Τετάρτη 06/07/2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ανάγκη αξιολόγησης στρατηγικών του παρελθόντος για ενέργεια, επισιτιστική ασφάλεια και κλιματική αλλαγή,

Ανάγκη αξιολόγησης στρατηγικών του παρελθόντος για ενέργεια, επισιτιστική ασφάλεια και κλιματική αλλαγή,

Την ανάγκη αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους τομείς της ενέργειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη 15η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο του Μονακό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, η κ. Δημητρίου είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόσθετες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενη κατοχής μέρους του εδάφους της από την Τουρκία, αλλά και των συνεχών τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Δημητρίου τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργειών, τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και με γειτονικά κράτη και επισήμανε τη χρησιμότητα της συνεργασίας και μεταξύ των μικρών κρατών Ευρώπης, ώστε να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των κρατών αυτών, αναφέρει η ανακοίνωση.

“Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις οικονομίες των μικρών κρατών επιτρέπει την προσαρμοστικότητά τους και την ευκολότερη διαφοροποίηση, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν καιρώ κρίσης”, υπογράμμισε η Πρόεδρος. Η Κύπρος, τόνισε η κ. Δημητρίου, η οποία βίωσε στην πρόσφατη ιστορία της κρίσεις με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με προεξέχουσα την απορρέουσα από την Τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, πέτυχε να ανασυνταχθεί λόγω των στοχευμένων πολιτικών, του σκληρά εργαζόμενου, καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της και του δυναμικού ιδιωτικού τομέα της.

Τέλος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα κοινοβούλια έχουν ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσουν σε μια από τις δύσκολες περιόδους της ιστορίας και ότι μόνο με συνέργειες και συνεργασίες μπορεί να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα.

Στη συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο διαχείρισης της εν λόγω κρίσης, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, μέσα από την κρίση της πανδημίας, διαφάνηκε η ανάγκη να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία, ώστε τα κράτη να τολμήσουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές που θα ενισχύσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση παρουσιαστεί στο μέλλον.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε επίσης την ανάγκη συλλογικής δράσης, συντονισμού και επίδειξης αλληλεγγύης, προς αντιμετώπιση κάθε διεθνούς κρίσης και πρόσθεσε ότι και σε εθνικό επίπεδο, η επίδειξη πνεύματος ενότητας και συνεργασίας αποτελούν κλειδί για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των όποιων προκλήσεων.

 

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ως επιτυχία το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πέτυχε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να συνεχίσει απρόσκοπτα να εργάζεται. “Η αξιοπιστία μας ως πολιτικοί και η ακεραιότητά μας ως θεσμοί, εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις που οι χώρες μας αντιμετωπίζουν, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών αλλά και των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία”, είπε η Πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί ζήτημα σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της πολιτείας και της οικονομίας. Τόνισε ότι τα Κοινοβούλια και οι θεσμοί πρέπει να εργαστούν προς τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών και η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.

«Η δική μου εκλογή πρέπει να ανοίξει δρόμους και για άλλες γυναίκες», σημείωσε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πολύ χαμηλό.

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε επίσης ότι είναι καιρός να τερματιστεί η χρήση αρνητικών για τις γυναίκες στερεοτύπων, να προωθηθούν θετικά γυναικεία πρότυπα, να τεθεί θέμα πολιτικών και εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη θέσεων και πλεονεκτημάτων σε θέσεις κλειδιά χωρίς να αφήνεται κάποιος/α πίσω λόγω του φύλου του/της. «Είναι καιρός να υπηρετηθεί η δημοκρατία όπως της αξίζει αφού μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει», κατέληξε.

H Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, που αντανακλά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης.

Με πρόταση της Προέδρου της Βουλής περιλήφθηκε αναφορά στη δέσμευση των μικρών κρατών στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως σημαντικού εργαλείου προστασίας των μικρών κρατών. Υιοθετήθηκε επίσης τροπολογία της κ. Δημητρίου στην οποία αναφέρεται η σημασία ενίσχυσης της ετοιμότητας των Κοινοβουλίων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες και προτεραιότητες των πολιτών. Για το θέμα της ισότητας, επίσης, υιοθετήθηκαν τροπολογίες της κ. Δημητρίου αναφορικά με τη σημασία αλλαγής της ρητορικής για τη συμμετοχή των γυναικών, τη δέσμευση των Κοινοβουλίων στην προώθηση της ισότητας των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την προώθηση των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμα γυναικών ηγέτιδων.

Την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων συνοδεύει η Γενική Διευθύντρια της Βουλής κα Τασούλα Ιερωνυμίδου.

