Πέμπτη 03/12/2020

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ (από το Παλιομέτοχο) που απεβίωσε στις 29.11.20 σε ηλικία 69 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα 14:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού υιό και αδελφό ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ (από την Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 24.11.20 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΓΕΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ (από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 28.11.20 σε ηλικία 83 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 27/11/2020 σε ηλικία  64 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 14:30 από...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 28/11/2020 σε ηλικία  ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 13:00 από τον...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 11:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 15:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Την πολυαγαπημένη μας,αδελφή και θεία ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (από τις Κ. Πλάτρες) που απεβίωσε στις 25/11/2020 σε ηλικία 88 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 12:00 από...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ από Μόρφου και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς που απεβίωσε στις 26.11.20 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε το...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ

Την πολυαγαπημένη μας, μητέρα ,γιαγιά και αδερφή ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ (από την Λακατάμια) που απεβίωσε στις 26/11/2020 σε ηλικία 89 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 11:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ (από το Παλιομέτοχο) που απεβίωσε στις 29.11.20 σε ηλικία 69 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα 14:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού υιό και αδελφό ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ (από την Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 24.11.20 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΓΕΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ (από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 28.11.20 σε ηλικία 83 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 27/11/2020 σε ηλικία  64 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 14:30 από...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 28/11/2020 σε ηλικία  ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 13:00 από τον...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 11:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 15:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Την πολυαγαπημένη μας,αδελφή και θεία ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (από τις Κ. Πλάτρες) που απεβίωσε στις 25/11/2020 σε ηλικία 88 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 12:00 από...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ από Μόρφου και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς που απεβίωσε στις 26.11.20 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε το...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ

Την πολυαγαπημένη μας, μητέρα ,γιαγιά και αδερφή ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ (από την Λακατάμια) που απεβίωσε στις 26/11/2020 σε ηλικία 89 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 11:00...
|

ΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ (από το Παλιομέτοχο) που απεβίωσε στις 29.11.20 σε ηλικία 69 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα 14:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού υιό και αδελφό ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ (από την Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 24.11.20 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα...

ΚΗΔΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΓΕΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ (από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 28.11.20 σε ηλικία 83 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20...

ΚΗΔΕΙΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 27/11/2020 σε ηλικία  64 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 14:30 από...

ΚΗΔΕΙΑ ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 28/11/2020 σε ηλικία  ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 13:00 από τον...

ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 11:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 15:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Την πολυαγαπημένη μας,αδελφή και θεία ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (από τις Κ. Πλάτρες) που απεβίωσε στις 25/11/2020 σε ηλικία 88 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 12:00 από...

ΚΗΔΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ από Μόρφου και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς που απεβίωσε στις 26.11.20 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε το...

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ

Την πολυαγαπημένη μας, μητέρα ,γιαγιά και αδερφή ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ (από την Λακατάμια) που απεβίωσε στις 26/11/2020 σε ηλικία 89 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 11:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΑΓΗ (από το Παλιομέτοχο) που απεβίωσε στις 29.11.20 σε ηλικία 69 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα 14:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού υιό και αδελφό ΠΑΝΟ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗ (από την Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 24.11.20 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20 και ώρα...

ΚΗΔΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό ΓΕΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥ (από την Αμμόχωστο, τέως κάτοικο Λευκωσίας) που απεβίωσε στις 28.11.20 σε ηλικία 83 ετών κηδεύουμε στις 2.12.20...

ΚΗΔΕΙΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο ΠΟΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 27/11/2020 σε ηλικία  64 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 14:30 από...

ΚΗΔΕΙΑ ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 28/11/2020 σε ηλικία  ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 13:00 από τον...

ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 71 ετών κηδεύουμε στις 01/12/2020 και η ώρα 11:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από την Λευκωσία) που απεβίωσε στις 29/11/2020 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε στις 30/11/2020 και η ώρα 15:00...

ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Την πολυαγαπημένη μας,αδελφή και θεία ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (από τις Κ. Πλάτρες) που απεβίωσε στις 25/11/2020 σε ηλικία 88 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 12:00 από...

ΚΗΔΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟ Ξ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ από Μόρφου και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς που απεβίωσε στις 26.11.20 σε ηλικία 81 ετών κηδεύουμε το...

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ

Την πολυαγαπημένη μας, μητέρα ,γιαγιά και αδερφή ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ (από την Λακατάμια) που απεβίωσε στις 26/11/2020 σε ηλικία 89 ετών κηδεύουμε στις 28/11/2020 και η ώρα 11:00...

Βίντεο της Ημέρας