Δευτέρα 13/07/2020
ΥΓΕΙΑ Ανησυχεί για την κατάσταση στα κρατικά νοσοκομεία η ΔΟΘ

Ανησυχεί για την κατάσταση στα κρατικά νοσοκομεία η ΔΟΘ

Εντονο προβληματισμό για τα διαιωνιζόμενα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων τρία χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου περί της διοικητικής και οικονομικής τους αυτονόμησης, εκφράζει η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), δια των Ιατρικών και Επιστημονικών της Συμβούλων, Ανδρούλλας Ελευθερίου και Μιχάλη Αγκαστινιώτη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο ΟΚΥπΥ για τα κρατικά νοσηλευτήρια όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό και δεν ευνοεί την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους φορολογούμενους πολίτες, αλλά μάλλον αναπαράγει τις χρονίζουσες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από τις οποίες υποτίθεται πως θα μας απάλλασσε.

“Ως άτομα εργαζόμενα για ένα Οργανισμό που ασχολείται ενεργά εδώ και δεκαετίες με τους θαλασσαιμικούς ασθενείς εντός και εκτός κυπριακών συνόρων, ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με χρόνιους πάσχοντες που επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, τόσο για τη λήψη της βασικής θεραπευτικής τους αγωγής όσο και όταν καταστεί ανάγκη ενδονοσοκομειακής τους περίθαλψης. Ακούμε, συνεπώς, για σοβαρά προβλήματα που εστιάζονται κυρίως στις υπηρεσίες των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), αλλά και την παρεχόμενη φροντίδα υγείας εντός των νοσοκομείων”.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι η κατάσταση είναι όντως σοβαρή και υπάρχει ανάγκη η Πολιτεία να εγκύψει σε αυτή και να επιλύσει με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφέρεται σημειώνοντας ότι η ορθή και αποδοτική διαχείριση και διοίκηση του πολυδιάστατου τομέα της Υγείας απαιτεί βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου, η οποία εν προκειμένω είναι μάλλον περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη.

Η ΔΟΘ αναρωτιέται επίσης ποιο από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορεί να αναλάβει μεγάλες ομάδες χρόνιων πασχόντων που καθημερινά επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, όπως ασθενείς με νεφρικές δυσλειτουργίες, και κυρίως αιμοδιύλιση
άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και άλλες σπάνιες αναιμίες, άτομα με αιματολογικές κακοήθειες και ανάγκη μεταμοσχεύσεων (αυτόλογων, κ.λπ.), περιστατικά που χρήζουν πρώτων βοηθειών και εντατικής παρακολούθησης

Επίσης ποια από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορούν πραγματικά, εμπεριστατωμένα και στη βάση διεθνώς καθορισμένων κριτηρίων να αναλάβουν τη διδασκαλία των φοιτητών των τριών Ιατρικών Σχολών της χώρας, που είναι αυτή τη στιγμή συμβεβλημένες με τα κρατικά νοσοκομεία, διερωτάται επίσης η ΔΟΘ.

Εντονο προβληματισμό για τα διαιωνιζόμενα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων τρία χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου περί της διοικητικής και οικονομικής τους αυτονόμησης, εκφράζει η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), δια των Ιατρικών και Επιστημονικών της Συμβούλων, Ανδρούλλας Ελευθερίου και Μιχάλη Αγκαστινιώτη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο ΟΚΥπΥ για τα κρατικά νοσηλευτήρια όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό και δεν ευνοεί την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους φορολογούμενους πολίτες, αλλά μάλλον αναπαράγει τις χρονίζουσες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από τις οποίες υποτίθεται πως θα μας απάλλασσε.