Την ανάγκη αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους τομείς της ενέργειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη 15η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο του Μονακό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, η κ. Δημητρίου είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόσθετες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενη κατοχής μέρους του εδάφους της από την Τουρκία, αλλά και των συνεχών τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Δημητρίου τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργειών, τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και με γειτονικά κράτη και επισήμανε τη χρησιμότητα της συνεργασίας και μεταξύ των μικρών κρατών Ευρώπης, ώστε να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των κρατών αυτών, αναφέρει η ανακοίνωση.

“Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις οικονομίες των μικρών κρατών επιτρέπει την προσαρμοστικότητά τους και την ευκολότερη διαφοροποίηση, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν καιρώ κρίσης”, υπογράμμισε η Πρόεδρος. Η Κύπρος, τόνισε η κ. Δημητρίου, η οποία βίωσε στην πρόσφατη ιστορία της κρίσεις με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με προεξέχουσα την απορρέουσα από την Τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, πέτυχε να ανασυνταχθεί λόγω των στοχευμένων πολιτικών, του σκληρά εργαζόμενου, καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της και του δυναμικού ιδιωτικού τομέα της.

Τέλος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα κοινοβούλια έχουν ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσουν σε μια από τις δύσκολες περιόδους της ιστορίας και ότι μόνο με συνέργειες και συνεργασίες μπορεί να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα.

Στη συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο διαχείρισης της εν λόγω κρίσης, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, μέσα από την κρίση της πανδημίας, διαφάνηκε η ανάγκη να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία, ώστε τα κράτη να τολμήσουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές που θα ενισχύσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση παρουσιαστεί στο μέλλον.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε επίσης την ανάγκη συλλογικής δράσης, συντονισμού και επίδειξης αλληλεγγύης, προς αντιμετώπιση κάθε διεθνούς κρίσης και πρόσθεσε ότι και σε εθνικό επίπεδο, η επίδειξη πνεύματος ενότητας και συνεργασίας αποτελούν κλειδί για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των όποιων προκλήσεων.

 

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ως επιτυχία το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πέτυχε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να συνεχίσει απρόσκοπτα να εργάζεται. “Η αξιοπιστία μας ως πολιτικοί και η ακεραιότητά μας ως θεσμοί, εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις που οι χώρες μας αντιμετωπίζουν, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών αλλά και των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία”, είπε η Πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί ζήτημα σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της πολιτείας και της οικονομίας. Τόνισε ότι τα Κοινοβούλια και οι θεσμοί πρέπει να εργαστούν προς τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών και η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.

«Η δική μου εκλογή πρέπει να ανοίξει δρόμους και για άλλες γυναίκες», σημείωσε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πολύ χαμηλό.

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε επίσης ότι είναι καιρός να τερματιστεί η χρήση αρνητικών για τις γυναίκες στερεοτύπων, να προωθηθούν θετικά γυναικεία πρότυπα, να τεθεί θέμα πολιτικών και εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη θέσεων και πλεονεκτημάτων σε θέσεις κλειδιά χωρίς να αφήνεται κάποιος/α πίσω λόγω του φύλου του/της. «Είναι καιρός να υπηρετηθεί η δημοκρατία όπως της αξίζει αφού μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει», κατέληξε.

H Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, που αντανακλά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης.

Με πρόταση της Προέδρου της Βουλής περιλήφθηκε αναφορά στη δέσμευση των μικρών κρατών στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως σημαντικού εργαλείου προστασίας των μικρών κρατών. Υιοθετήθηκε επίσης τροπολογία της κ. Δημητρίου στην οποία αναφέρεται η σημασία ενίσχυσης της ετοιμότητας των Κοινοβουλίων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες και προτεραιότητες των πολιτών. Για το θέμα της ισότητας, επίσης, υιοθετήθηκαν τροπολογίες της κ. Δημητρίου αναφορικά με τη σημασία αλλαγής της ρητορικής για τη συμμετοχή των γυναικών, τη δέσμευση των Κοινοβουλίων στην προώθηση της ισότητας των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την προώθηση των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμα γυναικών ηγέτιδων.

Την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων συνοδεύει η Γενική Διευθύντρια της Βουλής κα Τασούλα Ιερωνυμίδου.

