Τετάρτη 06/07/2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αυξήθηκε κατά 9,2% ο πληθυσμός της Κύπρου, διαφαίνεται τάση γήρανσης, σύμφωνα με...

Αυξήθηκε κατά 9,2% ο πληθυσμός της Κύπρου, διαφαίνεται τάση γήρανσης, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Απογραφής

Ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που εξέδωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Πληθυσμός κατά Επαρχία

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην Επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην Επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην Επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην Επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην Επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά Επαρχία.

Η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η Επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η Επαρχία Λάρνακας 7,7% και η Επαρχία Λευκωσίας 7,5% (Πίνακας 1).

Πίνακας 1
Επαρχία Πληθυσμός
1/10/2021
Πληθυσμός
1/10/2011
Ποσοστιαία Αύξηση
(2021/2011)
Λευκωσία 351.600 327.000 7,5
Αμμόχωστος 51.500 46.600 10,5
Λάρνακα 154.200 143.200 7,7
Λεμεσός 258.900 235.300 10,0
Πάφος 101.900 88.300 15,4
Σύνολο 918.100 840.400 9,2

Πληθυσμός κατά Ηλικία

Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9%. Το ποσοστό ατόμων 15-64 ετών ανέρχεται στο 67,4% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%. Το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.


Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού. Η Επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της Επαρχίας (38%). Στην Επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην Επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της Επαρχίας, αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Επαρχία Σύνολο Κύπριοι Ξένοι
Πληθυσμός Ποσοστό (%) Πληθυσμός Ποσοστό (%)
Λευκωσία 351.600 288.800 82,1 62.800 17,9
Αμμόχωστος 51.500 41.900 81,4 9.600 18,6
Λάρνακα 154.200 125.100 81,1 29.100 18,9
Λεμεσός 258.900 205.800 79,5 53.100 20,5
Πάφος 101.900 63.200 62,0 38.700 38,0
Σύνολο 918.100 724.800 78,9 193.300 21,1


Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4,0 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού (2011). Σε επίπεδο Επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην Επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην Επαρχία Πάφου (Πίνακας 3).

Πίνακας 3
Επαρχία Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού
2021 2011 1992 1976
Λευκωσία 2,6 2,7 3,2 4,0
Αμμόχωστος 2,8 2,9 3,4 4,2
Λάρνακα 2,7 2,9 3,3 4,1
Λεμεσός 2,6 2,8 3,2 3,9
Πάφος 2,5 2,7 3,1 3,7
Σύνολο 2,6 2,8 3,2 4,0

Η Στατιστική Υπηρεσία θα είναι σε θέση να δώσει πιο αναλυτικές πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα στοιχεία που θα καταρτίζονται θα ανακοινώνονται και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την παροχή των στοιχείων που τους ζητήθηκαν και διαβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια καθώς και οι πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από τις διοικητικές πηγές, θα τηρηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών, η οποία άρχισε τον Οκτώβριο 2021, είχε σκοπό την πλήρη και ακριβή γεωγραφική κάλυψη των κατοικιών, των ιδρυμάτων, των νοικοκυριών και των ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων, που είχαν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές κατά την 1η Οκτωβρίου 2021.

Η Απογραφή αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων και διεξάγεται συνήθως σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων. Αποτελεί το πιο πολυδάπανο και απαιτητικό έργο που διεξάγεται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η τελευταία Απογραφή Πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2011.

Οι πίνακες που παρουσιάζονται στο δελτίο τύπου αφορούν προκαταρκτικά αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου και των διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων.


Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τα στοιχεία θα συλλέγονταν με τη διενέργεια προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (παραδοσιακή μέθοδος) με τη χρήση φορητού υπολογιστή, ή με τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους απογραφόμενους.

Για τη διεκπεραίωση του έργου θα απασχολούνταν περίπου 1.000 απογραφείς παγκύπρια. Λόγω του ότι δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από υποψηφίους, στο έργο απασχολήθηκε πολύ μικρότερος αριθμός απογραφέων, έχοντας επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής του. Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), αποτέλεσαν ακόμη έναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του έργου θέτοντας την ολοκλήρωση της Απογραφής εκτός του αρχικού προγραμματισμού (τέλος Δεκεμβρίου 2021).

Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής μεθόδου συλλογής στοιχείων. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν νέες μέθοδοι, οι οποίες αφορούσαν στην αξιοποίηση διοικητικών αρχείων ως συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης, καθώς και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι διοικητικές πηγές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον σκοπό αυτό μετά από έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση κύριων δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, όπως τόπο διαμονής, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα κλπ. Οι πηγές αυτές αφορούν κυρίως το Αρχείο Δικαιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, το Αρχείο Γεννήσεων, το Αρχείο Θανάτων, καθώς και το Αρχείο Πληθυσμού.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προέκυψαν τόσο από τη συλλογή στοιχείων με την παραδοσιακή μέθοδο (όπου μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε κάλυψη για το 66% του πληθυσμού) όσο και από διοικητικές πηγές (για την κάλυψη του υπόλοιπου πληθυσμού). Στη συνέχεια, και για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνεται έλεγχος και συμπλήρωση δεδομένων, είτε με προσωπικές/τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με την περαιτέρω επεξεργασία των διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

Η χρήση διοικητικών πηγών για σκοπούς διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού είναι μία τάση που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, ποσοστό 38% περίπου των χωρών της ΕΕ επέλεξε να διεκπεραιώσει την Απογραφή Πληθυσμού 2021 με την αποκλειστική χρήση διοικητικών πηγών, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35% των χωρών επέλεξε τον συνδυασμό της παραδοσιακής Απογραφής με τη χρήση διοικητικών πηγών (combined Census). Την παραδοσιακή μέθοδο συλλογής στοιχείων με συνεντεύξεις επέλεξε το 27% των χωρών της ΕΕ.

Επιδίωξη είναι, το πλαίσιο που θα προκύψει από την Απογραφή Πληθυσμού να αποτελέσει ένα Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού το οποίο θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση από διάφορες διοικητικές πηγές. Ως αποτέλεσμα, δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού από πόρτα σε πόρτα στο σύνολο του πληθυσμού. Το Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή πληθυσμιακών στοιχείων και δημογραφικών δεικτών ετησίως, με στόχο την άμεση πληροφόρηση και την υποβοήθηση χάραξης πολιτικής.


Νομικό Πλαίσιο και Προστασία Δεδομένων

Η Απογραφή Πληθυσμού 2021 διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ακολουθώντας κοινές έννοιες και ορισμούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Η διενέργεια της Απογραφής στην Κύπρο διέπεται, επίσης, από τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, τα στοιχεία που συλλέγονται τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει αυστηρά το στατιστικό απόρρητο. Οι εσωτερικές διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση. Τα στοιχεία που παράγονται δημοσιοποιούνται πάντοτε σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην μπορεί να αποκαλυφθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα οποιωνδήποτε προσώπων.

 

 

Ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που εξέδωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Πληθυσμός κατά Επαρχία

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην Επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην Επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην Επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην Επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην Επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά Επαρχία.

Η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η Επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η Επαρχία Λάρνακας 7,7% και η Επαρχία Λευκωσίας 7,5% (Πίνακας 1).

Πίνακας 1
Επαρχία Πληθυσμός
1/10/2021
Πληθυσμός
1/10/2011
Ποσοστιαία Αύξηση
(2021/2011)
Λευκωσία 351.600 327.000 7,5
Αμμόχωστος 51.500 46.600 10,5
Λάρνακα 154.200 143.200 7,7
Λεμεσός 258.900 235.300 10,0
Πάφος 101.900 88.300 15,4
Σύνολο 918.100 840.400 9,2

Πληθυσμός κατά Ηλικία

Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9%. Το ποσοστό ατόμων 15-64 ετών ανέρχεται στο 67,4% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%. Το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.


Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού. Η Επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της Επαρχίας (38%). Στην Επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην Επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της Επαρχίας, αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Επαρχία Σύνολο Κύπριοι Ξένοι
Πληθυσμός Ποσοστό (%) Πληθυσμός Ποσοστό (%)
Λευκωσία 351.600 288.800 82,1 62.800 17,9
Αμμόχωστος 51.500 41.900 81,4 9.600 18,6
Λάρνακα 154.200 125.100 81,1 29.100 18,9
Λεμεσός 258.900 205.800 79,5 53.100 20,5
Πάφος 101.900 63.200 62,0 38.700 38,0
Σύνολο 918.100 724.800 78,9 193.300 21,1


Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4,0 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού (2011). Σε επίπεδο Επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην Επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην Επαρχία Πάφου (Πίνακας 3).