“Ως άτομα εργαζόμενα για ένα Οργανισμό που ασχολείται ενεργά εδώ και δεκαετίες με τους θαλασσαιμικούς ασθενείς εντός και εκτός κυπριακών συνόρων, ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με χρόνιους πάσχοντες που επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, τόσο για τη λήψη της βασικής θεραπευτικής τους αγωγής όσο και όταν καταστεί ανάγκη ενδονοσοκομειακής τους περίθαλψης. Ακούμε, συνεπώς, για σοβαρά προβλήματα που εστιάζονται κυρίως στις υπηρεσίες των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), αλλά και την παρεχόμενη φροντίδα υγείας εντός των νοσοκομείων”.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι η κατάσταση είναι όντως σοβαρή και υπάρχει ανάγκη η Πολιτεία να εγκύψει σε αυτή και να επιλύσει με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφέρεται σημειώνοντας ότι η ορθή και αποδοτική διαχείριση και διοίκηση του πολυδιάστατου τομέα της Υγείας απαιτεί βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου, η οποία εν προκειμένω είναι μάλλον περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη.

Η ΔΟΘ αναρωτιέται επίσης ποιο από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορεί να αναλάβει μεγάλες ομάδες χρόνιων πασχόντων που καθημερινά επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, όπως ασθενείς με νεφρικές δυσλειτουργίες, και κυρίως αιμοδιύλιση
άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και άλλες σπάνιες αναιμίες, άτομα με αιματολογικές κακοήθειες και ανάγκη μεταμοσχεύσεων (αυτόλογων, κ.λπ.), περιστατικά που χρήζουν πρώτων βοηθειών και εντατικής παρακολούθησης

Επίσης ποια από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορούν πραγματικά, εμπεριστατωμένα και στη βάση διεθνώς καθορισμένων κριτηρίων να αναλάβουν τη διδασκαλία των φοιτητών των τριών Ιατρικών Σχολών της χώρας, που είναι αυτή τη στιγμή συμβεβλημένες με τα κρατικά νοσοκομεία, διερωτάται επίσης η ΔΟΘ.

Εντονο προβληματισμό για τα διαιωνιζόμενα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων τρία χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου περί της διοικητικής και οικονομικής τους αυτονόμησης, εκφράζει η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), δια των Ιατρικών και Επιστημονικών της Συμβούλων, Ανδρούλλας Ελευθερίου και Μιχάλη Αγκαστινιώτη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο ΟΚΥπΥ για τα κρατικά νοσηλευτήρια όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό και δεν ευνοεί την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους φορολογούμενους πολίτες, αλλά μάλλον αναπαράγει τις χρονίζουσες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από τις οποίες υποτίθεται πως θα μας απάλλασσε.

“Ως άτομα εργαζόμενα για ένα Οργανισμό που ασχολείται ενεργά εδώ και δεκαετίες με τους θαλασσαιμικούς ασθενείς εντός και εκτός κυπριακών συνόρων, ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με χρόνιους πάσχοντες που επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, τόσο για τη λήψη της βασικής θεραπευτικής τους αγωγής όσο και όταν καταστεί ανάγκη ενδονοσοκομειακής τους περίθαλψης. Ακούμε, συνεπώς, για σοβαρά προβλήματα που εστιάζονται κυρίως στις υπηρεσίες των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), αλλά και την παρεχόμενη φροντίδα υγείας εντός των νοσοκομείων”.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι η κατάσταση είναι όντως σοβαρή και υπάρχει ανάγκη η Πολιτεία να εγκύψει σε αυτή και να επιλύσει με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφέρεται σημειώνοντας ότι η ορθή και αποδοτική διαχείριση και διοίκηση του πολυδιάστατου τομέα της Υγείας απαιτεί βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου, η οποία εν προκειμένω είναι μάλλον περιορισμένη αν όχι ανύπαρκτη.

Η ΔΟΘ αναρωτιέται επίσης ποιο από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορεί να αναλάβει μεγάλες ομάδες χρόνιων πασχόντων που καθημερινά επισκέπτονται τα κρατικά νοσηλευτήρια, όπως ασθενείς με νεφρικές δυσλειτουργίες, και κυρίως αιμοδιύλιση
άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική και άλλες σπάνιες αναιμίες, άτομα με αιματολογικές κακοήθειες και ανάγκη μεταμοσχεύσεων (αυτόλογων, κ.λπ.), περιστατικά που χρήζουν πρώτων βοηθειών και εντατικής παρακολούθησης

Επίσης ποια από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μπορούν πραγματικά, εμπεριστατωμένα και στη βάση διεθνώς καθορισμένων κριτηρίων να αναλάβουν τη διδασκαλία των φοιτητών των τριών Ιατρικών Σχολών της χώρας, που είναι αυτή τη στιγμή συμβεβλημένες με τα κρατικά νοσοκομεία, διερωτάται επίσης η ΔΟΘ.