Την ανάγκη αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους τομείς της ενέργειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη 15η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, που πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο του Μονακό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, η κ. Δημητρίου είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόσθετες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενη κατοχής μέρους του εδάφους της από την Τουρκία, αλλά και των συνεχών τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Δημητρίου τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργειών, τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και με γειτονικά κράτη και επισήμανε τη χρησιμότητα της συνεργασίας και μεταξύ των μικρών κρατών Ευρώπης, ώστε να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των κρατών αυτών, αναφέρει η ανακοίνωση.

“Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις οικονομίες των μικρών κρατών επιτρέπει την προσαρμοστικότητά τους και την ευκολότερη διαφοροποίηση, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν καιρώ κρίσης”, υπογράμμισε η Πρόεδρος. Η Κύπρος, τόνισε η κ. Δημητρίου, η οποία βίωσε στην πρόσφατη ιστορία της κρίσεις με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με προεξέχουσα την απορρέουσα από την Τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, πέτυχε να ανασυνταχθεί λόγω των στοχευμένων πολιτικών, του σκληρά εργαζόμενου, καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της και του δυναμικού ιδιωτικού τομέα της.

Τέλος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα κοινοβούλια έχουν ουσιαστικό ρόλο να επιτελέσουν σε μια από τις δύσκολες περιόδους της ιστορίας και ότι μόνο με συνέργειες και συνεργασίες μπορεί να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα.

Στη συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο διαχείρισης της εν λόγω κρίσης, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι, μέσα από την κρίση της πανδημίας, διαφάνηκε η ανάγκη να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία, ώστε τα κράτη να τολμήσουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές που θα ενισχύσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση παρουσιαστεί στο μέλλον.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε επίσης την ανάγκη συλλογικής δράσης, συντονισμού και επίδειξης αλληλεγγύης, προς αντιμετώπιση κάθε διεθνούς κρίσης και πρόσθεσε ότι και σε εθνικό επίπεδο, η επίδειξη πνεύματος ενότητας και συνεργασίας αποτελούν κλειδί για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των όποιων προκλήσεων.

 

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ως επιτυχία το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πέτυχε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να συνεχίσει απρόσκοπτα να εργάζεται. “Η αξιοπιστία μας ως πολιτικοί και η ακεραιότητά μας ως θεσμοί, εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις που οι χώρες μας αντιμετωπίζουν, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών αλλά και των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία”, είπε η Πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί ζήτημα σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της πολιτείας και της οικονομίας. Τόνισε ότι τα Κοινοβούλια και οι θεσμοί πρέπει να εργαστούν προς τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών και η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.

«Η δική μου εκλογή πρέπει να ανοίξει δρόμους και για άλλες γυναίκες», σημείωσε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πολύ χαμηλό.

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε επίσης ότι είναι καιρός να τερματιστεί η χρήση αρνητικών για τις γυναίκες στερεοτύπων, να προωθηθούν θετικά γυναικεία πρότυπα, να τεθεί θέμα πολιτικών και εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη θέσεων και πλεονεκτημάτων σε θέσεις κλειδιά χωρίς να αφήνεται κάποιος/α πίσω λόγω του φύλου του/της. «Είναι καιρός να υπηρετηθεί η δημοκρατία όπως της αξίζει αφού μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει», κατέληξε.

H Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, που αντανακλά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης.

Με πρόταση της Προέδρου της Βουλής περιλήφθηκε αναφορά στη δέσμευση των μικρών κρατών στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως σημαντικού εργαλείου προστασίας των μικρών κρατών. Υιοθετήθηκε επίσης τροπολογία της κ. Δημητρίου στην οποία αναφέρεται η σημασία ενίσχυσης της ετοιμότητας των Κοινοβουλίων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες και προτεραιότητες των πολιτών. Για το θέμα της ισότητας, επίσης, υιοθετήθηκαν τροπολογίες της κ. Δημητρίου αναφορικά με τη σημασία αλλαγής της ρητορικής για τη συμμετοχή των γυναικών, τη δέσμευση των Κοινοβουλίων στην προώθηση της ισότητας των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την προώθηση των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμα γυναικών ηγέτιδων.

Την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων συνοδεύει η Γενική Διευθύντρια της Βουλής κα Τασούλα Ιερωνυμίδου.

Διαβάστε Επίσης

Πνευμονικό οίδημα υπέστη δύτης που βρισκόταν για κατάδυση στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Δύτης που βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο Ζηνοβία στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λάρνακας κινδύνευσε να πνιγεί. Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης...

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη Μέση Ανατολή, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος...

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Πέτρος Δημητρίου, στο American Heart Center. Σύμφωνα...

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης Στη σημασία των τριμερών και πολυμερών συνεργασιών, στις οποίες συμμετέχουν...

