στην οποία να διακηρύσσεται ότι η παρενόχληση και η βία δεν είναι ανεκτές, και, παράλληλα, να καθορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, όταν ανακύπτουν σχετικά περιστατικά.

Η κ. Λοττίδη αναφέρθηκε ακόμη στα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τον σχετικά πρόσφατο Νόμο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής [Νόμος 216(Ι)/2022].

Εξήγησε ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν στην πράξη να ασκούν και να απολαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους, εντός των προθεσμιών και με την τήρηση των εχέγγυων που θέτει ο Νόμος, οι δε εργοδότες, όπως είπε η Επίτροπος, οφείλουν να τα εξετάζουν και να αποφασίζουν αιτιολογημένα επί τούτων με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, δήλωσε σε ομιλία της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «Αρχές Χρηστής Διοίκησης και Κράτος Δικαίου σε Οργανισμούς του Δημοσίου», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο ΡΙΚ.

Η κ. Λοττίδη ανέφερε ότι στα σύγχρονα κράτη δικαίου η έννοια της διοίκησης έχει πια μετεξελιχθεί ώστε να ταυτίζεται με αυτήν της δημόσιας υπηρεσίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.

Δήλωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η αξίωση για χρηστή διοίκηση, έχει μετουσιωθεί σε δικαίωμα των πολιτών, με σαφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο, από το οποίο απορρέουν ειδικότερες αρχές, που μπορούν να συνοψιστούν ως «κουλτούρα εξυπηρέτησης».

Επισήμανε ότι στον αντίποδα, βρίσκεται η έννοια της κακοδιοίκησης, η οποία ορίζεται ως μία γραφειοκρατική διοίκηση, που τη χαρακτηρίζει η δυστροπία, η εσωστρέφεια και η έλλειψη ποιότητας. Πρόσθεσε ότι μια τέτοιας μορφής διοίκηση όχι απλώς συνιστά παθογένεια του διοικητικού μηχανισμού, αλλά επιπρόσθετα έρχεται σε ευθεία ρήξη με την αρχή του κράτους δικαίου.

Υπογράμμισε ότι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η ενημέρωση του πολίτη και γενικά η συνεργασία μαζί του, η τήρηση της αρχής της καλής πίστης και η ποιοτική, εξατομικευμένη και εντός εύλογου χρόνου εξέταση των αιτημάτων.

Τόνισε ότι απώτερος στόχος της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων που δεν είναι απλώς τυπικά ή νομικά ορθές, αλλά και ουσιαστικά ή/και ηθικά δίκαιες.

Η Επίτροπος Διοικήσεως μίλησε για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του Γραφείου της, αναφέροντας ότι το 2013 σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατάρτισε τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στόχος του Οδηγού, όπως εξήγησε, είναι «αφενός, να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο εργασίας που θα κατευθύνει τους δημόσιους υπαλλήλους κατά την καθημερινή εργασία τους, και αφετέρου να συμβάλει στη θεμελίωση κουλτούρας σεβασμού και επαγγελματισμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών».

Η Επίτροπος ανέδειξε στην ομιλία της την υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να επωφελείται από συνθήκες εργασίας που αντιστοιχούν στην υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

Εξήγησε ότι σύμφωνα και με παλαιότερη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εργασιακός εκφοβισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο άτομο, όσο και στον ίδιο τον οργανισμό. Τόνισε ότι για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να αυξηθεί η σχετική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων, οι Οργανισμοί να προβαίνουν σε σαφή δήλωση, στην οποία να διακηρύσσεται ότι η παρενόχληση και η βία δεν είναι ανεκτές, και, παράλληλα, να καθορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, όταν ανακύπτουν σχετικά περιστατικά.

Η κ. Λοττίδη αναφέρθηκε ακόμη στα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τον σχετικά πρόσφατο Νόμο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής [Νόμος 216(Ι)/2022].

Εξήγησε ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν στην πράξη να ασκούν και να απολαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους, εντός των προθεσμιών και με την τήρηση των εχέγγυων που θέτει ο Νόμος, οι δε εργοδότες, όπως είπε η Επίτροπος, οφείλουν να τα εξετάζουν και να αποφασίζουν αιτιολογημένα επί τούτων με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, δήλωσε σε ομιλία της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «Αρχές Χρηστής Διοίκησης και Κράτος Δικαίου σε Οργανισμούς του Δημοσίου», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο ΡΙΚ.

Η κ. Λοττίδη ανέφερε ότι στα σύγχρονα κράτη δικαίου η έννοια της διοίκησης έχει πια μετεξελιχθεί ώστε να ταυτίζεται με αυτήν της δημόσιας υπηρεσίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.

Δήλωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η αξίωση για χρηστή διοίκηση, έχει μετουσιωθεί σε δικαίωμα των πολιτών, με σαφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο, από το οποίο απορρέουν ειδικότερες αρχές, που μπορούν να συνοψιστούν ως «κουλτούρα εξυπηρέτησης».