Διαβάστε Επίσης

Μαρία Ηλιάκη : Ποζάρει με μαγιό και η αλλαγή στο σώμα της εντυπωσιάζει

Η γνωστή influencer και παρουσιάστρια που κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα από το χωριό Άγιοι Δέκα, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από το...

Το χαβά του ο Ερντογάν: Ζήτημα της Τουρκίας η Αγία Σοφία

Στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας και της μετατροπής της σε τζαμί, μια απόφαση που έχει δημιουργήσει σωρεία αντιδράσεων επανέρχεται ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δείχνοντας για...

Οκτώ καταγγελίες κέντρων αναψυχής για παραβίαση του διατάγματος του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου

Οι 8 καταγγελίες αφορούσαν 3 εστιατόρια, 1 ταβέρνα, 3 μπυραρίες και 1 σουβλατζίδικο Σε συνολικά 8 καταγγελίες ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής αλλά και υποστατικών προέβη η...

Δύο συλλήψεις για υπόθεση εγκατάλειψης παιδιού στη Λεμεσό

Στη σύλληψη μιας 30χρονης και ενός 67χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με υπόθεση εγκατάλειψης παιδιού. Η 30χρονη φέρεται να είχε αφήσει μόνο στο...

Υπόσχεση για αποφυγή λαθών που δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών έδωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης

Την υπόσχεση ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την...

Σύλληψη 21χρονου για το σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών

Στη σύλληψη του 21 ετών οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τραυματίστηκε κρίσιμα 19χρονη και σοβαρά δεύτερη γυναίκα, επίσης 19 ετών, προχώρησε...

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» παραμένει ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» παραμένει ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών και σήμερα Κυριακή, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, αναφέρει το Τμήμα...

Διαβάστε Επίσης

Μαρία Ηλιάκη : Ποζάρει με μαγιό και η αλλαγή στο σώμα της εντυπωσιάζει

Η γνωστή influencer και παρουσιάστρια που κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα από...
|

Το χαβά του ο Ερντογάν: Ζήτημα της Τουρκίας η Αγία Σοφία

Στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας και της μετατροπής της σε τζαμί, μια απόφαση που έχει δημιουργήσει...
|

Οκτώ καταγγελίες κέντρων αναψυχής για παραβίαση του διατάγματος του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου

Οι 8 καταγγελίες αφορούσαν 3 εστιατόρια, 1 ταβέρνα, 3 μπυραρίες και 1 σουβλατζίδικο Σε συνολικά...
|

Δύο συλλήψεις για υπόθεση εγκατάλειψης παιδιού στη Λεμεσό

Στη σύλληψη μιας 30χρονης και ενός 67χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με υπόθεση...
|

Υπόσχεση για αποφυγή λαθών που δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών έδωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης

Την υπόσχεση ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις...
|

Σύλληψη 21χρονου για το σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών

Στη σύλληψη του 21 ετών οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τραυματίστηκε...
|

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» παραμένει ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» παραμένει ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών και σήμερα...
|

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου Τζακ Τσάρλτον

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Τζακ Τσάρλτον, ένας από...
|

Τι συμβαίνει στο Τρίγωνο των Βερμούδων

Δεν θα το βρείτε σε κανέναν χάρτη, ούτε θα καταλάβετε ότι κινείστε στα ύδατά...
|

Θα καταγγείλουμε τη νέα τουρκική πρόκληση σε όλα τα βήματα, λέει η Προεδρία της Δημοκρατίας για Αγιά Σοφιά

Η Προεδρία της Δημοκρατίας, με σημερινή της ανακοίνωση, καταδικάζει «μετά βδελυγμίας την απόφαση της...
|

Υπό κράτηση 32χρονος για άσεμνη πράξη, πρόκληση ανησυχίας και μέθη

Υπόθεση άσεμνης πράξης, πρόκλησης ανησυχίας και μέθης διερευνά η Αστυνομία Πάφου, η οποία συνέλαβε...
|