Αύξηση κατά 34% των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες της Ευρώπης σε σχέση με προηγούμενη εβδομάδα, λέει η Στέλλα Κυριακίδου

Στο 34% φθάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία...

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των εντολών που έχει ο...

Διαβάστε Επίσης

Πνευμονικό οίδημα υπέστη δύτης που βρισκόταν για κατάδυση στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Δύτης που βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο Ζηνοβία στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της...
|

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για...
|

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο...
|

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι....
|

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει...
|

Πυροβολισμοί στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου σε προάστιο του Σικάγο

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς...
|

Στις 5 Φεβρουαρίου ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών 2023

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των Προεδρικών Εκλογών του 2023...
|

Δεν έχουν παραληφθεί ακόμη οι προτάσεις Τατάρ από την ε/κ πλευρά

Οι προτάσεις συνεργασίας του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Ταταρ προς την ε/κ πλευρά, δεν έχουν...
|

Οι ελπίδες μας διαψεύσθηκαν οικτρά, λέει η Ένωση Καταναλωτών για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στο Προεδρικό

«Διαψευστήκαμε οικτρά» λέει Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής σε σχέση με τις ελπίδες...
|

Για τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί τη μόνη επιλογή, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί...
|

Η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο ξεπέρασε το 1 εκατ. για πρώτη φορά ύστερα από 33 μήνες, αναφέρει η Hermes Airports

Οι περισσότεροι τουρίστες ήρθαν από Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γερμανία και Πολωνία Ξεπέρασε το ένα...
|

Στο €1,70 από αύριο η ανώτατη τιμή πώλησης στα φαρμακεία συσκευασιών του ενός self-test

Tο Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει πως μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από τη Δευτέρα...
|

Έφερε προστατευτικό κράνος ο μοτοσικλετιστής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρνακα

Έφερε προστατευτικό κράνος ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, 21 ετών, μοτοσικλετιστής που έχασε σήμερα τα ξημερώματα...
|

Πιο δυνατοί θα βγούμε από την τρέχουσα κρίση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αισιόδοξος για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος...
|

Χάλκινο μετάλλιο για την Κάλια Αντωνίου!

Η Κάλια Αντωνίου τερμάτισε στην τρίτη θέση των 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης στον τελικό...
|

Αναλόγως του περιεχομένου των προτάσεων Τατάρ θα είναι και η δική μας απάντηση, είπε ο Πρόεδρος

Αντί να συζητούμε για διορισμό ειδικού, προσωπικού ή άλλως πως απεσταλμένου του ΓΓ των...
|

Είκοσι ένας νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυραυλικά κτυπήματα στην περιοχή της Οδησσού

Είκοσι ένα άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικών κτυπημάτων σε οικιστική...
|

Δωδεκάμηνη φυλάκιση σε 25χρονο που παρέσυρε και σκότωσε τουρίστρια στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και στέρηση άδειας οδήγησης για...
|

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, η οικογένεια προχώρησε στη δωρεά οργάνων του

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος έχασε τη...
|

Ο Μπάιντεν λέει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να πουλήσουν» F-16 στην Τουρκία

«Οι ΗΠΑ αυξάνουν τον αριθμό των δυνάμεών τους στην Ευρώπη και στην ανατολική πτέρυγα...
|

«Aνοικτή πληγή» το Κυπριακό – Συνομιλία ΠτΔ με Ερντογάν στη Μαδρίτη

Την προσήλωσή του στην προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων...
|

Σύλληψη νεαρού που φέρεται να βοήθησε δύο άτομα να εισέλθουν παράνομα στη Δημοκρατία

Νεαρός ηλικίας 27 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να...
|

Χρυσό μετάλλιο για τον Μάριο Γεωργίου

Νέα μεγάλη διάκριση εντός ολίγων ωρών για την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν,...
|

Παραλίμνι: Νέο σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 35χρονου μοτοσικλετιστή, που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα...
|

Απεβίωσε ΣΥΟΠ μετά από τραυματισμό σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς

Ο 27χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής...
|

Πολύ σημαντικό βήμα η συμφωνία του “Fit for 55” λέει ο Εκπρόσωπος

Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επί του...
|

Νέο άλμα στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, TTF, στα €139,59

Νέο άλμα, πέραν του 8%, πραγματοποιεί την Τετάρτη η τιμή του βασικού ευρωπαϊκού φυσικού...
|

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και δημόσιων έργων σε ώρες αιχμής

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και πραγματοποίησης δημοσίων έργων σε ώρες κυκλοφοριακής...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...