Επισήμανε ότι στον αντίποδα, βρίσκεται η έννοια της κακοδιοίκησης, η οποία ορίζεται ως μία γραφειοκρατική διοίκηση, που τη χαρακτηρίζει η δυστροπία, η εσωστρέφεια και η έλλειψη ποιότητας. Πρόσθεσε ότι μια τέτοιας μορφής διοίκηση όχι απλώς συνιστά παθογένεια του διοικητικού μηχανισμού, αλλά επιπρόσθετα έρχεται σε ευθεία ρήξη με την αρχή του κράτους δικαίου.

Υπογράμμισε ότι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η ενημέρωση του πολίτη και γενικά η συνεργασία μαζί του, η τήρηση της αρχής της καλής πίστης και η ποιοτική, εξατομικευμένη και εντός εύλογου χρόνου εξέταση των αιτημάτων.

Τόνισε ότι απώτερος στόχος της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων που δεν είναι απλώς τυπικά ή νομικά ορθές, αλλά και ουσιαστικά ή/και ηθικά δίκαιες.

Η Επίτροπος Διοικήσεως μίλησε για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του Γραφείου της, αναφέροντας ότι το 2013 σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατάρτισε τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στόχος του Οδηγού, όπως εξήγησε, είναι «αφενός, να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο εργασίας που θα κατευθύνει τους δημόσιους υπαλλήλους κατά την καθημερινή εργασία τους, και αφετέρου να συμβάλει στη θεμελίωση κουλτούρας σεβασμού και επαγγελματισμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών».

Η Επίτροπος ανέδειξε στην ομιλία της την υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να επωφελείται από συνθήκες εργασίας που αντιστοιχούν στην υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

Εξήγησε ότι σύμφωνα και με παλαιότερη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εργασιακός εκφοβισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο άτομο, όσο και στον ίδιο τον οργανισμό. Τόνισε ότι για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να αυξηθεί η σχετική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων, οι Οργανισμοί να προβαίνουν σε σαφή δήλωση, στην οποία να διακηρύσσεται ότι η παρενόχληση και η βία δεν είναι ανεκτές, και, παράλληλα, να καθορίζονται οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, όταν ανακύπτουν σχετικά περιστατικά.

Η κ. Λοττίδη αναφέρθηκε ακόμη στα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τον σχετικά πρόσφατο Νόμο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής [Νόμος 216(Ι)/2022].

Εξήγησε ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν στην πράξη να ασκούν και να απολαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους, εντός των προθεσμιών και με την τήρηση των εχέγγυων που θέτει ο Νόμος, οι δε εργοδότες, όπως είπε η Επίτροπος, οφείλουν να τα εξετάζουν και να αποφασίζουν αιτιολογημένα επί τούτων με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε Επίσης

ΚΕ για ΣΕΑ: Ενσωματώθηκαν και οι εισηγήσεις ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ

Η τελική πρόταση για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΕΑ, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, διαμορφώθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν και οι...

Νέα απόπειρα απάτης από επιτήδειους που παριστάνουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πληροφορούν το κοινό ότι παρατηρήθηκε νέα απόπειρα εξαπάτησης με την αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας το όνομα των Κυπριακών Ταχυδρομείων...

Στην Άγκυρα ο Στόλτενμπεργκ για την ορκωμοσία του Ερντογάν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται στην Άγκυρα αύριο Σάββατο για την τελετή ορκωμοσίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επανεξελέγη στις 28 Μαΐου...

Εκδίδεται στη Γερμανία ο Κενάν Αγιάζ. Εξετάστηκε από ιδιώτη γιατρό

Το ΕΔΑΔ αποφάσισε να μην υποδείξει στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αν θα εμποδίσει την έκδοση του Κενάν Αγιάζ στην Γερμανία έως ότου εξεταστεί...

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου δύτη στον Πρωταρά

Διενεργήθηκε σήμερα, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, η νεκροτομή επί της σορού του 60χρονου δύτη που ανασύρθηκε νεκρός μετά από κατάδυση...

Διαβάστε Επίσης

ΚΕ για ΣΕΑ: Ενσωματώθηκαν και οι εισηγήσεις ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ

Η τελική πρόταση για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΕΑ, όπως εγκρίθηκε από το...
|

Νέα απόπειρα απάτης από επιτήδειους που παριστάνουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πληροφορούν το κοινό ότι παρατηρήθηκε νέα απόπειρα εξαπάτησης με την αποστολή...
|

Στην Άγκυρα ο Στόλτενμπεργκ για την ορκωμοσία του Ερντογάν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται στην Άγκυρα αύριο Σάββατο για την τελετή...
|

Εκδίδεται στη Γερμανία ο Κενάν Αγιάζ. Εξετάστηκε από ιδιώτη γιατρό

Το ΕΔΑΔ αποφάσισε να μην υποδείξει στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αν θα εμποδίσει...
|

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου δύτη στον Πρωταρά

Διενεργήθηκε σήμερα, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, η νεκροτομή επί της...
|

Η Κίνα ξεκίνησε γεώτρηση 10.000 μέτρων στον φλοιό της Γης

Κινέζοι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανοίγουν μια τρύπα 10.000 μέτρων μέσα στον φλοιό της...
|