Πίνακας 3
Επαρχία Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού
2021 2011 1992 1976
Λευκωσία 2,6 2,7 3,2 4,0
Αμμόχωστος 2,8 2,9 3,4 4,2
Λάρνακα 2,7 2,9 3,3 4,1
Λεμεσός 2,6 2,8 3,2 3,9
Πάφος 2,5 2,7 3,1 3,7
Σύνολο 2,6 2,8 3,2 4,0

Η Στατιστική Υπηρεσία θα είναι σε θέση να δώσει πιο αναλυτικές πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα στοιχεία που θα καταρτίζονται θα ανακοινώνονται και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την παροχή των στοιχείων που τους ζητήθηκαν και διαβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια καθώς και οι πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από τις διοικητικές πηγές, θα τηρηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών, η οποία άρχισε τον Οκτώβριο 2021, είχε σκοπό την πλήρη και ακριβή γεωγραφική κάλυψη των κατοικιών, των ιδρυμάτων, των νοικοκυριών και των ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων, που είχαν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές κατά την 1η Οκτωβρίου 2021.

Η Απογραφή αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων και διεξάγεται συνήθως σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων. Αποτελεί το πιο πολυδάπανο και απαιτητικό έργο που διεξάγεται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η τελευταία Απογραφή Πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2011.

Οι πίνακες που παρουσιάζονται στο δελτίο τύπου αφορούν προκαταρκτικά αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου και των διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων.


Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τα στοιχεία θα συλλέγονταν με τη διενέργεια προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (παραδοσιακή μέθοδος) με τη χρήση φορητού υπολογιστή, ή με τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους απογραφόμενους.

Για τη διεκπεραίωση του έργου θα απασχολούνταν περίπου 1.000 απογραφείς παγκύπρια. Λόγω του ότι δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από υποψηφίους, στο έργο απασχολήθηκε πολύ μικρότερος αριθμός απογραφέων, έχοντας επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής του. Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), αποτέλεσαν ακόμη έναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του έργου θέτοντας την ολοκλήρωση της Απογραφής εκτός του αρχικού προγραμματισμού (τέλος Δεκεμβρίου 2021).

Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής μεθόδου συλλογής στοιχείων. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν νέες μέθοδοι, οι οποίες αφορούσαν στην αξιοποίηση διοικητικών αρχείων ως συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης, καθώς και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι διοικητικές πηγές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον σκοπό αυτό μετά από έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση κύριων δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, όπως τόπο διαμονής, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα κλπ. Οι πηγές αυτές αφορούν κυρίως το Αρχείο Δικαιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, το Αρχείο Γεννήσεων, το Αρχείο Θανάτων, καθώς και το Αρχείο Πληθυσμού.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προέκυψαν τόσο από τη συλλογή στοιχείων με την παραδοσιακή μέθοδο (όπου μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε κάλυψη για το 66% του πληθυσμού) όσο και από διοικητικές πηγές (για την κάλυψη του υπόλοιπου πληθυσμού). Στη συνέχεια, και για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνεται έλεγχος και συμπλήρωση δεδομένων, είτε με προσωπικές/τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με την περαιτέρω επεξεργασία των διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

Η χρήση διοικητικών πηγών για σκοπούς διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού είναι μία τάση που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, ποσοστό 38% περίπου των χωρών της ΕΕ επέλεξε να διεκπεραιώσει την Απογραφή Πληθυσμού 2021 με την αποκλειστική χρήση διοικητικών πηγών, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35% των χωρών επέλεξε τον συνδυασμό της παραδοσιακής Απογραφής με τη χρήση διοικητικών πηγών (combined Census). Την παραδοσιακή μέθοδο συλλογής στοιχείων με συνεντεύξεις επέλεξε το 27% των χωρών της ΕΕ.

Επιδίωξη είναι, το πλαίσιο που θα προκύψει από την Απογραφή Πληθυσμού να αποτελέσει ένα Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού το οποίο θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση από διάφορες διοικητικές πηγές. Ως αποτέλεσμα, δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού από πόρτα σε πόρτα στο σύνολο του πληθυσμού. Το Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή πληθυσμιακών στοιχείων και δημογραφικών δεικτών ετησίως, με στόχο την άμεση πληροφόρηση και την υποβοήθηση χάραξης πολιτικής.