Υπό κράτηση δύο πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας

Υπό κράτηση τέθηκαν δύο πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με...
|

Σε ισχύ η απαγόρευση διακίνησης αρθρωτών οχημάτων το πρωί και το απόγευμα της Κυριακής

Νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ από αυτό το σαββατοκύριακο, με στόχο την όσο το...
|

Δεκανιάχρονη τραυματίστηκε κρίσιμα σε τροχαίο στη Λεμεσό

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 19χρονη, η...
|

Υπό κράτηση 38χρονη για πρόκληση ανησυχίας και επίθεση εναντίον αστυνομικού

Στη σύλληψη 38χρονης προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο για πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος,...
|

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΥΕΦΑ) Χωρίς κόσμο στα προκριματικά/Εξαίρεση τα play off του Champions League

Πλήγμα αποτελεί η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA για τις τέσσερις κυπριακές ομάδες...
|

Οι τροφές που μας προστατεύουν από τον ήλιο

Ίσως σας ακούγεται περίεργο, αλλά ορισμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να...
|

ΕΛΛΑΔΑ: Συναγερμός για φωτιά στη Βάρη. Εκκενώνονται τα παιδικά χωριά SOS (video)

Συναγερμός για φωτιά στη Βάρη – Εκκενώνονται τα παιδικά χωριά SOS – Καίει ξερά...
|

Η λίστα Γιωρκάτζη παραδόθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής στα μέλη της Ad Hoc

Συνέρχεται υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη η Ad Hoc Επιτροπή...
|

Ιαπωνία: Ασαφή τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής του Avigan κατά της Covid-19

Ασαφή ήταν τα αποτελέσματα κλινικής έρευνας που έγινε για το φάρμακο Avigan της Fujifilm...
|

Σύλληψη δεύτερου ατόμου για υπόθεση εισαγωγής και κατοχής 22μιση κιλών κάνναβης

Η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 29 ετών ως ύποπτος για...
|

Χωρίς αποτέλεσμα χθεσινοβραδινές έρευνες σε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι Λεμεσού

Χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε επιλήψιμο, ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ οι έρευνες σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι...
|

ΠΑΦΟΣ: Υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης και απειλών σε βάρος 64χρονου

Υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης και απειλών διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία Πάφου,...
|

Υπό κράτηση 44χρονη για κλοπή από κατοικία

Yπόθεση κλοπής από κατοικία διερευνά η Αστυνομία Πάφου με την σύλληψη 44χρονης. Σύμφωνα με την...
|

Η ανιψιά του Τραμπ βγάζει τα άπλυτά του στη φόρα – «Μου πήρε εσώρουχα στα γενέθλιά μου»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Τραμπ, τον οποίο «δίνει» στεγνά η ανιψιά...
|

Κοροναϊός : Όλο και περισσότερες χώρες στη δίνη δεύτερων πανδημικών κυμάτων – Δυσοίωνο το μέλλον για τις ΗΠΑ

Δεύτερα και τρίτα πανδημικά κύματα ξεσπούν σε χώρες που έμοιαζαν να έχουν ελέγξει αποτελεσματικά...
|

Γάμοι με 350 άτομα και χώροι εστίασης με 250 έξω και 100 μέσα

Aπό το φως των πολύ καλών επιδημιολογικών δεικτών που καταγράφονται στην Κύπρο τις τελευταίες...
|

Υπό κράτηση 41χρονος ως ύποπτος για κατοχή και εισαγωγή κάνναβης βάρους 22μιση κιλών

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης 8 ημερών εναντίον 41χρονου από την...
|

Λανθασμένη η ένταξη της ΚΔ στην πορτοκαλί λίστα Βελγίου, να γίνουν διαβήματα, λένε Κωστρίκκης/Καραγιάννης στο ΚΥΠΕ

Τη θέση ότι λανθασμένα εντάχθηκε η Κύπρος στην πορτοκαλί λίστα του Βελγίου λόγω της...
|

Τρίτη ημέρα χωρίς ασθενείς με κορωνοϊό το Νοσοκομείο Αναφοράς

Για τρίτη μέρα σήμερα δεν νοσηλεύονται ασθενείς με κορωνοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, που...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...