«Αρωγός και πρωτοστάτης για το ΓεΣΥ» το Υπ. Υγειας, λέει η Κανάρη

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις...
|

Για αναβάθμιση συνεργασίας συζήτησαν Υπ.Ενέργειας-Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος και περαιτέρω αναβάθμισης της συνεργασίας τους συζήτησαν, κατά την διάρκεια συνάντησης...
|

Τέλος οι διαπραγματεύσεις στο Σουδάν. Στους δρόμους το βαρύ πυροβολικό

Σε νέα κλιμάκωση μπαίνει ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν καθώς ο στρατός βομβάρδισε χθες...
|

«Άνευ προηγουμένου» πυρκαγιές στον Καναδά. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Οι αρχές της καναδικής επαρχίας της Νέας Σκωτίας ζήτησαν χθες Τετάρτη 31/05 τη βοήθεια...
|

«Ακόμα θυμάται ποια είμαι». Η κόρη του Μπρους Γουίλις μιλά για την καθημερινότητά του με την άνοια

Φως στην καθημερινότητα του Μπρους Γουίλις, ο οποίος έχει διαγνωστεί με άνοια, έριξε η...
|

Την εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε το Υπουργικό

Την εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο...
|

Ορειβάτες αφήνουν πίσω τους μια τεράστια χωματερή στα Ιμαλάϊα (video)

Ορειβάτες έχουν μετατρέψει τα Ιμαλάια σε μια «απέραντη χωματερή», σύμφωνα με έναν περιβαλλοντολόγο που...
|

Μεταβαίνει στη Μολδαβία ο ΠτΔ για την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αύριο στο Κισινάου, της Μολδαβίας, όπου...
|

Γίνεται πατέρας στα 82 του o Αλ Πατσίνο

Ο Αλ Πατσίνο, 82 ετών, και η φίλη του Νουρ Αλφάλα περιμένουν μωρό. Η...
|

Οι ΗΠΑ “γυρίζουν την πλάτη” στο Κόσοβο για πρώτη φορά

Οι ΗΠΑ θέτουν υπό καθεστώς άτυπων κυρώσεων το Κόσοβο - μια απόφαση που σηματοδοτεί...
|

Αποφάσισαν εκκένωση των πρώτων 5 επικίνδυνων πολυκατοικιών στα Λατσιά

Την εκκένωση πέντε επικίνδυνων προσφυγικών πολυκατοικιών αποφάσισε χθες ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών στα...
|

Σηκώνει άγκυρα από το λιμάνι Λεμεσού το Daleela. Πρώτο ταξίδι για φέτος

Σηκώνει άγκυρα το μεσημέρι, από το λιμάνι της Λεμεσού, το επιβατικό οχηματαγωγό Daleela, για...
|

Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν τις ουκρανικές επιθέσεις στην επικράτεια της Ρωσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν υποστηρίζει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας στο έδαφός της,...
|

«Σύγχρονη και ευρωπαϊκή η πρόταση Λευκωσίας για απεσταλμένο ΕΕ» δήλωσε ο ΚΕ (video)

Η πρόταση για τον διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου από την ΕΕ για το Κυπριακό...
|

Ένας νεκρός από ουκρανικό βομβαρδισμό σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ρωσία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανικό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου υποδοχής εσωτερικά...
|

Στους 29 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος. Έρχεται νέο σκαμπανέβασμα της θερμοκρασίας

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος....
|

Το Kόμμα για τα Ζώα θέτει στην κυβέρνηση το θέμα των αδέσποτων σκύλων

Το Kόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών και την Υπουργό Δικαιοσύνης...
|

Στο «κόκκινο» η ένταση στο Κόσοβο. Παρεμβάσεις για αποκλιμάκωση

Τουλάχιστον 34 στρατιώτες της ειρηνευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR), τραυματίστηκαν κατά τη...
|

Αρνήθηκε πρόταση η Κίνα για συνάντηση των υπουργών Άμυνας στη Σιγκαπούρη

Το Πεκίνο αρνήθηκε την πρόσκληση που τού απηύθυνε η Ουάσιγκτον με σκοπό να οργανωθεί...
|

Τριγμοί ξανά στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ναγκόρνο Καραμπάχ

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί πρόβλημα δεκαετιών με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να βρίσκονται...
|

Στα “μαχαίρια” Καραγκούνιας και Μπόγδανος. Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (29/5) το Survivor All Star. Κόκκινοι και...
|

Τρεις νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο της Αυστρίας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστρία σε πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη...
|

Άσκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Βασιλικό σήμερα το πρωί

Με ανακοίνωσή της η Υπηρεσία ενημερώνει ότι, μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της,...
|

«Αισιόδοξος» ο ουκρανός υπουργός Άμυνας ενόψει της αναμενόμενης αντεπίθεσης

«Έχουμε σοβαρές πιθανότητες να σημειώσουμε σημαντική επιτυχία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού»: σε συνέντευξή...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...