Παρασκευή 22/09/2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ «Αρωγός και πρωτοστάτης για το ΓεΣΥ» το Υπ. Υγειας, λέει η Κανάρη

«Αρωγός και πρωτοστάτης για το ΓεΣΥ» το Υπ. Υγειας, λέει η Κανάρη

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φιλοσοφία του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εγώ προσωπικά, θα στηρίξουμε και θα ενισχύσουμε, αναφέρει η Υπουργός Υγείας.

Σε μήνυμά της, η Πόπη Κανάρη σημειώνει πως αναμφίβολα, η υλοποίηση του ΓεΣΥ και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ήταν και παραμένει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. «Το κράτος, λίγο μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, κατά τη νηπιακή ουσιαστικά φάση της υλοποίησης του, κλήθηκε να επικεντρωθεί στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεψαν την υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων δικλείδων που να διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση με ποιοτικά κριτήρια. Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας ωστόσο, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών».

Τονίζει ότι το Υπουργείο Υγείας, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές και εργάζεται εντατικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στη χάραξη πολιτικών υγείας.

«Απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, θέτοντας τον ασθενή και τα θεμιτά δικαιώματά του, στο επίκεντρο της πολιτικής, του με ταυτόχρονες λήψεις μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ .

Ορισμένες από τις εν λόγω προκλήσεις είναι:

(α) Ο έλεγχος και εποπτεία της χρήσης του Συστήματος, τόσο από τους παρόχους όσο και από το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ασθενών.

(β) Η επάρκεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.

Ο ΟΑΥ, ως διά ο νόμου οργανισμός, υπεύθυνος για την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αξιολογήσει τον αναμενόμενο σφαιρικό προϋπολογισμό του και την αυξανόμενη προσυπολογιζόμενη Γενική Κρατική Συνεισφορά.

Σε ότι αφορά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας. Η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μηχανισμών οργάνωσης και ελέγχων είναι επιβεβλημένη. Ο ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους περίπου 47.7 εκατομμυρίων.

Από αυτά τα έργα κάποια ολοκληρώθηκαν, όπως η Δημιουργία Μονάδας Covid στο Γ.Ν. Αμμοχώστου ενώ άλλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά, μέχρι το 2026. Τα υπό αναφορά έργα θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τα Δημόσια Νοσηλευτήριά μας, όπως για παράδειγμα, το Νέο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα.

Την ίδια ώρα, η συμβολή του Υπουργείου Υγείας είναι επιβεβλημένη, για την επίτευξη δράσεων όπως:

(α) Η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων νομοθεσιών και προετοιμασία νέων νομοσχεδίων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας.

(β) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

(γ) Η διαπίστευση νοσηλευτηρίων ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

(δ) Η αντικατάσταση και αγορά νέου καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

(ε) Η διαχρονική αξιολόγηση των αναγκών υγείας και της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψή τους.

(στ) Αύξηση εξειδικευμένων ιατρών στο ΓεΣΥ, κυρίως σε ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση, με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει πως με γνώμονα λοιπόν το στρατηγικό πλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας στόχος είναι, να παρέχουμε υπηρεσίες που να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να υπηρετούν όχι απλά τη διαχείριση ασθένειας, αλλά κυρίως, την προαγωγή της υγείας. «Αρωγός και πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια θα είναι το Υπουργείο Υγείας, με μοναδικό του στόχο την επίτευξη της ύψιστης αποστολής του που είναι η διασφάλιση και η διαχρονική βελτστοποίηση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για τους πολίτες της χώρας μας».

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φιλοσοφία του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εγώ προσωπικά, θα στηρίξουμε και θα ενισχύσουμε, αναφέρει η Υπουργός Υγείας.

Σε μήνυμά της, η Πόπη Κανάρη σημειώνει πως αναμφίβολα, η υλοποίηση του ΓεΣΥ και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ήταν και παραμένει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. «Το κράτος, λίγο μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, κατά τη νηπιακή ουσιαστικά φάση της υλοποίησης του, κλήθηκε να επικεντρωθεί στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεψαν την υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων δικλείδων που να διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση με ποιοτικά κριτήρια. Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας ωστόσο, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών».