Νομικό Πλαίσιο και Προστασία Δεδομένων

Η Απογραφή Πληθυσμού 2021 διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ακολουθώντας κοινές έννοιες και ορισμούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Η διενέργεια της Απογραφής στην Κύπρο διέπεται, επίσης, από τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, τα στοιχεία που συλλέγονται τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει αυστηρά το στατιστικό απόρρητο. Οι εσωτερικές διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση. Τα στοιχεία που παράγονται δημοσιοποιούνται πάντοτε σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην μπορεί να αποκαλυφθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα οποιωνδήποτε προσώπων.

 

 

Ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που εξέδωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Πληθυσμός κατά Επαρχία

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην Επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην Επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην Επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην Επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην Επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά Επαρχία.

Η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η Επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η Επαρχία Λάρνακας 7,7% και η Επαρχία Λευκωσίας 7,5% (Πίνακας 1).

Πίνακας 1
Επαρχία Πληθυσμός
1/10/2021
Πληθυσμός
1/10/2011
Ποσοστιαία Αύξηση
(2021/2011)
Λευκωσία 351.600 327.000 7,5
Αμμόχωστος 51.500 46.600 10,5
Λάρνακα 154.200 143.200 7,7
Λεμεσός 258.900 235.300 10,0
Πάφος 101.900 88.300 15,4
Σύνολο 918.100 840.400 9,2

Πληθυσμός κατά Ηλικία

Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9%. Το ποσοστό ατόμων 15-64 ετών ανέρχεται στο 67,4% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%. Το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.


Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού. Η Επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της Επαρχίας (38%). Στην Επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην Επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της Επαρχίας, αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Επαρχία Σύνολο Κύπριοι Ξένοι
Πληθυσμός Ποσοστό (%) Πληθυσμός Ποσοστό (%)
Λευκωσία 351.600 288.800 82,1 62.800 17,9
Αμμόχωστος 51.500 41.900 81,4 9.600 18,6
Λάρνακα 154.200 125.100 81,1 29.100 18,9
Λεμεσός 258.900 205.800 79,5 53.100 20,5
Πάφος 101.900 63.200 62,0 38.700 38,0
Σύνολο 918.100 724.800 78,9 193.300 21,1


Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4,0 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού (2011). Σε επίπεδο Επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην Επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην Επαρχία Πάφου (Πίνακας 3).

Πίνακας 3
Επαρχία Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού
2021 2011 1992 1976
Λευκωσία 2,6 2,7 3,2 4,0
Αμμόχωστος 2,8 2,9 3,4 4,2
Λάρνακα 2,7 2,9 3,3 4,1
Λεμεσός 2,6 2,8 3,2 3,9
Πάφος 2,5 2,7 3,1 3,7
Σύνολο 2,6 2,8 3,2 4,0

Η Στατιστική Υπηρεσία θα είναι σε θέση να δώσει πιο αναλυτικές πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα στοιχεία που θα καταρτίζονται θα ανακοινώνονται και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την παροχή των στοιχείων που τους ζητήθηκαν και διαβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια καθώς και οι πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από τις διοικητικές πηγές, θα τηρηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών, η οποία άρχισε τον Οκτώβριο 2021, είχε σκοπό την πλήρη και ακριβή γεωγραφική κάλυψη των κατοικιών, των ιδρυμάτων, των νοικοκυριών και των ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων, που είχαν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές κατά την 1η Οκτωβρίου 2021.

Η Απογραφή αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων και διεξάγεται συνήθως σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων. Αποτελεί το πιο πολυδάπανο και απαιτητικό έργο που διεξάγεται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η τελευταία Απογραφή Πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2011.

Οι πίνακες που παρουσιάζονται στο δελτίο τύπου αφορούν προκαταρκτικά αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου και των διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων.


Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τα στοιχεία θα συλλέγονταν με τη διενέργεια προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (παραδοσιακή μέθοδος) με τη χρήση φορητού υπολογιστή, ή με τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους απογραφόμενους.

Για τη διεκπεραίωση του έργου θα απασχολούνταν περίπου 1.000 απογραφείς παγκύπρια. Λόγω του ότι δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από υποψηφίους, στο έργο απασχολήθηκε πολύ μικρότερος αριθμός απογραφέων, έχοντας επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής του. Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), αποτέλεσαν ακόμη έναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του έργου θέτοντας την ολοκλήρωση της Απογραφής εκτός του αρχικού προγραμματισμού (τέλος Δεκεμβρίου 2021).

Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής μεθόδου συλλογής στοιχείων. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν νέες μέθοδοι, οι οποίες αφορούσαν στην αξιοποίηση διοικητικών αρχείων ως συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης, καθώς και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι διοικητικές πηγές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον σκοπό αυτό μετά από έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση κύριων δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, όπως τόπο διαμονής, φύλο, ηλικία, υπηκοότητα κλπ. Οι πηγές αυτές αφορούν κυρίως το Αρχείο Δικαιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, το Αρχείο Γεννήσεων, το Αρχείο Θανάτων, καθώς και το Αρχείο Πληθυσμού.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προέκυψαν τόσο από τη συλλογή στοιχείων με την παραδοσιακή μέθοδο (όπου μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε κάλυψη για το 66% του πληθυσμού) όσο και από διοικητικές πηγές (για την κάλυψη του υπόλοιπου πληθυσμού). Στη συνέχεια, και για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνεται έλεγχος και συμπλήρωση δεδομένων, είτε με προσωπικές/τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με την περαιτέρω επεξεργασία των διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

Η χρήση διοικητικών πηγών για σκοπούς διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού είναι μία τάση που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, ποσοστό 38% περίπου των χωρών της ΕΕ επέλεξε να διεκπεραιώσει την Απογραφή Πληθυσμού 2021 με την αποκλειστική χρήση διοικητικών πηγών, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35% των χωρών επέλεξε τον συνδυασμό της παραδοσιακής Απογραφής με τη χρήση διοικητικών πηγών (combined Census). Την παραδοσιακή μέθοδο συλλογής στοιχείων με συνεντεύξεις επέλεξε το 27% των χωρών της ΕΕ.

Επιδίωξη είναι, το πλαίσιο που θα προκύψει από την Απογραφή Πληθυσμού να αποτελέσει ένα Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού το οποίο θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση από διάφορες διοικητικές πηγές. Ως αποτέλεσμα, δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού από πόρτα σε πόρτα στο σύνολο του πληθυσμού. Το Δυναμικό Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή πληθυσμιακών στοιχείων και δημογραφικών δεικτών ετησίως, με στόχο την άμεση πληροφόρηση και την υποβοήθηση χάραξης πολιτικής.


Νομικό Πλαίσιο και Προστασία Δεδομένων

Η Απογραφή Πληθυσμού 2021 διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ακολουθώντας κοινές έννοιες και ορισμούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Η διενέργεια της Απογραφής στην Κύπρο διέπεται, επίσης, από τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, τα στοιχεία που συλλέγονται τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει αυστηρά το στατιστικό απόρρητο. Οι εσωτερικές διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση. Τα στοιχεία που παράγονται δημοσιοποιούνται πάντοτε σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην μπορεί να αποκαλυφθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα οποιωνδήποτε προσώπων.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη Μέση Ανατολή, ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος...

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Πέτρος Δημητρίου, στο American Heart Center. Σύμφωνα...

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης Στη σημασία των τριμερών και πολυμερών συνεργασιών, στις οποίες συμμετέχουν...

Αύξηση κατά 34% των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες της Ευρώπης σε σχέση με προηγούμενη εβδομάδα, λέει η Στέλλα Κυριακίδου

Στο 34% φθάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία...

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των εντολών που έχει ο...

Πυροβολισμοί στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου σε προάστιο του Σικάγο

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Χάιλαντ Παρκ, μια ήσυχη κοινότητα στα προάστια του Σικάγο. Οι...

Διαβάστε Επίσης

Η Κύπρος λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή, είπε ο ΥΠΑΜ στο συνέδριο του Economist

Τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για...
|

Σταθερή η κατάσταση υγείας του Πέτρου Δημητρίου, αναμένεται πλήρης ανάρρωση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, στην οποία υποβαλλόταν από το μεσημέρι ο...
|

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι. Κασουλίδης

Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν ένα πλέγμα συνεργασιών για την περιφερειακή σταθερότητα, είπε ο Ι....
|

Να λειτουργεί στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ όποιος αναλάβει απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Πρόεδρος

Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει...
|

Πυροβολισμοί στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου σε προάστιο του Σικάγο

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς...
|

Στις 5 Φεβρουαρίου ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών 2023

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των Προεδρικών Εκλογών του 2023...
|

Δεν έχουν παραληφθεί ακόμη οι προτάσεις Τατάρ από την ε/κ πλευρά

Οι προτάσεις συνεργασίας του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Ταταρ προς την ε/κ πλευρά, δεν έχουν...
|