Τονίζει ότι το Υπουργείο Υγείας, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές και εργάζεται εντατικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στη χάραξη πολιτικών υγείας.

«Απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, θέτοντας τον ασθενή και τα θεμιτά δικαιώματά του, στο επίκεντρο της πολιτικής, του με ταυτόχρονες λήψεις μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ .

Ορισμένες από τις εν λόγω προκλήσεις είναι:

(α) Ο έλεγχος και εποπτεία της χρήσης του Συστήματος, τόσο από τους παρόχους όσο και από το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ασθενών.

(β) Η επάρκεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.

Ο ΟΑΥ, ως διά ο νόμου οργανισμός, υπεύθυνος για την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αξιολογήσει τον αναμενόμενο σφαιρικό προϋπολογισμό του και την αυξανόμενη προσυπολογιζόμενη Γενική Κρατική Συνεισφορά.

Σε ότι αφορά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας. Η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μηχανισμών οργάνωσης και ελέγχων είναι επιβεβλημένη. Ο ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους περίπου 47.7 εκατομμυρίων.

Από αυτά τα έργα κάποια ολοκληρώθηκαν, όπως η Δημιουργία Μονάδας Covid στο Γ.Ν. Αμμοχώστου ενώ άλλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά, μέχρι το 2026. Τα υπό αναφορά έργα θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τα Δημόσια Νοσηλευτήριά μας, όπως για παράδειγμα, το Νέο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα.

Την ίδια ώρα, η συμβολή του Υπουργείου Υγείας είναι επιβεβλημένη, για την επίτευξη δράσεων όπως:

(α) Η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων νομοθεσιών και προετοιμασία νέων νομοσχεδίων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας.

(β) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

(γ) Η διαπίστευση νοσηλευτηρίων ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

(δ) Η αντικατάσταση και αγορά νέου καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

(ε) Η διαχρονική αξιολόγηση των αναγκών υγείας και της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψή τους.

(στ) Αύξηση εξειδικευμένων ιατρών στο ΓεΣΥ, κυρίως σε ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση, με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει πως με γνώμονα λοιπόν το στρατηγικό πλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας στόχος είναι, να παρέχουμε υπηρεσίες που να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να υπηρετούν όχι απλά τη διαχείριση ασθένειας, αλλά κυρίως, την προαγωγή της υγείας. «Αρωγός και πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια θα είναι το Υπουργείο Υγείας, με μοναδικό του στόχο την επίτευξη της ύψιστης αποστολής του που είναι η διασφάλιση και η διαχρονική βελτστοποίηση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για τους πολίτες της χώρας μας».

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φιλοσοφία του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εγώ προσωπικά, θα στηρίξουμε και θα ενισχύσουμε, αναφέρει η Υπουργός Υγείας.

Σε μήνυμά της, η Πόπη Κανάρη σημειώνει πως αναμφίβολα, η υλοποίηση του ΓεΣΥ και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ήταν και παραμένει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. «Το κράτος, λίγο μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, κατά τη νηπιακή ουσιαστικά φάση της υλοποίησης του, κλήθηκε να επικεντρωθεί στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεψαν την υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων δικλείδων που να διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση με ποιοτικά κριτήρια. Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας ωστόσο, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών».

Τονίζει ότι το Υπουργείο Υγείας, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές και εργάζεται εντατικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στη χάραξη πολιτικών υγείας.

«Απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, θέτοντας τον ασθενή και τα θεμιτά δικαιώματά του, στο επίκεντρο της πολιτικής, του με ταυτόχρονες λήψεις μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ .

Ορισμένες από τις εν λόγω προκλήσεις είναι:

(α) Ο έλεγχος και εποπτεία της χρήσης του Συστήματος, τόσο από τους παρόχους όσο και από το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ασθενών.

(β) Η επάρκεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.

Ο ΟΑΥ, ως διά ο νόμου οργανισμός, υπεύθυνος για την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αξιολογήσει τον αναμενόμενο σφαιρικό προϋπολογισμό του και την αυξανόμενη προσυπολογιζόμενη Γενική Κρατική Συνεισφορά.

Σε ότι αφορά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας. Η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μηχανισμών οργάνωσης και ελέγχων είναι επιβεβλημένη. Ο ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους περίπου 47.7 εκατομμυρίων.

Από αυτά τα έργα κάποια ολοκληρώθηκαν, όπως η Δημιουργία Μονάδας Covid στο Γ.Ν. Αμμοχώστου ενώ άλλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά, μέχρι το 2026. Τα υπό αναφορά έργα θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τα Δημόσια Νοσηλευτήριά μας, όπως για παράδειγμα, το Νέο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα.

Την ίδια ώρα, η συμβολή του Υπουργείου Υγείας είναι επιβεβλημένη, για την επίτευξη δράσεων όπως:

(α) Η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων νομοθεσιών και προετοιμασία νέων νομοσχεδίων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας.

(β) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

(γ) Η διαπίστευση νοσηλευτηρίων ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

(δ) Η αντικατάσταση και αγορά νέου καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

(ε) Η διαχρονική αξιολόγηση των αναγκών υγείας και της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψή τους.

(στ) Αύξηση εξειδικευμένων ιατρών στο ΓεΣΥ, κυρίως σε ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση, με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει πως με γνώμονα λοιπόν το στρατηγικό πλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας στόχος είναι, να παρέχουμε υπηρεσίες που να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να υπηρετούν όχι απλά τη διαχείριση ασθένειας, αλλά κυρίως, την προαγωγή της υγείας. «Αρωγός και πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια θα είναι το Υπουργείο Υγείας, με μοναδικό του στόχο την επίτευξη της ύψιστης αποστολής του που είναι η διασφάλιση και η διαχρονική βελτστοποίηση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για τους πολίτες της χώρας μας».

Διαβάστε Επίσης

ΥΠΕΞ: Εξασφαλίστηκε επιτήρηση της υπόθεσης για περιουσιακό στη Διακρατική Κύπρου εναντίον Τουρκίας

Εξασφαλίστηκε επιτήρηση της υπόθεσης για περιουσιακό στη Διακρατική Κύπρου εναντίον Τουρκίας, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών – «Σωρεία επαφών και συναντήσεων με χώρες από την Αφρική...

Σημαντικό να διοριστεί απεσταλμένος ΓΓ ΟΗΕ, είπε η Νιούλαντ στον ΠτΔ

Συναντήθηκε με Νιούλαντ ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη  – «Πρώτο σημαντικό βήμα θα είναι ο διορισμός ενός απεσταλμένου του ΓΓ των ΗΕ για το...

Η Κίνα θα επισημάνει στον ΓΓ ΟΗΕ την ανάγκη διορισμού απεσταλμένου για Κυπριακό

Είδε τον Αντιπρόεδρο της Κίνας στη Νέα Υόρκη ο ΠτΔ – Προσβλέπει σε συνάντηση με Σι Ζι Πινγκ Η Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη...

Ερντογάν: Αναγνώριση του ψευδοκράτους το μόνο αποτελεσματικό βήμα για λύση

Αναγνώριση του ψευδοκράτους το μόνο αποτελεσματικό βήμα για λύση, υποστηρίζει ο Ερντογάν – «Οι φόρμουλες της ομοσπονδίας δεν είναι ρεαλιστικές και δεν θα λειτουργήσουν» Η αναγνώριση...

Πειθαρχικά μέτρα από το Τμήμα Φυλακών σε τρεις κατάδικους για τη συμπλοκή στις Κεντρικές

Πειθαρχικά μέτρα από το Τμήμα Φυλακών σε τρεις κατάδικους για τη συμπλοκή στις Κεντρικές – «Τρεις δεσμοφύλακες επισκέφθηκαν προληπτικά τους προσωπικούς τους ιατρούς» Συμπλοκή μεταξύ ομοεθνών...