Οι ελπίδες μας διαψεύσθηκαν οικτρά, λέει η Ένωση Καταναλωτών για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στο Προεδρικό

«Διαψευστήκαμε οικτρά» λέει Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής σε σχέση με τις ελπίδες...
|

Για τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί τη μόνη επιλογή, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ο δρόμος της εθνικής ευθύνης αποτελεί...
|

Η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο ξεπέρασε το 1 εκατ. για πρώτη φορά ύστερα από 33 μήνες, αναφέρει η Hermes Airports

Οι περισσότεροι τουρίστες ήρθαν από Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γερμανία και Πολωνία Ξεπέρασε το ένα...
|

Στο €1,70 από αύριο η ανώτατη τιμή πώλησης στα φαρμακεία συσκευασιών του ενός self-test

Tο Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει πως μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από τη Δευτέρα...
|

Έφερε προστατευτικό κράνος ο μοτοσικλετιστής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρνακα

Έφερε προστατευτικό κράνος ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, 21 ετών, μοτοσικλετιστής που έχασε σήμερα τα ξημερώματα...
|

Πιο δυνατοί θα βγούμε από την τρέχουσα κρίση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αισιόδοξος για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος...
|

Χάλκινο μετάλλιο για την Κάλια Αντωνίου!

Η Κάλια Αντωνίου τερμάτισε στην τρίτη θέση των 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης στον τελικό...
|

Αναλόγως του περιεχομένου των προτάσεων Τατάρ θα είναι και η δική μας απάντηση, είπε ο Πρόεδρος

Αντί να συζητούμε για διορισμό ειδικού, προσωπικού ή άλλως πως απεσταλμένου του ΓΓ των...
|

Είκοσι ένας νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυραυλικά κτυπήματα στην περιοχή της Οδησσού

Είκοσι ένα άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικών κτυπημάτων σε οικιστική...
|

Δωδεκάμηνη φυλάκιση σε 25χρονο που παρέσυρε και σκότωσε τουρίστρια στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και στέρηση άδειας οδήγησης για...
|

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, η οικογένεια προχώρησε στη δωρεά οργάνων του

Ζωή σε συνανθρώπους του δίνει ο 27χρονος ΣΥΟΠ, Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος έχασε τη...
|

Ο Μπάιντεν λέει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να πουλήσουν» F-16 στην Τουρκία

«Οι ΗΠΑ αυξάνουν τον αριθμό των δυνάμεών τους στην Ευρώπη και στην ανατολική πτέρυγα...
|

«Aνοικτή πληγή» το Κυπριακό – Συνομιλία ΠτΔ με Ερντογάν στη Μαδρίτη

Την προσήλωσή του στην προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων...
|

Σύλληψη νεαρού που φέρεται να βοήθησε δύο άτομα να εισέλθουν παράνομα στη Δημοκρατία

Νεαρός ηλικίας 27 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να...
|

Χρυσό μετάλλιο για τον Μάριο Γεωργίου

Νέα μεγάλη διάκριση εντός ολίγων ωρών για την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν,...
|

Παραλίμνι: Νέο σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 35χρονου μοτοσικλετιστή, που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα...
|

Απεβίωσε ΣΥΟΠ μετά από τραυματισμό σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς

Ο 27χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης Παναγιώτης Γιαννιός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής...
|

Πολύ σημαντικό βήμα η συμφωνία του “Fit for 55” λέει ο Εκπρόσωπος

Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επί του...
|

Νέο άλμα στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, TTF, στα €139,59

Νέο άλμα, πέραν του 8%, πραγματοποιεί την Τετάρτη η τιμή του βασικού ευρωπαϊκού φυσικού...
|

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και δημόσιων έργων σε ώρες αιχμής

Πρόταση νόμου για απαγόρευση διακίνησης βαρέων οχημάτων και πραγματοποίησης δημοσίων έργων σε ώρες κυκλοφοριακής...
|

Συμφωνία με την Τουρκία για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας ανακοίνωσε ο γγ του ΝΑΤΟ

Την επίτευξη συμφωνίας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ανακοίνωσε...
|

Βίντεο της Ημέρας

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τραβάει από φλεγόμενο...

Ενώ 20 άνθρωποι κοιτούσαν και τραβούσαν με τα κινητά τους βίντεο... Μια δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο την Τετάρτη, στο Μαϊάμι. Ένας οδηγός αγωνιζόταν να απεγκλωβιστεί...