ΥΠΟΙΚ για ακρίβεια: «Η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη όταν χρειαστεί να πάρει πρόσθετα μέτρα»

Η Κυβέρνηση παίρνει συνεχώς μέτρα για την ακρίβεια και «θα είναι έτοιμη όταν χρειαστεί να πάρει και πρόσθετα μέτρα», στα πλαίσια του δημοσιονομικού ισοζυγίου...

Αναστολή της απεργίας σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό στην Ελλάδα

Αναστολή της απεργίας σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό στην Ελλάδα – Την άμεση επανέναρξη των δρομολογίων ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ Την αναστολή της απεργίας στο μετρό, το τραμ και...

Το παρασκήνιο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και τι είπαν για Κυπριακό. «Δεν συζητείται λύση δύο κρατών»

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν –  Τι συμφώνησαν – Όσα είπαν για Κυπριακό Σε πολύ θετικό κλίμα έγινε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,...

Διαβάστε Επίσης

ΥΠΕΞ: Εξασφαλίστηκε επιτήρηση της υπόθεσης για περιουσιακό στη Διακρατική Κύπρου εναντίον Τουρκίας

Εξασφαλίστηκε επιτήρηση της υπόθεσης για περιουσιακό στη Διακρατική Κύπρου εναντίον Τουρκίας, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών...
|

Σημαντικό να διοριστεί απεσταλμένος ΓΓ ΟΗΕ, είπε η Νιούλαντ στον ΠτΔ

Συναντήθηκε με Νιούλαντ ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη  – «Πρώτο σημαντικό βήμα θα είναι...
|

Η Κίνα θα επισημάνει στον ΓΓ ΟΗΕ την ανάγκη διορισμού απεσταλμένου για Κυπριακό

Είδε τον Αντιπρόεδρο της Κίνας στη Νέα Υόρκη ο ΠτΔ – Προσβλέπει σε συνάντηση...
|

Ερντογάν: Αναγνώριση του ψευδοκράτους το μόνο αποτελεσματικό βήμα για λύση

Αναγνώριση του ψευδοκράτους το μόνο αποτελεσματικό βήμα για λύση, υποστηρίζει ο Ερντογάν – «Οι...
|

Πειθαρχικά μέτρα από το Τμήμα Φυλακών σε τρεις κατάδικους για τη συμπλοκή στις Κεντρικές

Πειθαρχικά μέτρα από το Τμήμα Φυλακών σε τρεις κατάδικους για τη συμπλοκή στις Κεντρικές...
|

ΥΠΟΙΚ για ακρίβεια: «Η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη όταν χρειαστεί να πάρει πρόσθετα μέτρα»

Η Κυβέρνηση παίρνει συνεχώς μέτρα για την ακρίβεια και «θα είναι έτοιμη όταν χρειαστεί...
|

Αναστολή της απεργίας σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό στην Ελλάδα

Αναστολή της απεργίας σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό στην Ελλάδα – Την άμεση επανέναρξη...
|

Το παρασκήνιο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και τι είπαν για Κυπριακό. «Δεν συζητείται λύση δύο κρατών»

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν –  Τι συμφώνησαν – Όσα είπαν για Κυπριακό Σε πολύ...
|

Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Chevron ο ΠτΔ. «Προτεραιότητα το κοίτασμα Αφροδίτη»

Μίλησαν για το κοίτασμα «Αφροδίτη» – Έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον προγραμματισμό...
|

Η Ρωσία διαπράττει στην Ουκρανία «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» λέει ο Μπλίνκεν

Ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Η Δύση παρενέβη στα εσωτερικά...
|

Νέα κόντρα Οδυσσέα-Σαββίδη, στη μέση το νέο κτίριο Νομικής Υπηρεσίας

Νέα κόντρα Οδυσσέα-Σαββίδη για νέο κτίριο Νομικής Υπηρεσίας -Βλέπει διασπάθιση  δημοσίου χρήματος και καταγράφει...
|

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ο «πόλεμος 24 ωρών» του Μπακού – Γιατί τον εξαπέλυσε τώρα και τι πέτυχε

Από τον Ιούνιο, η πίεση του Αζερμπαϊτζάν στα εδάφη του θύλακα που δεν είχε...
|

Ο Κασιδιάρης κατέθεσε αίτημα για πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού

Δεν έχει βγει ακόμη απόφαση Αίτημα για πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού έχει καταθέσει...
|

Μελόνι στον ΟΗΕ: Δεν θα επιτρέψω να γίνει η Ιταλία ο προσφυγικός καταυλισμός της Ευρώπης

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που έφτασαν στη Λαμπεντούζα, έχουν...
|

Μήνυμα προς Ερντογάν θα στείλει ο ΠτΔ, η ΕΕ ζητά διορισμό απεσταλμένου ΗΕ

Μήνυμα προς Ερντογάν θα στείλει ο ΠτΔ, η ΕΕ ζητά διορισμό απεσταλμένου ΗΕ Τις εργασίες...
|

Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ ο Ερντογάν

Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ ο Ερντογάν – «Η λύση...
|

Βολές βουλευτών κατά ΚΤΚ και ΥΠΟΙΚ για αυξήσεις επιτοκίων – «Ανεπαρκή μέτρα, εκτεθειμένοι οι δανειζόμενοι»

Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν βουλευτές τα μέτρα των τραπεζών – «Αφήνουν εκτεθειμένους όλους τους δανειζόμενους» Ανεπαρκή χαρακτήρισαν μέλη...
|

Παρέμβαση εισαγγελέα για την τραγωδία στη Λιβύη – Ζητά έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή αμέλεια

Παρέμβαση εισαγγελέα για την τραγωδία στη Λιβύη – Ζητά έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση...
|

Eurostat: Στο 3,1% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο

Στο 3,1% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat –...
|

Νέες κυρώσεις ΗΠΑ σε Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία για ανάπτυξη ιρανικών drones

Νέες κυρώσεις ΗΠΑ σε Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία για ανάπτυξη ιρανικών drones –...
|

Το κράτος να ενημερώσει για αγοραπωλησίες ξενοδοχείων στην Αμμόχωστο, λέει ο Ιωάννου

Το κράτος να ενημερώσει για αγοραπωλησίες ξενοδοχείων στην Αμμόχωστο, λέει ο Ιωάννου – Έθεσαν...
|

Αναμονή συστήνει ο εκπρόσωπος του ΓΓ για το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης

Νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε λίγο για να δούμε» Ο εκπρόσωπος του ΓΓ των...
|

Πετρέλαιο: Προς τα 95 δολάρια το βαρέλι

Η άνοδος του πετρελαίου επιδεινώνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς οι...
|

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι «έσπασαν» τη ρωσική γραμμή άμυνας κοντά στη Μαχμούτ

Ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι ανέφερε ότι τρεις ρωσικές ταξιαρχίες, η 72η, η 31η και...
|

Πληρώθηκε €2486 για υπερωρίες η Δόξα. Καλείται να επιστρέψει το ποσό

Θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε για υπερωρίες η Δόξα Κωμοδρόμου –...
|

Το Ανώτατο Δικαστήριο ξεπαγώνει περιουσιακά στοιχεία Βγενόπουλου, Μπουλούτα, Μάγειρα και ΜΙG

To Ανώτατο Δικαστήριο με ομόφωνη απόφαση παραμέρισε διατάγματα, που είχε εξασφαλίσει η πρώην Λαϊκή...
|

Την Τετάρτη στις 18:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 18 Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Daniel...
|

Τσέφεριν: «Η ιστορία με την Σαουδική Αραβία δεν θα κρατήσει για πολύ»

Η επέλαση της Σαουδικής Αραβίας δεν τρομάζει τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, με τον πρόεδρο της...
|

Στους δρόμους η Τροχαία για σαφάρι ελέγχων

Βγαίνει στους δρόμους η Τροχαία για σαφάρι ελέγχων – Που θα δώσουν έμφαση Εντατικότερους ελέγχους...
|

ΠτΔ από Νέα Υόρκη: Ο ΓΓ θα κρίνει για Τριμερή τώρα ή σε μεταγενέστερο στάδιο-Τι είπε για Πύλα

Οι στοχεύσεις της Λευκωσίας από την παρουσία ΠτΔ στη Νέα Υόρκη – Έδωσε το...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...